Lähikuva ratasten hammastuksesta.

OP-Suomi Pienyhtiöt

Kasvavien kotimaisten yritysten voimaa
1

Pienissä on kasvuvoimaa

OP-Suomi Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa suomalaisiin kasvaviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

2

Korkeampi tuotto-odotus pitkällä aikavälillä

Pienyhtiöihin sijoittaminen on pitkäjänteisen sijoittajan valinta. Kärsivällisyys palkitaan pienyhtiöiden keskimääräistä korkeampana tuotto-odotuksena.

3

Aktiivinen salkunhoitaja tuntee kotimaan markkinan

OP:n vankka paikallisosaaminen antaa kotikenttäetua auttaen tunnistamaan tulokkaista lupaavimmat.

Missä pieni koko, siellä kasvupotentiaali

OP-Suomi Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille pienten ja keskisuurten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahaston varat sijoitetaan noin 30–50 yhtiön osakkeeseen. Määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Näet rahaston suurimmat sijoituskohteet rahaston kuukausikatsauksesta, jonka löydät tämän sivun Dokumenteista ja lisätiedoista.

OP-Suomi Pienyhtiöt tarjoaa sijoittajalle aktiivisen salkunhoitajan asiantuntemuksen sekä hajautuksen hyödyt jo paljon itse koottua salkkua pienemmällä pääomalla. Rahasto sopii nousevista kotimaisista yrityksistä kiinnostuneelle sijoittajalle, joka hakee kunnollisia tuottoja ja sietää korkeita hinnan vaihteluita. Suosittelemme rahastoa lähinnä sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Kärsivällisyys palkitaan

Pienyhtiöihin sijoittaminen voi vaatia kärsivällisyyttä. Niiden tuottokehitys saattaa ailahdella suuryrityksiä enemmän ja tuottopotentiaalin realisoituminen voi joskus kestää pitkäänkin. Tutkimusten mukaan kärsivällisyys kuitenkin palkitaan pienyhtiöiden keskimääräistä korkeampina tuottoina.

Yksittäisen sijoittajan näkökulmasta suorat osakesijoitukset pienyrityksiin voivat olla haasteellisia. Liiketoiminnasta on usein saatavilla suuria yhtiöitä niukemmin tietoa, varmoja näyttöjä on ehtinyt kertyä vähemmän ja toimintaan saattaa liittyä suuryrityksistä poikkeavia riskejä. Rahaston kautta sijoittaminen on kuitenkin helppoa, sillä sijoitukset hajautetaan laajasti useaan pienyhtiöitä. Samalla rahaston salkunhoitaja seuraa aktiivisesti yhtiöiden taloudellista tilannetta ja riskejä.

OP-Suomi Pienyhtiöt

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 2,00 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Suomi Pienyhtiöiden tuotto tammikuussa +1,9% 

OP-Suomi Pienyhtiöiden tuotto tammikuussa jäi vertailuindeksin (+2,6%) tuotosta vajaalla prosenttiyksiköllä, kehittyen linjassa OMX Helsinki Cap Yield-indeksin (1,5%) tuoton kanssa. Tammikuussa tuottoa paransi alipaino vertailuindeksiin uutena yhtiönä tulleessa Nokian Renkaissa. Myös alipaino Metsä Boardissa sekä ylipaino Detection Technologyssa paransivat tuottoa. Tuottoa heikensi puolestaan ylipainot Valmetissa, Glastonissa ja Outotecissa.

Rahastossamme oli tammikuun lopussa 44 yhtiön osakkeita. Uudelleen sijoitimme Hoivatiloista saatuja rahoja mm. ostamalla tammikuussa Sanoman ja Nokian Renkaiden osakkeita. Kevensimme puolestaan Valmetin painoa rahastossa. Tammikuun lopussa rahaston suurimmat ylipainot vertailuindeksiin nähden olivat, Qt:n, Detection Technologyn ja Glastonin osakkeissa. Suurimmat alipainot olivat puolestaan Cityconin, Nokian Renkaiden ja Vaisalan osakkeissa.

Talousnäkymät ovat vakiintuneet heikon viime vuoden jälkeen. Myös yritysrintamalla kasvunäkymät ovat parantuneet, tulosten käännyttyä jälleen kasvuun. Alkuvuonna ongelmaksi on kuitenkin muodostunut nopeasti leviävä koronavirus, jonka kasvuvaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Toisaalta, kun korot säilyvät äärimmäisen matalina ja likviditeetti runsaana, pysyy riskimyönteinen ympäristö voimissaan. Painottamme osakevalinnoissamme rakenteellisen kasvun ja vahvan kassavirtaprofiilin lisäksi laatua, mutta olemme viime aikoina lisänneet rahastossa myös syklisten yhtiöiden painoa.

Teemu Salonen
s
alkunhoitaja

OP-Suomi Pienyhtiöt sijoittaa varansa pääosin kotimaan osakemarkkinoille, markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Enintään neljännes arvosta voidaan kiinnittää pieniin ja keskisuuriin yrityksiin muualla Euroopassa. Rahaston varat hajautetaan tyypillisesti 20-30 yhtiön osakkeisiin, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla, osakepaino voi vaihdella 75-100 % välillä. Johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää markkinoiden muutoksilta suojautumiseksi, suorien sijoitusten korvaamiseksi sekä muutoin tehokkaan salkunhoidon edistämiseksi. Enintään 10 % varoista voidaan sijoittaa toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

OP-Suomi Pienyhtiöt pyrkii Carnegie Small CXS Return Finland (EUR) -vertailuindeksiään parempaan tuottoon, joten se voi ottaa korkeaa aktiiviriskiä ja poiketa sisällöltään merkittävästi vertailuindeksin salkusta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Antti Karessuo, Teemu Salonen
Vertailuindeksi
Carnegie Small CXS Return Finland (EUR)
Perustamispäivä
28.01.2002
ISIN
FI0008805403
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
185 Meur
Osuuden arvo (20.02.)
505,96 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (19.02)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi Pienyhtiöt A +1,68 % +9,71 % +29,28 % +32,85 % +7,27 % +9,86 %
Vertailuindeksi +0,91 % +8,73 % +24,42 % +28,18 % +9,08 % +11,46 %

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Suomi Pienyhtiöt A +18,90 % +27,28 % +5,00 % -20,81 % +38,94 % +5,20 %
Vertailuindeksi +21,76 % +27,36 % +11,86 % -17,96 % +34,04 % +6,05 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Suomi Pienyhtiöt A 12,54 % 2,65
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
  • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.