OP-Rohkea on rahasto, joka sopii korkeaa tuottoa tavoittelevalle säästäjälle.

OP-Rohkea

Rohkean ja uhkarohkean erottaa aktiivinen salkunhoitaja
1

Rahastoon säästämällä parempaa tuottoa

OP-Rohkea on pitkän aikavälin säästämisen ratkaisu sijoittajalle, joka tavoittelee korkeita tuottoja eikä pelkää ajoittaisia arvonvaihteluita.

2

Rahasto pitkän aikavälin säästämiseen

Rahastosäästäminen sopii hyvin eläkepäiviin varautumiseen tai suurempia hankintoja suunnittelevalle.

3

Omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakas ostaa, myy ja vaihtaa suurinta osaa rahastoja ilman erillisiä kuluja.

Osakemarkkinoille sijoittava säästäjän rahasto

Suurin osa OP-Rohkean varoista sijoitetaan osakemarkkinoille ja pienempi osa korkomarkkinoille. Näin rahasto sijoittuu riskitasoltaan alemmaksi kuin puhdas osakerahasto. Kattava maantieteellinen sekä korko- ja osakemarkkinoille jakautuva hajautus tekevät OP-Rohkeasta houkuttelevan vaihtoehdon säästäjälle, joka ei halua itse aktiivisesti tarkkailla sijoitusmarkkinoiden liikkeitä. OP-Rohkeaan säästäessä voi luottaa siihen, että salkunhoidon ammattilaiset seuraavat markkinoita taukoamatta ja tekevät tarvittavat toimenpiteet, jotta itse voi keskittyä rauhassa muihin asioihin.
Jo pienellä sijoitussummalla on mahdollista hajauttaa erittäin laajasti ja kustannustehokkaasti.

OP-Rohkea on rahasto tuottohakuiselle ja kärsivälliselle

OP-Rohkea-rahaston korkea tuotto-odotus rakentuu rahaston suuremmasta osakepainosta, mikä tuo mukanaan korkopainotteisia rahastoja voimakkaamman alttiuden markkinoiden heilahteluille. OP-Rohkeaan säästävä tietää, että pitkäjänteisessä sijoittamisessa aika kotiuttaa osuudet koittaa suotuisammassa vaiheessa. OP-Rohkea soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua. OP-Rohkea sopii esimerkiksi eläkepäiviin varautumiseen tai suurempia hankintoja suunnittelevalle.

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0 % 1,45 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Rohkea – rahaston sijoituspolitiikka

Yhdistelmärahastona OP-Rohkea sijoittaa pääosin maailman osakemarkkinoille ja osin myös korkomarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 20 % korkomarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus voi vaihdella välillä 70–100 % ja korkosijoitusten osuus välillä 0–30 %.

Osakepainoa säädellään aktiivisesti osakemarkkinariskin hallitsemiseksi ja tuottomahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Myös johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää erityisesti osake- ja korkoriskien hallintaan.

OP-Rohkea

Korkosijoitusten tuotto syyskuussa ei kyennyt jatkamaan positiivista kehitystään enää syyskuussa ja korkojen nousun myötä tuotot jäivät kehittyvien maiden lainoja lukuun ottamatta negatiivisiksi. EKP:n ohjauskoron lasku ja myöhemmin syksyllä uudelleen aloittama lainojen osto-ohjelma antoi muhkean korkojen laskun heti päätösten jälkeen, joka kuitenkin hyytyi myöhemmin. Yrityslainoissa ei dramatiikkaa nähty ja luottoriskin hinnoittelu pysytteli aiemmilla tasoillaan. EKP:n osto-ohjelman myötä korkotasolla on vaikeuksia jatkossakaan nousta. Etenkin eurooppalaisten valtionlainojen osalta arvoa on vaikea nähdä ja siten ohjaamme sijoituksia mieluummin Yhdysvaltoihin, jossa korkotaso on edelleen huomattavasti muita päämarkkinoita korkeampi ja siten pääomavoittojen mahdollisuus korkeampi. Paikallinen keskuspankki laski jälleen ohjauskorkoaan ja tullee tätä jatkamaan vielä myöhemmin syksyllä mahdollisesti yhdistyen lainojen osto-ohjelma uudelleen aktivointiin.

Osakemarkkinalle syyskuu oli pääosin aivan kuun loppua lukuun ottamatta mainio kuukausi. Huolimatta edelleen jatkuvasta negatiivisesta uutisvirrasta osakkeet pyristelivät ylöspäin jatkaen jo vuoden alusta jatkunutta hyvää trendiään. Korkotason mataluus saa aikaan edelleen vaihtoehdottomuutta, jossa korkosijoitukset eivät ole vaihtoehto ainakaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Aiemmissa sykleissä rahamarkkinasijoitukset ovat olleet varteenotettava kohde osakkeista luopuvalle, mutta tämän hetkinen negatiivinen korko on vastenmielinen ja yrityslainojen matalat luottoriskipreemiot yhdistyneenä alla olevan korkotason mataluuteen eivät nekään ole houkutteleva vaihtoehto. Osinkotuotot vaikuttavat vahvoille korkosijoituksiin nähden ja etenkin Yhdysvaltojen osalta osakkeiden takaisinostot jatkavat vahvalla tasolla. Yritysten tulosraportit tulevat myöhemmin lokakuussa olemaan merkittävässä roolissa osakkeiden todellisia arvostustasoja arvioitaessa, eli kuinka paljon talouden heikkeneminen on iskenyt näiden myynteihin ja voittoihin. Osakkeiden arvostukset yleisesti eivät ole erityisen edullisia, mutta eivät myöskään erityisen haastaviakaan, olettaen että yritysten tuloskunto ei heikkene äkillisesti.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä.
Perustamispäivä
15.02.1989
ISIN
FI0008802376
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
463 Meur
Osuuden arvo (10.10.)
96,27 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (10.10)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Rohkea A -0,68 % -0,28 % +0,48 % +5,40 % +4,11 % +5,08 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Rohkea A +12,73 % +6,78 % +4,15 % +5,11 % -9,04 % +13,01 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Rohkea A 9,73 % 0,60 1,15
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.