Lähikuva ratasten hammastuksesta.

OP-Suomi Pienyhtiöt

Kasvavien kotimaisten yritysten voimaa
1

Pienissä on kasvuvoimaa

OP-Suomi Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa suomalaisiin kasvaviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

2

Korkeampi tuotto-odotus pitkällä aikavälillä

Pienyhtiöihin sijoittaminen on pitkäjänteisen sijoittajan valinta. Kärsivällisyys palkitaan pienyhtiöiden keskimääräistä korkeampana tuotto-odotuksena.

3

Aktiivinen salkunhoitaja tuntee kotimaan markkinan

OP:n vankka paikallisosaaminen antaa kotikenttäetua auttaen tunnistamaan tulokkaista lupaavimmat.

Missä pieni koko, siellä kasvupotentiaali

OP-Suomi Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille pienten ja keskisuurten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahaston varat sijoitetaan noin 30–50 yhtiön osakkeeseen. Määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Näet rahaston suurimmat sijoituskohteet rahaston kuukausikatsauksesta, jonka löydät tämän sivun Dokumenteista ja lisätiedoista.

OP-Suomi Pienyhtiöt tarjoaa sijoittajalle aktiivisen salkunhoitajan asiantuntemuksen sekä hajautuksen hyödyt jo paljon itse koottua salkkua pienemmällä pääomalla. Rahasto sopii nousevista kotimaisista yrityksistä kiinnostuneelle sijoittajalle, joka hakee kunnollisia tuottoja ja sietää korkeita hinnan vaihteluita. Suosittelemme rahastoa lähinnä sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Kärsivällisyys palkitaan

Pienyhtiöihin sijoittaminen voi vaatia kärsivällisyyttä. Niiden tuottokehitys saattaa ailahdella suuryrityksiä enemmän ja tuottopotentiaalin realisoituminen voi joskus kestää pitkäänkin. Tutkimusten mukaan kärsivällisyys kuitenkin palkitaan pienyhtiöiden keskimääräistä korkeampina tuottoina.

Yksittäisen sijoittajan näkökulmasta suorat osakesijoitukset pienyrityksiin voivat olla haasteellisia. Liiketoiminnasta on usein saatavilla suuria yhtiöitä niukemmin tietoa, varmoja näyttöjä on ehtinyt kertyä vähemmän ja toimintaan saattaa liittyä suuryrityksistä poikkeavia riskejä. Rahaston kautta sijoittaminen on kuitenkin helppoa, sillä sijoitukset hajautetaan laajasti useaan pienyhtiöitä. Samalla rahaston salkunhoitaja seuraa aktiivisesti yhtiöiden taloudellista tilannetta ja riskejä.

OP-Suomi Pienyhtiöt

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 2,00 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Suomi Pienyhtiöt tuotti elokuussa -1,1% 

OP-Suomi Pienyhtiöiden tuotto elokuussa kehittyi linjassa vertailuindeksin (-1,1%) tuoton kanssa ja hieman OMX Helsinki Cap Yield-indeksin (-1,8%) tuottoa vahvemmin. Tuottoa paransi ylipaino vahvasta kasvun jatkumisesta osavuosikatsauksen yhteydessä raportoineessa Hoivatiloissa. Myös ylipaino Metsä Boardin osakkeessa, jota on tukenut sellumarkkinoiden stabiloituminen Kiinassa sekä suurimman omistajan, Metsäliitto Osuuskunnan osakeostot, paransi rahaston tuottoa. Tuottoa heikensi puolestaan ylipaino Glastonissa, jonka osavuosikatsaus oli odotettua vaisumpi. Myös alipaino Cityconissa, jota on tukenut viimeaikainen korkoliike, rasitti rahaston tuottoa suhteessa vertailuindeksiin. 

Rahastossamme oli elokuun lopussa 50 yhtiön osakkeita. Lisäsin elokuussa mm. Metsä Boardin osaketta osakekurssin laskettua voimakkaasti odotettua heikomman Q3-tulosohjeistuksen seurauksena. Lisäsimme rahastossa myös Valmetin painoa voimakkaan kurssilaskun seurauksena. Osake hinnoittelee mielestämme jo varsin synkkää talous- ja tuloskehitystä seuraaville vuosille. Kevensimme rahastossa puolestaan Kojamon osaketta, jonka asuntoportfolio vahvan kurssikehityksen seurauksena hinnoitellaan jo suhteellisen matalalla, noin 4,5 prosentin tuottovaatimuksella. Viiden suurimman sijoituksen joukossa (Metsä Board, Valmet, Kojamo, Qt, Terveystalo) ei tapahtunut nimi muutoksia. Kuun lopussa rahaston suurimmat ylipainot vertailuindeksiin nähden olivat, Qt:n, Glastonin ja Metsä Boardin osakkeissa. Suurimmat alipainot olivat puolestaan Cityconin, DNA:n ja Kemiran osakkeissa.

Heikkenevä talouskuva, kauppasodan uhka ja poliittiset kriisipesäkkeet vähentävät sijoitusmarkkinoiden houkuttelevuutta. Talous ja markkinat ovatkin erkaantuneet selkeästi ja tällä hetkellä osakemarkkinoilla ei hinnoitella talouden heikkenemistä. Tästä johtuen markkinoiden korjauksen riski on edelleen koholla. Mikäli korjaus lähtee liikkeelle, keskuspankit joutuvat pysäyttämään sen, jotta talouskasvu ei vaarannu. Olemme varautuneet epävarmuuteen painottamalla osakevalinnoissamme rakenteellisen kasvun ja vahvan kassavirtaprofiilin lisäksi laatua sekä matalaa volatiliteettiä ja defensiivisyyttä. Rahaston painopiste on valituissa pienissä, laadukkaissa yhtiöissä, joiden liiketoiminnassa näemme hyvän pitkänaikavälin potentiaalin.

Teemu Salonen
s
alkunhoitaja

OP-Suomi Pienyhtiöt sijoittaa varansa pääosin kotimaan osakemarkkinoille, markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Enintään neljännes arvosta voidaan kiinnittää pieniin ja keskisuuriin yrityksiin muualla Euroopassa. Rahaston varat hajautetaan tyypillisesti 20-30 yhtiön osakkeisiin, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla, osakepaino voi vaihdella 75-100 % välillä. Johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää markkinoiden muutoksilta suojautumiseksi, suorien sijoitusten korvaamiseksi sekä muutoin tehokkaan salkunhoidon edistämiseksi. Enintään 10 % varoista voidaan sijoittaa toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

OP-Suomi Pienyhtiöt pyrkii Carnegie Small CXS Return Finland (EUR) -vertailuindeksiään parempaan tuottoon, joten se voi ottaa korkeaa aktiiviriskiä ja poiketa sisällöltään merkittävästi vertailuindeksin salkusta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Antti Karessuo, Teemu Salonen
Vertailuindeksi
Carnegie Small CXS Return Finland (EUR)
Perustamispäivä
28.01.2002
ISIN
FI0008805403
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
147 Meur
Osuuden arvo (13.09.)
418,03 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (12.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi Pienyhtiöt A +6,07 % +1,88 % +6,47 % -0,01 % +3,48 % +8,28 %
Vertailuindeksi +5,97 % +0,55 % +5,06 % +3,92 % +6,76 % +10,94 %

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Suomi Pienyhtiöt A +3,67 % +18,90 % +27,28 % +5,00 % -20,81 % +20,76 %
Vertailuindeksi +1,40 % +21,76 % +27,36 % +11,86 % -17,96 % +21,31 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Suomi Pienyhtiöt A 14,35 % 0,03
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.