OP-Varovainen on jokaiselle sopiva säästäjän rahasto.

OP-Varovainen

Järkevä tuotto ja levolliset yöunet
1

Rahasto riskiä kaihtavalle säästäjälle

OP-Varovainen sopii säästäjälle, joka tavoittelee kohtuullista tuottoa, muttei kaipaa elämäänsä ylimääräisiä riskejä.

2

Vältä markkinoiden heilahtelut

Rahaston sijoitukset tehdään pääsääntöisesti korkomarkkinoille, jolloin rahaston heilahtelut jäävät vähäisiksi.

3

Omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakas ostaa, myy ja vaihtaa suurinta osaa rahastoja ilman erillisiä kuluja.

Rahastosäästäminen voi olla huoletonta

Varovaisuus merkitsee salkun sisällön harkittua tasapainoa ja huolellista suojautumista markkinaheilahteluilta. Nyrkkisääntö kuuluu, että rahastojen tuottokehitys on sitä tasaisempaa mitä enemmän rahastolla on korkosijoituksia. OP-Varovainen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa pääosin maailman korkomarkkinoille ja osin osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Perustilanteessa rahaston sijoitukset hajautetaan laajasti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.
Rahaston hoitaminen on salkunhoitajan varmoissa käsissä eikä markkinoiden liikkeistä tarvitse kantaa huolta henkilökohtaisesti.

Rahasto varovaiselle säästäjälle

OP-Varovainen on rahasto sijoittajalle, joka odottaa rahoilleen kohtuullista tuottoa, muttei kaipaa elämäänsä ylimääräisiä riskejä. OP-Varovaiseen sijoittava voi luottaa siihen, että ammattilaiset seuraavat taukoamatta markkinoiden liikkeitä ja tekevät tarvittavat toimenpiteet, jotta sijoittaja voi keskittyä rauhassa muihin asioihin. Salkunhoitaja huolehtii, että varat on sijoitettu aina järkevästi markkinatilanteen mukaan. Jo pienellä summalla pääsee säästämisen alkuun. Rahastoa ei suositella sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa siitä kahden ensimmäisen vuoden aikana. Rahasto sopii esimerkiksi lomamatkaa tai huonekaluhankintoja suunnittelevalle.

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,00% 0,95% 0,50%

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

 

OP-Varovainen – rahaston sijoituspolitiikka

Yhdistelmärahastona OP-Varovainen sijoittaa pääosin maailman korkomarkkinoille ja osin myös osakemarkkinoille siten, että perustilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 20 % osakemarkkinoille. Korkosijoitusten osuus voi vaihdella välillä 70–100 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 0–30 %. Perustilanteessa rahaston sijoitukset hajautetaan laajasti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Korkosijoitusten pääpaino on rahastoissa, jotka sijoittavat varansa erityisesti julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin. Korkosijoitukset kohdistuvat sekä Eurooppaan että myös Euroopan ulkopuolelle kehittyvät markkinat mukaan lukien.

OP-Varovainen 

Korkosijoitusten tuotto kimposi kesäkuussa yllättävän suureksi. Tähän olivat syynä keskuspankkien äkillinen tarve kertoa mahdollisuuksista elvytystoimiin, kuten ohjauskorkojen laskemiseen. Tässä etunenässä toimi Yhdysvaltain keskuspankki, mutta myös Euroopan keskuspankki vihjaili jopa ohjauskoron leikkauksista, mikä korkotason täällä ollessa äärimmäisen matala ja taloudenkin jatkaessa kohtuullisessa kunnossa tuntuu ylimitoitetulta. Näitten puheiden siivittämänä kaikki korko-omaisuusluokat tuottivat vahvat tuotot. Etenkin kehittyvät korkomarkkinat ja high yield- lainat antoivat vahvat tuotot.

Rahaston korkosijoituksissa vähennettiin yhdysvaltalaisia yrityslainoja ja lisättiin eurooppalaisia. Tämän lisäksi vaihdettiin osa globaaleista inflaatiolinkatuista lainoista puhtaasti euroalueelle. Salkussa on edelleen runsaasti yrityslainoja, sekä yhdysvaltalaista korkoriskiä antavia lainoja. Korkoriskin määrää on alennettu hieman, joka kesäkuussa ei ollut hyvä päätös korkojen painuessa Euroopassa yhä epänormaalimmille tasoille. Negatiivista korkotuottoa antavien instrumenttien omistaminen tuntuu kuitenkin edelleen turhalta. 

Kehnon toukokuun jälkeen osakemarkkina oli taas vahvassa vedossa kesäkuussa. Huolimatta pitkästä listasta seikkoja, joiden kuvittelisi heikentävän osakemarkkinaa, markkinat kiipesivät kuuluisaa huolien muuria ylöspäin. Heikkojen seikkojen vastapainoksi nousi kuitenkin etenkin Yhdysvaltain keskuspankin yllättävä takinkääntö, jonka seurauksena näyttää sille, että ohjauskorkoa tällä maailman suurimmalla osakemarkkinalla voitaisiin laskea varsin pian. Osakemarkkina luonnollisesti pitää näistä näkymistä etenkin, kun talouskehitys näyttää edelleen Yhdysvalloissa varsin vahvalle. Osakemarkkina tuntuu edelleen olevan enemmän kiinnostunut keskuspankkien politiikasta kuin varsinaisesta talouskehityksestä. Sijoittajakunta ei tunnu olevan osakkeiden osalta erityisen ahneesti asemoitunut, joka on markkinoita tukeva seikka. Markkinan kykyä olla näinkin vahva heikkojen uutisten valossa täytyy kunnioittaa. Markkinaa tukevat tekijät ovat selvästikin edelleen läsnä. 

Salkussa osakeriskin määrä on pysytellyt varsin neutraalilla tasolla, eikä suurempia muutoksia osakesijoitusten rakenteessa tehty. 

Harri Kojonen 
salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä.
Perustamispäivä
11.06.2009
ISIN
FI0008814702
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
764 Meur
Osuuden arvo (18.07.)
132,33 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (18.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Varovainen A +0,98 % +2,07 % +5,17 % +3,32 % +0,87 % +1,89 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Varovainen A +7,19 % +1,88 % +3,30 % +0,24 % -5,55 % +6,91 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Varovainen A 3,05 % 1,21 3,15
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.