OP-Taktinen Salkku

Ketterästi parhaan tuoton kannassa

Sijoittaja menestyy tai kaatuu markkinaymmärryksensä ja reaktionopeutensa ansiosta. OP-Taktinen Salkku on yhdistelmärahasto sijoittajalle, joka tietää tarkalleen molempien ominaisuuksien merkityksen, mutta odottaa salkunhoitajansa huolehtivan niiden soveltamisesta käytäntöön.

 • Rahaston osakepainoa hallinnoidaan hyvin aktiivisesti ja se voi vaihdella markkinatilanteen mukaan hyvinkin voimakkaasti.
 • Rahaston sijoitukset toteutetaan ensisijaisesti toisten sijoitusrahastojen avulla ja ne hajautetaan laajasti ympäri maailmaa.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 0,33 % 0,75 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot

OP-Taktinen Salkku on osakepainotteinen yhdistelmärahasto, joka hajauttaa varansa monipuolisesti maailman osake- ja korkomarkkinoille. Sijoitukset toteutetaan ensisijaisesti toisten sijoitusrahastojen avulla. Rahaston osakepainoa hallinnoidaan hyvin aktiivisesti ja se voi vaihdella markkinatilanteen mukaan hyvinkin voimakkaasti. Näin pyritään hyödyntämään osakkeiden tarjoama tuottopotentiaali noususuhdanteissa ja vastaavasti suojaamaan varoja korkosijoitusten avulla laskusuhdanteiden aikana.

OP-Taktinen Salkku on suunnattu vaativalle sijoittajalle, joka haluaa vahvan näkemyksen leimaamaa varainhoitopalvelua. Riskitasoltaan OP-Taktinen Salkku asettuu lähelle osakerahastoa ja sen korkoriski ja luottoriski ovat melko matalia. Koska osa sijoituksista kohdistuu euroalueen ulkopuolisille markkinoille, on läsnä valuuttakurssien epäsuotuisista muutoksista aiheutuvia riskejä. Lisäksi on huomioitava omaisuusluokan valintaan liittyvät riskit sekä maltillinen aktiiviriski salkunhoitajan ottaessa näkemystä ja painottaessa sen puitteissa yksittäisiä omaisuusluokkia, kuten osakkeita tai korkosijoituksia. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan viiden vuoden kuluttua.

Rahaston tuotto oli lokakuussa -2.68% ja tuotto vuoden alusta +4.81%

Lokakuu oli hyvin heikko sijoitusmarkkinoilla osakkeiden laskiessa reippaasti. Alavireisyyttä ajoi Israel-Gaza- konflikti, reaalikorkojen edelleen jatkunut reipas nousu ja ehkä myös markkinan herääminen voimakkaasti nousseen korkotason pitempiaikaisiin vaikutuksiin. Korkotaso kuitenkin korjasi kuukauden loppua kohden selvästi alemmas Yhdysvaltain 10-vuoden valtiolainan korkotason vihdoin käytyä hetkellisesti yli vesi kielellä odotetun 5%:n tason. EKP jätti nostamatta pitkästä aikaa ohjauskorkoaan ja indikoi nykyisen tason riittävän inflaation taltuttamiseen, mutta jätti luonnollisesti itselleen varauksen rahapolitiikan kiristämiseen edelleen, jos inflaatio ei laskisikaan odotetusti. Pääjohtajan puheet olivat mielestäni aiempaa pehmeämpiä ja tunnustivat Euroopan talouden olevan aiempaa heikommassa jamassa. Yhdysvalloissa keskuspankki jätti jo toistamiseen nostamassa korkoaan, joka marraskuun alussa piristikin kaikkia markkinoita huomattavasti.

Osakeriskin määrä on normaalia matalampi OP Varainhoidon allokaation mukaisesti, eli korkosijoitusten määrä on normaalia suurempi. Korkoriskin määrä on selvästi normaalia suurempi korkomarkkinan tarjoamien tuottotasojen ollessa varsin houkuttelevia. Osakesijoituksissa kehittyvien maiden osakkeiden määrä on normaalia korkeampi ja eurooppalaisten normaalia selvästi pienempi. Korkotason huipun ajoittaminen on vaikeaa, mutta nykyiset korkotasot puolustavat pitemmän ajan altistumaa korkomarkkinoihin korkotason ollessa korkea ja tarjotessa hyvää juoksevaa tuottoa. Korkojen nousu on kuitenkin toistaiseksi toiminut vastatuulena tälle korkosijoitusten kokonaistuotolle. Rahastossa tehtiin monia pieniä muutoksia lokakuussa, joista mainittakoon ruotsalaisten osakkeiden poisto, S&P500 -valuuttakurssisuojatun etf:n osto ja globaalin kulutustavara etf:n lisääminen. Osakepainoa nostettiin lähemmäs vertailuindeksiä, mutta jätettiin edelleen normaalia alemmas.

Kevään jälkeen osakemarkkinoiden kehityksessä avainasemassa olleiden suuren markkina-arvon yhdysvaltalaisten yritysten, joita nyt ryhmänä kutsutaan magnificient-7- nimellä, tulosjulkistukset olivat pääsääntöisesti vahvoja, mutta osakekurssien reaktiot vaimeita osoittaen nykyisten arvostustasojen jo pitävän sisällään oletuksen hyvästä tuloskehityksestä. Osa yrityksistä myös viittasi epävarmuuteen tulevaisuudesta, joka luonnollisesti myös vaimensi kurssikehitystä. Kevään jälkeenhän nämä yritykset ovat vastanneet Yhdysvaltain S&P500-indeksin kurssinoususta muiden yritysten osakkeiden polkiessa lähinnä paikallaan. Kiinan toimet taloutensa piristämiseksi jatkuvat ja viimeisimpänä ja toistaiseksi suurimpana toimena maa nosti valtiontalouden vajetavoitetta 3%:sta 3.8%:iin bruttokansantuotteeseen nähden, eli on valmis elvyttämään taloutta velkarahalla. Kiina on nyt julkistanut monia toimia taloutensa tukemiseksi kiinteistösektorin aiheuttaman epätasapainon korjaamiseksi, mutta sikäläinen osakemarkkina ei vielä ole oikein ottanut näitä tosissaan. Pessimismi Kiinaa kohtaan on edelleen korkealla, todennäköisesti liiankin. Japanin keskuspankki jatkoi mikroskooppisia askeleitaan rahapolitiikan kiristämiseksi. Dollariin nähden jeni on viimeksi ollut näin heikko vuonna 1990. Rahapolitiikan odotettua jyrkempi kiristäminen heijastuisi negatiivisesti globaaliin sijoitusmarkkinaan.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,325 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

OP-Taktinen Salkku on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 75 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 25 % korkomarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus voi vaihdella perustilanteessa välillä 50–80 %.

Rahasto voi salkunhoidon näkemyksen mukaisesti osakekurssien laskulta suojautuakseen alentaa osakepainon välille 20–50 % lyhyeksi tai keskipitkäksi aikaväliksi.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden
muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake ja korkoriskien hallintaan.

Rahasto sijoittaa myös euroalueen ulkopuolisille markkinoille ja näihin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski. Valuuttakurssiriskiä ei perustilanteessa suojata, mutta salkunhoidon näkemyksen
mukaisesti tilapäisiä suojaustoimenpiteitä voidaan tehdä.

Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä.

Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia integroimalla kestävyystekijöiden analyysin ja seurannan sijoitusprosessiin niin rahastotasolla kuin rahasto-omistusten läpivalaisutasolla. Rahasto ei painota tai priorisoi yksittäistä teemaa tai kestävyystekijää, vaan huomioi kestävyystekijöitä laajasti välttämällä sijoituksia kiistanalaisiin ja ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisiin liiketoimiin ja painottamalla rahastoja, jotka edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia.  

Siltä osin, kun rahasto tekee kestäviä sijoituksia, eli sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää joko ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta, varmistetaan, etteivät tällaiset kestävät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävistä sijoitustavoitteista. OP Varainhoito hyödyntää useita eri tietolähteitä eri palveluntarjoajilta. 

Ensisijaisia tietolähteitä ovat Bloomberg, Morningstar, MSCI ESG Research ja S&P Trucost. Bloomberg:n ja Morningstar:n tietoa hyödynnetään pääosin rahastotason analyysiin. MSCI ESG Research ja S&P Trucost tarjoavat tietoa muun muassa kohdeyhtiöiden kestävyysriskeistä, haitallisten liiketoimintojen osuuksista, ilmastoriskeistä ja –mahdollisuuksista sekä siitä, kuinka kohdeyhtiöiden liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Näiden edellä mainittujen palveluntarjoajien tietoa hyödynnetään siltä osin kuin rahasto sijoittaa OP:n hallinnoimiin rahastoihin. Palveluntarjoajat hyödyntävät sekä yhtiöiden raportoimaa tietoa että arvioitua tietoa, joka pohjautuu kunkin palveluntarjoajan kehittämään arviointimalliin.

OP:n hallinnoimien rahastojen osalta haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI) analysoidaan säännöllisesti läpivalaisemalla sijoitukset PAI-mittareiden osalta. Mikäli läpivalaisussa tunnistetaan kohdeyhtiöitä, joiden haitalliset kestävyysvaikutukset ovat huomattavia suhteessa kohdeyhtiön verrokkeihin, ja kyseinen PAI-mittari todetaan kohdeyhtiölle olennaiseksi, otetaan kohdeyhtiö tarkempaan seurantaan ja tarvittaessa poissuljetaan tai aloitetaan vaikuttamisprosessi. Muiden kuin OP-rahastoihin tehtyjen rahastosijoitusten osalta, se missä määrin PAI-tekijät pystytään huomioimaan, riippuu siitä, miten tietoja on saatavilla, ja prosessimme voivat kehittyä sitä mukaa kuin tietojen saatavuus ja laatu paranevat.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen>

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
23.04.2001
ISIN
FI0008804570
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
135 Meur
Osuuden arvo (04.12.)
272,56 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (01.12)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Taktinen Salkku A +4,87 % +0,98 % +3,11 % +6,36 % +7,57 % +6,26 %
Vertailuindeksi +4,75 % +1,72 % +4,60 % +7,50 % +8,07 % +7,90 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Taktinen Salkku A −8,25 % +19,06 % −2,04 % +21,84 % −8,83 % +10,82 %
Vertailuindeksi −4,87 % +20,72 % +2,75 % +20,84 % −8,00 % +12,07 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Taktinen Salkku A 7,59 % - 1,33
Vertailuindeksi - - -

Tämä on mainos. Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto-, OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.