OP-Rohkea on rahasto, joka sopii korkeaa tuottoa tavoittelevalle säästäjälle.

OP-Rohkea

Rohkean ja uhkarohkean erottaa aktiivinen salkunhoitaja
1

Rahastoon säästämällä parempaa tuottoa

OP-Rohkea on pitkän aikavälin säästämisen ratkaisu sijoittajalle, joka tavoittelee korkeita tuottoja eikä pelkää ajoittaisia arvonvaihteluita.

2

Rahasto pitkän aikavälin säästämiseen

Rahastosäästäminen sopii hyvin eläkepäiviin varautumiseen tai suurempia hankintoja suunnittelevalle.

3

Omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakas ostaa, myy ja vaihtaa suurinta osaa rahastoja ilman erillisiä kuluja.

Osakemarkkinoille sijoittava säästäjän rahasto

Suurin osa OP-Rohkean varoista sijoitetaan osakemarkkinoille ja pienempi osa korkomarkkinoille. Näin rahasto sijoittuu riskitasoltaan alemmaksi kuin puhdas osakerahasto. Kattava maantieteellinen sekä korko- ja osakemarkkinoille jakautuva hajautus tekevät OP-Rohkeasta houkuttelevan vaihtoehdon säästäjälle, joka ei halua itse aktiivisesti tarkkailla sijoitusmarkkinoiden liikkeitä. OP-Rohkeaan säästäessä voi luottaa siihen, että salkunhoidon ammattilaiset seuraavat markkinoita taukoamatta ja tekevät tarvittavat toimenpiteet, jotta itse voi keskittyä rauhassa muihin asioihin.
Jo pienellä sijoitussummalla on mahdollista hajauttaa erittäin laajasti ja kustannustehokkaasti.

OP-Rohkea on rahasto tuottohakuiselle ja kärsivälliselle

OP-Rohkea-rahaston korkea tuotto-odotus rakentuu rahaston suuremmasta osakepainosta, mikä tuo mukanaan korkopainotteisia rahastoja voimakkaamman alttiuden markkinoiden heilahteluille. OP-Rohkeaan säästävä tietää, että pitkäjänteisessä sijoittamisessa aika kotiuttaa osuudet koittaa suotuisammassa vaiheessa. OP-Rohkea soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua. OP-Rohkea sopii esimerkiksi eläkepäiviin varautumiseen tai suurempia hankintoja suunnittelevalle.

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0 % 1,45 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Rohkea – rahaston sijoituspolitiikka

Yhdistelmärahastona OP-Rohkea sijoittaa pääosin maailman osakemarkkinoille ja osin myös korkomarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 20 % korkomarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus voi vaihdella välillä 70–100 % ja korkosijoitusten osuus välillä 0–30 %.

Osakepainoa säädellään aktiivisesti osakemarkkinariskin hallitsemiseksi ja tuottomahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Myös johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää erityisesti osake- ja korkoriskien hallintaan.

OP-Rohkea

Korkosijoitusten tuotto kimposi kesäkuussa yllättävän suureksi. Tähän olivat syynä keskuspankkien äkillinen tarve kertoa mahdollisuuksista elvytystoimiin, kuten ohjauskorkojen laskemiseen. Tässä etunenässä toimi Yhdysvaltain keskuspankki, mutta myös Euroopan keskuspankki vihjaili jopa ohjauskoron leikkauksista, mikä korkotason täällä ollessa äärimmäisen matala ja taloudenkin jatkaessa kohtuullisessa kunnossa tuntuu ylimitoitetulta. Näitten puheiden siivittämänä kaikki korko-omaisuusluokat tuottivat vahvat tuotot. Etenkin kehittyvät korkomarkkinat ja high yield- lainat antoivat vahvat tuotot.

Rahaston korkosijoituksissa vähennettiin yhdysvaltalaisia yrityslainoja ja lisättiin eurooppalaisia. Tämän lisäksi vaihdettiin osa globaaleista inflaatiolinkatuista lainoista puhtaasti euroalueelle. Salkussa on edelleen runsaasti yrityslainoja, sekä yhdysvaltalaista korkoriskiä antavia lainoja. Korkoriskin määrää on alennettu hieman, joka kesäkuussa ei ollut hyvä päätös korkojen painuessa Euroopassa yhä epänormaalimmille tasoille. Negatiivista korkotuottoa antavien instrumenttien omistaminen tuntuu kuitenkin edelleen turhalta. 

Kehnon toukokuun jälkeen osakemarkkina oli taas vahvassa vedossa kesäkuussa. Huolimatta pitkästä listasta seikkoja, joiden kuvittelisi heikentävän osakemarkkinaa, markkinat kiipesivät kuuluisaa huolien muuria ylöspäin. Heikkojen seikkojen vastapainoksi nousi kuitenkin etenkin Yhdysvaltain keskuspankin yllättävä takinkääntö, jonka seurauksena näyttää sille, että ohjauskorkoa tällä maailman suurimmalla osakemarkkinalla voitaisiin laskea varsin pian. Osakemarkkina luonnollisesti pitää näistä näkymistä etenkin, kun talouskehitys näyttää edelleen Yhdysvalloissa varsin vahvalle. Osakemarkkina tuntuu edelleen olevan enemmän kiinnostunut keskuspankkien politiikasta kuin varsinaisesta talouskehityksestä. Sijoittajakunta ei tunnu olevan osakkeiden osalta erityisen ahneesti asemoitunut, joka on markkinoita tukeva seikka. Markkinan kykyä olla näinkin vahva heikkojen uutisten valossa täytyy kunnioittaa. Markkinaa tukevat tekijät ovat selvästikin edelleen läsnä. 

Salkussa osakeriskin määrä on pysytellyt varsin neutraalilla tasolla, eikä suurempia muutoksia osakesijoitusten rakenteessa tehty. 

Harri Kojonen 
salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä.
Perustamispäivä
15.02.1989
ISIN
FI0008802376
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
445 Meur
Osuuden arvo (18.07.)
96,53 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (18.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Rohkea A +1,17 % +0,53 % +7,27 % +2,44 % +4,49 % +5,00 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Rohkea A +12,73 % +6,78 % +4,15 % +5,11 % -9,04 % +13,31 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Rohkea A 8,84 % 0,32 0,75
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.