OP Vaurastuva Keskiluokka

OP-Vaurastuva Keskiluokka

Vaurautta vaurastumisesta

Keskiluokan vaurastuminen kehittyvissä talouksissa merkitsee muutakin kuin uutta jääkaappia ja juoksukenkiä useampaan kotiin. Rinta rinnan kiihtyvän kulutuskysynnän kanssa yritysten toimintaympäristö vakautuu tukien demokratian vahvistumista ja poliittisten riskien pienenemistä. OP-Vaurastuva Keskiluokka -teemarahasto tarjoaa ainutlaatuisen, räätälöidyn tavan sijoittaa kehittyvien talouksien kotimarkkinatrendistä hyötyviin yhtiöihin.

  • Sijoituskohteena yritykset, jotka hyötyvät kehittyvien markkinoiden talouskasvusta ja paikallisen väestön vaurastumisesta.
  • Kehittyvien talouksien kasvu perustuu muun muassa laajaan ja kasvavaan väestönpohjaan, suotuisaan ikärakenteeseen sekä kaupungistumiskehitykseen.

OP-Vaurastuva Keskiluokka -rahaston salkunhoitajan katsaus

 

Katsaus kehittyville markkinoille

OP-Vaurastuva Keskiluokka

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75% 2,50% 0,75%

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Kun läntisten G7-maiden talouskasvu matelee, arvioidaan kehittyvien markkinoiden yksityisen kulutuksen kasvavan jatkossa huomattavasti nopeampaa tahtia. Kuluvan vuosikymmen loppuun mennessä yksin BRIC-maiden ‒ Venäjän, Intian, Kiinan ja Brasilian ‒ yksityisen kulutuksen osuuden ennakoidaan muodostavan peräti puolet kokonaiskasvusta. Kasvu luo paikallisille yrityksille huikeat mahdollisuudet kehittyvillä markkinoilla. Kehittyvien talouksien laaja ja kasvava väestönpohja, suotuisa ikärakenne sekä kiihtyvä kaupungistumiskehitys tukevat kaikki osaltaan kasvua. OP-Vaurastuva Keskiluokka sijoittaa maailmanlaajuisesti kehittyville osakemarkkinoille yrityksiin, jotka hyötyvät kehittyvien markkinoiden talouskasvusta ja erityisesti paikallisen väestön vaurastumisesta. Sijoitukset kohdistetaan sektoreille, joiden tuottamat kuluttajahyödykkeet ja palvelut todennäköisesti hyötyvät pitkän aikavälin rakenteellisesta kasvusta.

Kehittyvien markkinoiden sijoitusrahastot on suunnattu sijoittajille, jotka tavoittelevat korkeaa tuottoa voimakkaasti kasvavilta kehittyviltä markkinoilta. OP-Vaurastuva Keskiluokka -teemarahasto palvelee erityisesti sijoittajaa, joka haluaa osalliseksi kehittyvien markkinoiden väestön vaurastumisesta ja kulutustottumusten muutoksista. Monen houkuttelevan osatekijän vastapainona OP-Vaurastuvaan Keskiluokkaan sijoittavan on syytä tiedostaa kehittyviin markkinoihin liittyvät erityispiirteet ja riskit. Kehittyvillä markkinoilla riskitaso on aina lähtökohtaisesti kehittyneitä markkinoita korkeampi ja rahasto ottaa korkeaa aktiiviriskiä. Rahaston arvo voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteen mukana ja rahaston arvonkehitys poiketa muista vastaavista rahastoista. Kehittyvien talouksien kulutuskysyntä on pitkän aikavälin sijoitusteema ja rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Vaurastuva Keskiluokka syyskuu 2019 

Vuosineljänneksellä salkun tuotto oli negatiivinen ja indeksiä huonompi, mikä johtui media- ja viihdesegmentin osakevalinnoista sekä positiostamme vähittäismyyntiyrityksissä. Eräät sijoitukset kestokulutushyödyke- ja vaatetussektorilla kuitenkin kannattelivat salkun tuottoa. Yksittäisten maiden tasolla brasilialaiset osakkeet rapauttivat salkun arvoa, kun taas Kiinan osakevalinnat nostivat suhteellista tuottoa.

Kolmannella vuosineljänneksellä kehittyvien markkinoiden osakkeet laskivat Yhdysvaltain dollarin määräisesti ja pysyivät tasaisina euromääräisesti. Sijoittajien huoli globaalien näkymien heikkenemisestä sekä Yhdysvaltain ja Kiinan kauppajännitteistä jatkui. Latinalaisen Amerikan osakkeet käyttäytyivät levottomasti. Argentiinalaiset osakkeet kärsivät, kun istuva presidentti Mauricio Macri hävisi esivaalit suurella marginaalilla populistiehdokkaalle Alberto Fernandezille ja tämän kanssaehdokkaalle (ja entiselle presidentille) Cristina Fernandez de Kirchnerille. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi Intian kasvuennustetta vuosille 2019–20 vaisun kotimaan kysynnän johdosta. Intian syyskuussa kasvun elvyttämiseksi toteuttama yllättävä yhteisöveron alennus kuitenkin rohkaisi sijoittajia jonkin verran. Vakuuttelut kapasiteetin pikaisesta palauttamisesta saivat öljyn hinnan asettumaan Saudi-Arabian öljykenttien drooni-iskusta huolimatta.

OP-Vaurastuva Keskiluokka -rahastosalkku poikkeaa merkittävästi yleisesti seuratusta kehittyvien markkinoiden MSCI Emerging Markets -indeksistä. Salkun sijoitukset keskitetään tyypillisesti noin 50 osakkeeseen. Varoja sijoitetaan kaiken kokoisiin yhtiöihin, kunkin osakkeen markkina-arvo huomioiden eikä yhtiöitä rajata pois esimerkiksi toimialaluokittelun perusteella. Rahaston on mahdollista sijoittaa myös kehittyneiden markkinoiden yrityksiin, mikäli näiden liiketoiminnasta suurin osa tapahtuu kehittyvillä markkinoilla. OP-Vaurastuvan Keskiluokan osakepaino voi vaihdella 75‒100 % välillä. Tyypillisesti se liikkuu välillä 90‒100 %. Yksittäiseen maahan voidaan sijoittaa enintään 40 % varoista. Myös johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää markkinoiden ja valuuttakurssien muutoksilta suojautumiseen, suorien sijoitusten korvaamiseen sekä muutoin tehokkaan salkunhoidon toteuttamiseen.

Rahaston salkunhoitajana toimii Fidelity Worldwide Investment, jolla on erinomaisesti resursoitu salkunhoitotiimi keskittyneenä kehittyvien markkinoiden kulutuskysynnästä hyötyviin yhtiöihin.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea Lisätietoja-haitarista. 

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Fidelity Worldwide Investment
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
05.02.2014
ISIN
FI4000076294
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
150 Meur
Osuuden arvo (16.01.)
161,23 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (15.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Vaurastuva Keskiluokka A +6,24 % +10,23 % +6,84 % +19,75 % +7,36 % +4,53 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Vaurastuva Keskiluokka A -2,61 % +7,18 % +19,95 % -16,75 % +20,32 % +5,21 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Vaurastuva Keskiluokka A 13,30 % 1,51
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.