OP-Taktinen Salkku

Ketterästi parhaan tuoton kannassa

Sijoittaja menestyy tai kaatuu markkinaymmärryksensä ja reaktionopeutensa ansiosta. OP-Taktinen Salkku on yhdistelmärahasto sijoittajalle, joka tietää tarkalleen molempien ominaisuuksien merkityksen, mutta odottaa salkunhoitajansa huolehtivan niiden soveltamisesta käytäntöön.

 • Rahaston osakepainoa hallinnoidaan hyvin aktiivisesti ja se voi vaihdella markkinatilanteen mukaan hyvinkin voimakkaasti.
 • Rahaston sijoitukset toteutetaan ensisijaisesti toisten sijoitusrahastojen avulla ja ne hajautetaan laajasti ympäri maailmaa.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 0,33 % 0,75 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot

OP-Taktinen Salkku on osakepainotteinen yhdistelmärahasto, joka hajauttaa varansa monipuolisesti maailman osake- ja korkomarkkinoille. Sijoitukset toteutetaan ensisijaisesti toisten sijoitusrahastojen avulla. Rahaston osakepainoa hallinnoidaan hyvin aktiivisesti ja se voi vaihdella markkinatilanteen mukaan hyvinkin voimakkaasti. Näin pyritään hyödyntämään osakkeiden tarjoama tuottopotentiaali noususuhdanteissa ja vastaavasti suojaamaan varoja korkosijoitusten avulla laskusuhdanteiden aikana.

OP-Taktinen Salkku on suunnattu vaativalle sijoittajalle, joka haluaa vahvan näkemyksen leimaamaa varainhoitopalvelua. Riskitasoltaan OP-Taktinen Salkku asettuu lähelle osakerahastoa ja sen korkoriski ja luottoriski ovat melko matalia. Koska osa sijoituksista kohdistuu euroalueen ulkopuolisille markkinoille, on läsnä valuuttakurssien epäsuotuisista muutoksista aiheutuvia riskejä. Lisäksi on huomioitava omaisuusluokan valintaan liittyvät riskit sekä maltillinen aktiiviriski salkunhoitajan ottaessa näkemystä ja painottaessa sen puitteissa yksittäisiä omaisuusluokkia, kuten osakkeita tai korkosijoituksia. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan viiden vuoden kuluttua.

Syyskuu, tuo ikävistä ikävin kuukausi sijoituksille. Tämäkin syyskuu toimi kuten kausivaihtelu tuppaa tekemään ja osakkeiden kurssit laskivat ympäri maailman. Vuosi on ollut oikein hyvä ja tämä olikin vasta ensimmäinen varsinainen laskukuukausi tänä vuonna tammikuun pikkumiinusta lukuun ottamatta.

Kiinan kiinteistöjätti Evergranden ongelmat toimivat katalyyttinä korjausliikkeelle, joka oli varmaan jo muutenkin myöhässä. EKP pienentää bondiostojaan ja FED tullee tekemään saman pian, inflaatioluvut jytäävät korkeina odotettua pitempään ja kasvun sekä yritysten tulosten ajatellaan nähneen parhaat päivänsä. Harvinaisesti heikkenevien osakkeiden seurana nähtiin nousevaa korkotasoa, joka siivitti Euroopassakin 10-vuoden swappikorkoa 0.20%-yksikköä korkeammaksi elokuun aikana. Liike ei ehkä kuullosta suurelle, mutta nykyisessä ilmastossa nosteli bondideskeissä vilkkaasti bondidiilereitten kulmakarvoja; aika, jolloin tällaiset liikkeet olivat arkipäiväisiä, vallitsi viimeksi kauan ennen useimpien ensimmäistä vakinaista työsopimusta. Korkotaso on kuitenkin edelleen hyvin matala, edellä mainittukin päätyi nousustaan huolimatta vaatimattomaan 0.15%:n tasoon, joka tuskin toimii esteenä vaikkapa yrityksen investointitarpeelle.

Lokakuussa saamme tulostietoja ensin yhdysvaltalaisilta yrityksiltä. Nämä näyttänevät suuntaa siitä, miten normalisoituvan talouden tuoman aktiviteetin positiivinen vaikutus vertautuu nousseihin raaka-aine ja palkkakustannuksiin nähden. Odotukset tuloskasvulle ovat maltillistuneet, mikä on ymmärrettävää voimakkaan kriisin jälkeisen elpymisen mukana, mutta ovat edelleen tälle ja ensi vuodelle varsin korkeilla tasoilla. Sinänsä talouskasvu näyttää jatkuvan edelleen hyvällä tasolla, vaikkakaan ei enää parhaimmalla tasollaan etenkin, kun näyttää sille, että globaalin kasvu moottorina toimineen Kiinan kasvu heikkenee hallinnon toimien ja Evergranden ongelmien myötä. Elvytysvaraa Kiinassa kuitenkin tarvittaessa on, mutta hallinto on jo pitempään koittanut välttää tämän ohjautumista kiinteistösektorin kuplaa pullistamaan.

Rahaston osakepainoa muutettiin aktiivisesti syyskuun aikana. Rahastosta myytiin erittäin hyvin tuottaneet Kiinan valtiollisia lainoja sisältävä ETF sekä Japanin valtionlaina ETF. Muutamia Stoxx600-sektoreita suojattiin hetkellisesti ja kuun lopussa suojaus oli jäljellä autosektorissa, Korkoriskin määrää on muutettu kuukauden sisällä sekä Euroopan ja Yhdysvaltojen kesken. Taktisen osakeriskin rakenne on vähempiriskinen lukuun ottamatta. Kullantuottajiin tehty sijoitus oli syyskuussa erityisen heikko korkojen laajalti noustessa.

Syyskuu oli pitkästä aikaa negatiivisen tuoton kuukausi rahastolle sen arvon laskettua noin 2%. Vuosituotto jäi kuitenkin edelleen mainioon +13.5%:iin.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

OP-Taktinen Salkku on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 75 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 25 % korkomarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus voi vaihdella perustilanteessa välillä 50–80 %.

Rahasto voi salkunhoidon näkemyksen mukaisesti osakekurssien laskulta suojautuakseen alentaa osakepainon välille 20–50 % lyhyeksi tai keskipitkäksi aikaväliksi.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden
muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake ja korkoriskien hallintaan.

Rahasto sijoittaa myös euroalueen ulkopuolisille markkinoille ja näihin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski. Valuuttakurssiriskiä ei perustilanteessa suojata, mutta salkunhoidon näkemyksen
mukaisesti tilapäisiä suojaustoimenpiteitä voidaan tehdä.

Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä.

Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on kuvattu muun muassa, miten OP Varainhoito huomioi vastuullisuuskysymyksiä ulkopuolisten salkunhoitoyhtiöiden valinnassa.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
23.04.2001
ISIN
FI0008804570
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
114 Meur
Osuuden arvo (15.10.)
257,53 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (14.10)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Taktinen Salkku A +0,23 % +1,79 % +7,38 % +20,99 % +8,86 % +6,70 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Taktinen Salkku A +4,63 % +6,68 % −8,25 % +19,06 % −2,04 % +16,31 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Taktinen Salkku A 8,42 % 2,56 0,48
Vertailuindeksi - - -

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.