OP-Varovainen on jokaiselle sopiva säästäjän rahasto.

OP-Varovainen

Järkevä tuotto ja levolliset yöunet
1

Rahasto riskiä kaihtavalle säästäjälle

OP-Varovainen sopii säästäjälle, joka tavoittelee kohtuullista tuottoa, muttei kaipaa elämäänsä ylimääräisiä riskejä.

2

Vältä markkinoiden heilahtelut

Rahaston sijoitukset tehdään pääsääntöisesti korkomarkkinoille, jolloin rahaston heilahtelut jäävät vähäisiksi.

3

Omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakas ostaa, myy ja vaihtaa suurinta osaa rahastoja ilman erillisiä kuluja.

Rahastosäästäminen voi olla huoletonta

Varovaisuus merkitsee salkun sisällön harkittua tasapainoa ja huolellista suojautumista markkinaheilahteluilta. Nyrkkisääntö kuuluu, että rahastojen tuottokehitys on sitä tasaisempaa mitä enemmän rahastolla on korkosijoituksia. OP-Varovainen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa pääosin maailman korkomarkkinoille ja osin osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Perustilanteessa rahaston sijoitukset hajautetaan laajasti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.
Rahaston hoitaminen on salkunhoitajan varmoissa käsissä eikä markkinoiden liikkeistä tarvitse kantaa huolta henkilökohtaisesti.

Rahasto varovaiselle säästäjälle

OP-Varovainen on rahasto sijoittajalle, joka odottaa rahoilleen kohtuullista tuottoa, muttei kaipaa elämäänsä ylimääräisiä riskejä. OP-Varovaiseen sijoittava voi luottaa siihen, että ammattilaiset seuraavat taukoamatta markkinoiden liikkeitä ja tekevät tarvittavat toimenpiteet, jotta sijoittaja voi keskittyä rauhassa muihin asioihin. Salkunhoitaja huolehtii, että varat on sijoitettu aina järkevästi markkinatilanteen mukaan. Jo pienellä summalla pääsee säästämisen alkuun. Rahastoa ei suositella sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa siitä kahden ensimmäisen vuoden aikana. Rahasto sopii esimerkiksi lomamatkaa tai huonekaluhankintoja suunnittelevalle.

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,00% 0,95% 0,50%

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

 

OP-Varovainen – rahaston sijoituspolitiikka

Yhdistelmärahastona OP-Varovainen sijoittaa pääosin maailman korkomarkkinoille ja osin myös osakemarkkinoille siten, että perustilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 20 % osakemarkkinoille. Korkosijoitusten osuus voi vaihdella välillä 70–100 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 0–30 %. Perustilanteessa rahaston sijoitukset hajautetaan laajasti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Korkosijoitusten pääpaino on rahastoissa, jotka sijoittavat varansa erityisesti julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin. Korkosijoitukset kohdistuvat sekä Eurooppaan että myös Euroopan ulkopuolelle kehittyvät markkinat mukaan lukien.

Salkunhoitajan kommentti 

Positiivinen markkinaympäristö jatkui edelleen marraskuussa. Kauppapolitiikan sovittelevammasta tunnelmasta on markkinoilla otettu ilo irti. Etenkin marraskuun alkupuoli oli vahvaa vetoa osakkeissa, syklisen rotaation jatkuessa edelleen vahvana. Myös korot olivat nousussa, vaikkakin kuun puolen välin jälkeen nähty käänne loivensi liikettä. Riskimyönteisestä tunnelmasta poikkeuksena toimi dollari, joka oli vahvistuvalla uralla koko kuukauden ajan. Markkinat ovat ehkä kiirehtineet hieman tapahtumien edelle, sillä mitään sopimusta Yhdysvaltain ja Kiinan välillä ei ole tehty. Allekirjoituksen sanotaan olevan lähellä, mutta mistä lopulta sovitaan ja minkälaisten käänteiden jälkeen, jää vielä nähtäväksi. Sijoitusmarkkinoiden positiivisuutta on toki ruokkinut myös selvemmät merkit talousnäkymien tasaantumisesta. Teollisuuden tila on pitkään ollut huolenaiheena, mutta viime aikoina julkistetut luvut osoittavat pahimman vaiheen jäävän hiljalleen taakse. Tilanne on parantunut sekä Euroopassa, että Yhdysvalloissa. Epävarmat teollisuuden näkymät ovat vaikuttaneet kuluttajankin luottamukseen, mutta työllisyystilanteen säilyessä erittäin hyvänä ei suurempaa huolta ole.
Keskuspankkien osalta uusia linjauksia ei viime aikoina ole nähty. Yhdysvalloissa Fed on laskenut korkoaan kolme kertaa kuluvan vuoden aikana, eikä lisälaskuja todennäköisesti nähdä, ellei taloustilanne käänny selvästi heikommaksi. EKP on aloittanut arvopapereiden osto-ohjelman uudestaan, mikä on merkittävä tuki sijoitusmarkkinoiden kehitykselle jatkossakin.  Sijoitusmarkkinat ovat viime vuosina nojanneet vahvasti keskuspankkien tukeen. Korkojen säilyessä äärimmäisen matalina ja likviditeetin runsaana on riskimyönteinen ympäristö edelleen voimissaan. Toki markkinat tarvitsevat myös poliittista vakautta ja kohtuulliset kasvunäkymät jaksaakseen edetä uusiin huippuihin yhä uudestaan ja uudestaan. Talousnäkymät ovat nyt tasaantumassa aiempaa selkeämmin. Teollisuuden vastatuulien hellittäessä myös kuluttajat voivat olla paremmilla mielin oman taloutensa osalta. Sekä Yhdysvallat, että Kiina ovat todenneet, että kauppasotaa ei ole varaa kiihdyttää pidemmälle, joten välirauha lienee todennäköinen. Tässä ympäristössä sijoitusmarkkinoilla on edelleen tilaa nousulle sekä osakerotaation jatkumiselle. Talousnäkymien tasaantuminen ja hiljaisempi periodi kauppasodassa eivät riitä siihen, että keskuspankit perääntyisivät elvyttävältä linjalta.

Osakemarkkinat pysyvät hyvin tuettuina keskuspankkien jatkaessa nykyistä politiikkaansa samalla, kun talousnäkymät osoittavat vakautumisen merkkejä. Kauppasotakaan tuskin on kehittymässä heikompaan suuntaan, mikä omalta osaltaan tukee sijoitusmarkkinoita. Pidämme osakepainon neutraalissa, mutta olemme edelleen valmiit kasvattamaan osakeriskiä, jos siihen tarjoutuu houkutteleva tilaisuus. Osakkeissa olemme kesän jälkeen siirtäneet painotuksia jo useammassa erässä kohti syklisempiä markkinoita ja sektoreita. Samalla olemme luopuneet monista defensiivisistä painotuksista. Markkina-alueista olemme ylipainossa Euroopassa ja Yhdysvallat olemme laskeneet neutraalista alipainoon. Koroissa pienensimme loppukesästä salkkujen korkoriskiä korkojen laskettua erittäin voimakkaasti. Kohdistamme edelleen sijoituksista suuren osan euroalueen ulkopuolelle, mutta olemme pienentäneet alipainotusta euroalueen lainoihin EKP:n aloitettua uudestaan lainojen osto-ohjelman. Ylipainotamme kehittyviä markkinoita.

Harri Kojonen
s
alkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä.
Perustamispäivä
11.06.2009
ISIN
FI0008814702
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
776 Meur
Osuuden arvo (10.12.)
133,96 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (09.12)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Varovainen A +0,36 % +0,59 % +3,16 % +7,45 % +1,01 % +1,62 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Varovainen A +7,19 % +1,88 % +3,30 % +0,24 % -5,55 % +8,22 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Varovainen A 2,77 % 2,83 4,37
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.