OP-Varovainen on jokaiselle sopiva säästäjän rahasto.

OP-Varovainen

Järkevä tuotto ja levolliset yöunet
1

Rahasto riskiä kaihtavalle säästäjälle

OP-Varovainen sopii säästäjälle, joka tavoittelee kohtuullista tuottoa, muttei kaipaa elämäänsä ylimääräisiä riskejä.

2

Vältä markkinoiden heilahtelut

Rahaston sijoitukset tehdään pääsääntöisesti korkomarkkinoille, jolloin rahaston heilahtelut jäävät vähäisiksi.

3

Omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakas ostaa, myy ja vaihtaa suurinta osaa rahastoja ilman erillisiä kuluja.

Rahastosäästäminen voi olla huoletonta

Varovaisuus merkitsee salkun sisällön harkittua tasapainoa ja huolellista suojautumista markkinaheilahteluilta. Nyrkkisääntö kuuluu, että rahastojen tuottokehitys on sitä tasaisempaa mitä enemmän rahastolla on korkosijoituksia. OP-Varovainen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa pääosin maailman korkomarkkinoille ja osin osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Perustilanteessa rahaston sijoitukset hajautetaan laajasti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.
Rahaston hoitaminen on salkunhoitajan varmoissa käsissä eikä markkinoiden liikkeistä tarvitse kantaa huolta henkilökohtaisesti.

Rahasto varovaiselle säästäjälle

OP-Varovainen on rahasto sijoittajalle, joka odottaa rahoilleen kohtuullista tuottoa, muttei kaipaa elämäänsä ylimääräisiä riskejä. OP-Varovaiseen sijoittava voi luottaa siihen, että ammattilaiset seuraavat taukoamatta markkinoiden liikkeitä ja tekevät tarvittavat toimenpiteet, jotta sijoittaja voi keskittyä rauhassa muihin asioihin. Salkunhoitaja huolehtii, että varat on sijoitettu aina järkevästi markkinatilanteen mukaan. Jo pienellä summalla pääsee säästämisen alkuun. Rahastoa ei suositella sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa siitä kahden ensimmäisen vuoden aikana. Rahasto sopii esimerkiksi lomamatkaa tai huonekaluhankintoja suunnittelevalle.

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,00% 0,95% 0,50%

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

 

OP-Varovainen – rahaston sijoituspolitiikka

Yhdistelmärahastona OP-Varovainen sijoittaa pääosin maailman korkomarkkinoille ja osin myös osakemarkkinoille siten, että perustilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 20 % osakemarkkinoille. Korkosijoitusten osuus voi vaihdella välillä 70–100 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 0–30 %. Perustilanteessa rahaston sijoitukset hajautetaan laajasti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Korkosijoitusten pääpaino on rahastoissa, jotka sijoittavat varansa erityisesti julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin. Korkosijoitukset kohdistuvat sekä Eurooppaan että myös Euroopan ulkopuolelle kehittyvät markkinat mukaan lukien.

Osakemarkkinoiden voimakas korjausliike sai joulukuussa jatkoa marraskuussa tapahtuneen tasaantumisen jälkeen. Laskun myötä kaikki maailman pääosakemarkkinat putosivat negatiivisille tuottolukemille kuluvan vuoden osalta. Lasku oli joulukuun aikana voimakkainta Yhdysvalloissa, mutta kaikki muutkin kehittyneet markkinat olivat kovassa pudotuksessa. Aiemmin rauhallisena pysyneet yrityslainamarkkinat olivat myös hermostuneita. Riskilisät eivät kuitenkaan ole levinneet vielä samassa mittakaavassa kuin esimerkiksi 2016 vuoden alussa nähdyssä kasvuhäiriössä. Hermostuneisuus kumpuaa pitkälti pelosta, että talouskasvu on hidastumassa voimakkaasti samalla kun Yhdysvaltain keskuspankki Fed jatkaa rahapolitiikkansa kiristämistä. Talouskasvun osalta paras kasvuvaihe on ohitettu ja tämä luonnollisesti lisää epävarmuutta. Kasvu vaikuttaisi kuitenkin olevan vielä tukevalla pohjalla, vaikka näkymä onkin heikentynyt jonkin verran jopa Yhdysvalloissa. Joulukuun myllerryksen myötä markkinoilla on pyyhitty pois kaikki Fedin koronnosto-odotukset vuoden 2019 osalta. Aiemmin tunnelmaa rasittaneet poliittiset asiat ovat kehittyneet positiivisemmin. Yhdysvallat ja Kiina ovat pyrkimässä sopuun kauppasodassa, EU hyväksyi Italian budjettialijäämän ja Britannian pääministeri selvisi luottamusäänestyksestä. Aavistuksen parempi tunnelma ei kuitenkaan ole riittänyt kannattelemaan markkinoita. Vaikka yritysten tuloskasvu on ohittanut nopeimman vaiheensa, jatkuu se edelleen positiivisena. Lisäksi keskuspankit ovat reagoineet rahoitusolosuhteiden kiristymiseen osoittamalla valmiutensa kiristystahdin hidastamiseen. Alkuvuodesta katseet pysyvät tiukasti talouskasvusta kertovissa indikaattoreissa. Lisäksi yritysten tuloskauden sanoma on mielenkiintoista kuultavaa. Näiden lisäksi poliittiset tapahtumat kauppasodan, geopolitiikan ja Brexitin ympärillä voivat edelleen heilutella tunnelmaa. Merkit kasvun vakautumisesta rauhoittaisivat sijoitusmarkkinoiden tunnelman, etenkin mikäli politiikasta ei tule mitään uutta selvemmin negatiivista uutista.

Salkussa osakkeet ovat ylipainossa perustilanteeseen nähden. Tämä painoi rahastojen tuottoja joulukuussa.  Osakestrategiassa suosimme edelleen talouskasvusta ja kotimarkkinakysynnästä hyötyviä, protektionismilta paremmin suojassa olevia pienyhtiöitä niin Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin Japanissa. Suosimamme jälkisyklisyys näkyy erityisesti teemavalinnoissa.

Osakesijoituksissa huomattava painotus on Yhdysvalloissa, jossa talouskasvu näyttää edelleen hyvältä verrattuna muihin kehittyneisiin talouksiin. Amerikassa painotusta on mm. OP-Amerikka Analytiikka -rahastossa ja pienyhtiöissä. Pienempiä kohdistuksia on pankki- ja energiasektoreilla. Lisäsimme joulukuussa osinkoyhtiöiden painoa pohjoisamerikkalaisissa osakkeissa. Euroopassa painotusta on OP-Eurooppa Osinkoyhtiöissä, OP-Eurooppa Nousevissa Tähdissä ja OP-Eurooppa Plussassa. Lisäsimme joulukuussa hieman eurooppalaisten pankkien painoa, koska niiden arvostustasot ovat painuneet houkutteleville tasoille. Pienyhtiöpainotuksen lisäksi erityistä painoa on eurooppalaisessa terveydenhuoltosektorissa sekä Pohjoismaissa. Japanin voimakas painotus on hajautettu OP-Japanin ja OP-Japanin Tähdet -rahastojen kautta. Kehittyvissä markkinoissa painotusta on laajasti hajautettujen tuotteiden lisäksi mm. OP-Kehittyvä Aasia - ja OP-Vaurastuva Keskiluokka -rahastoissa. Myös kansainvälisissä teemarahastoissa on merkittävää painotusta, joissa valintana on OP-Ilmasto, OP-Puhdas Vesi ja korostetusti OP-Vähähiilinen Maailma -rahasto. Vähensimme joulukuussa erityiskohdistusta robotiikkaan ja cyberturvallisuuteen.

Korkosijoituksissa jatkamme painottamalla korkean luottoluokituksen yrityslainoja. Korkean luottoluokituksen yrityslainoissa OP-Amerikka Yrityslainan painotus on merkittävä ja se tuo korkeampaa juoksevaa tuottoa eurooppalaisten yrityslainojen sijasta. Houkuttelevaa juoksevaa tuottoa haetaan edelleen myös kehittyvien markkinoiden lainoista, mutta vain dollarimääräisinä ja keskittyen yritys- ja valtiosektoriin. Paikallisvaluuttamääräisiä kehittyvien markkinoiden lainoja ei ole. Valtionlainoissa painotus on korkean luottoluokituksen lainoissa sekä etenkin Yhdysvalloissa. Kohdistusta on tehty myös inflaatiolinkattuihin valtionlainoihin. Yhdysvaltain dollarin määrä kohderahastojen valinnasta johtuen on suuri, mutta valuuttavaikutus on suojattu. Salkun kokonaiskorkoriski on maltillinen. Yhdysvaltain valtionlainoissa painotusta on keskitetty 7-10 vuoden periodissa sekä lyhyissä inflaatiolinkatuissa lainoissa.

Dokumentit ja lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Juha Hytönen
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä.
Perustamispäivä
10.06.2009
ISIN
FI0008814702
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
775 Meur
Osuuden arvo (22.01.)
125,82 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (21.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Varovainen A +2,56 % +0,21 % -1,64 % -4,14 % +0,77 % +1,50 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Varovainen A +7,19 % +1,88 % +3,30 % +0,24 % -5,55 % +1,65 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Varovainen A 3,32 % -1,15 3,72
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.