Kivipino kosken edustalla.

OP-Suomi

Sijoita kotimaisiin yrityksiin
1

Yhdellä sijoituksella kiinnostavimmat kotimaiset yhtiöt haltuun

OP-Suomen salkkuun poimitaan kiinnostavimmat ja tuottopotentiaaliltaan houkuttelevimmat yhtiöt kokoon katsomatta.

2

Paikallinen salkunhoitaja tuntee kotimaan markkinan

Rahaston sijoituksista vastaavalla OP Varainhoidolla on pitkä ja vankka kokemus sijoittamisesta kotimaan osakemarkkinoille.

3

Omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakkaana saat rahastomerkinnät maksutta ja OP-bonuksia.

Houkuttelevimmat kotimaiset

OP-Suomi on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille yrityksiin, joiden tuottopotentiaali muodostuu osingosta ja arvonkehityksestä.

Sijoitukset hajautetaan 30-50 suomalaiseen yritykseen, jotka ovat potentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia tai houkuttelevia osingonmaksajia. Näet rahaston suurimmat sijoituskohteet rahaston kuukausikatsauksesta, jonka löydät tämän sivun Dokumenteista ja lisätiedoista.

Salkunhoitaja tuntee kotimaan markkinan

Kotimaisiin osakkeisiin sijoittaessa OP Varainhoidon pitkä kokemus kotimaan osakemarkkinoista on sijoittajan vankka turva ja jatkuva voimavara. Rahaston salkunhoitaja huolehtii siitä, että salkussa on kiinnostavimmat ja tuottopotentiaaliltaan houkuttelevimmat suomalaiset yhtiöt.

Kotimaiset pörssiyhtiöt maksavat yleensä hyviä osinkoja, ja pitkäjänteinen rahastosijoittaja maksaa niistä veron vasta kotiuttaessaan voittoja rahastosta. Hyvin hajautetun rahaston kautta omistat suurella todennäköisyydellä jokaisen pörssipäivän parhaita nousijoita.

OP-Suomi

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,00 % 1,60 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Suomen tuotto elokuussa +6,0 prosenttia

Yritystulokset toiselta vuosineljännekseltä Suomessa ja maailmalla ovat olleet laajasti odotettua parempia, mutta kuitenkin noin 20-30% vuoden takaista tasoa alempana. Positiiviset yllätykset auttoivat osakemarkkinoita erittäin vahvaan kuukausimuutokseen. Elokuu oli osakkeille vahvin elokuu sitten vuoden 1986. OP-Suomen (+6,0%) tuotto ylitti vertailuindeksin (+5,3%) tuoton vajaalla prosenttiyksiköllä. Rahaston sijoituksista suhteellista tuottoa paransivat ylipainot Metso-Outotecissa ja Terveystalossa sekä Kojamon alipaino. Tuottoa rasittivat puolestaan ylipainot Tokmannissa, Detection Technologyssa sekä Keskossa.

Lisäsimme elokuussa rahastossa laadukkaan ja rakenteellisen kasvusta nauttivan Koneen, hyvää osinkotuottoa tarjoavan UPMn ja vakaan ja ennustettavan tuloskehityksen omaavan Terveystalon painoa salkussa. Kevensimme rahastossa puolestaan vahvasta kurssikehityksestä nauttineen Keskon painoa. Lisäksi rahastosta myytiin Sampoa ja Valmetia, jonka tilanne on hankala Neleksen osalta Alfa Lavalin ja Valmetin taistellessa yhtiöstä. Rahastossamme oli elokuun lopussa 33 yhtiön osakkeita, joista viisi suurinta ovat Kone, Fortum, Sampo, Kesko, ja UPM. Suurimmat ylipainot vertailuindeksiin nähden olivat Fortumin, Metso-Outotecin ja Terveystalon osakkeissa. Suurimmat alipainot olivat puolestaan Nokian, Nordean ja Kojamon osakkeissa.

Loppukesän aikana koronatartunnat ovat jälleen kääntyneet nousuun ympäri Euroopan. Muuallakaan maailmassa tilanne ei ole rauhoittunut suuremmin. Toisaalta reaktiot lisääntyneisiin tartuntoihin ovat erilaisia kuin keväällä. Laajoihin sulkutoimiin ei ole lähdetty vielä missään päin, mikä mahdollistaa talouskasvun toipumisen jatkumisen edelleen. Toki lähtötasolle pääseminen vaatii vielä pitkän ajan, vaikka massiivisella elvytyksellä tilannetta pyritäänkin korjaamaan. Uskomme, että tässä ympäristössä, jossa korot pysyvät erittäin matalalla tasolla ja keskuspankit ja valtiot tukevat toimillaan taloutta, vaihtoehtoisten tuottavien sijoituskohteiden puute tukee edelleen osakkeiden houkuttelevuutta pidemmällä aikavälillä. Painotamme osakevalinnoissamme rakenteellista kasvua sekä vahvaa tasetta, pitkällä aikavälillä kasvavaa osinkovirtaa sekä vakaata ja ennustettavaa liiketoimintaa.

Teemu Salonen
salkunhoitaja

OP-Suomi on osakerahasto joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille yrityksiin, joiden tuottopotentiaali muodostuu osingosta ja arvonkehityksestä. Sijoituskohteet ovat potentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia ja/tai houkuttelevia osingonmaksajia.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston sijoitukset voivat keskittyä myös toimialakohtaisesti, joten kyseisten toimialojen menestys voi vaikuttaa rahaston arvonkehitykseen.

Rahaston vertailuindeksi on OMX Helsinki Benchmark Cap. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja
riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Antti Karessuo, Teemu Salonen
Vertailuindeksi
OMX Helsinki Benchmark Cap
Perustamispäivä
06.06.1994
ISIN
FI0008800206
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
860 Meur
Osuuden arvo (17.09.)
359,82 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (16.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi A +4,71 % +11,80 % +51,85 % +14,25 % +4,38 % +9,04 %
Vertailuindeksi +3,50 % +8,97 % +51,75 % +10,69 % +7,28 % +10,89 %

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Suomi A +16,54 % +18,37 % +5,34 % -11,82 % +23,09 % +6,48 %
Vertailuindeksi +15,92 % +13,28 % +11,54 % -3,89 % +20,64 % +6,60 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Suomi A 25,98 % 0,57
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

 • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
 • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
 • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.