Unelmissa itse rakennettu koti?

Oman kodin rakentaminen voi vaatia hieman hikeä, mutta se tuo varmasti myös järisyttäviä onnen hetkiä. Valmis koti voidaan laskea sijoitukseksi, joka on sinun näköisesi.


 

Jos et löydä unelmiesi taloa, voit rakentaa sen itse.


Talon rakentaminen ei välttämättä vaadi kirvesmiehen taitoja. Esimerkiksi erilaisissa talopakettiratkaisuissa runkorakenteet, eristeet ja pintamateriaalit hankitaan kerralla ja asennettuna. Voit myös teettää rakennustyöt tontilla kokonaan tai osaurakkoina eri urakoitsijoilla.

Ensimmäiseksi sinun on hyvä tehdä karkea kokonaisarvio käytettävissä olevasta budjetista ja aikataulusta. Varaa rakentamisen lisäksi aikaa suunnitteluun ja lupa-asioiden hoitamiseen. Jätä varaa myös yllätyksille, joita rakennusprojektissa yleensä aina tulee eteen.

Rahoitus kuntoon

Kysy rohkeasti rahoitusta pankista heti aloittaessasi suunnittelun. Omakotirakentamiseen käytettävän lainan vakuutena on yleensä rakennettava omakotikiinteistö tai tontin vuokraoikeus ja tontilla sijaitseva omakotitalo.

Vaikka rakennettavan kohteen vakuusarvo kasvaa rakennustöiden edetessä, tarvitset yleensä alkuun pääsemiseksi myös muita vakuuksia, kuten senhetkistä omistusasuntoasi, sijoitusomaisuutta tai muuta varallisuutta. Lisävakuudeksi voit hakea pankin luottotakausta tai valtion takausta.

Omaa maksukykyäsi ja lainatarvettasi voit arvioida esimerkiksi lainalaskurilla.

Tontista liikkeelle

Ensimmäiseksi tarvitset tontin. Tutustu huolella tontin kaavamääräyksiin, joissa voi olla ehtoja niin rakennusten koolle kuin ulkomuodollekin. Selvitä myös tonttia koskevat rasitukset, kiinnitykset ja lainhuudot sekä erityisesti haja-asutusalueilla myös kulkuyhteyksiin ja kunnallistekniikkaan liittyvät asiat.

Myös tontin maaperän kartoittaminen on tärkeää. Esimerkiksi jos maapohjassa on kalliota, on perustusten teko kallista. Huonosti kantavalle maalle rakennettaessa lisäkustannuksia syntyy paalutuksesta. Jos taas tontilla on puita, niiden poistamistarve on arvioitava, jotta juuret eivät tunkeudu salaoja- ja sadevesiviemäreihin tai vaurioita perustuksia.

Kustannukset kuriin

Taloa rakennettaessa yksi isoimmista haasteista on pitää projekti budjetissa ja aikataulussa.

Rakennusprojektin hintaan vaikuttavat muun muassa talon perustuskustannukset, talon koko ja muoto, talotekniikka ja runkomateriaali. Perustuskustannusten arvioimiseen voit pyytää apua perustussuunnittelijalta.

Tarkemman kustannusarvion tekemiseen löytyy erilaisia laskureita. Kustannusarvion laatimisessa voit myös pyytää apua rakenne- tai pääsuunnittelijalta.

Projektin käynnistyttyä sinun kannattaa seurata tarkasti kustannuksia, jottei ikäviä yllätyksiä tule rakentamisen loppuvaiheessa.

Älä osta yllätyspakettia

Jos päädyt talopakettiin, tutki tarkasti, mitä kaikkea siihen kuuluu ja voiko piirustuksiin teettää muutoksia, jos esimerkiksi kaavoitus sitä vaatii. Talopaketti voi olla riisuttu elementti- tai materiaalitoimitus, runkovalmis, vesikattovalmis tai niin sanottu muuttovalmis, avaimet käteen -paketti. Sisällöstä riippuen asiakkaan hoidettavaksi jäävien asioiden määrä vaihtelee suuresti.

Suunnitelmat kaiken perustana

Ennen kuin voit aloittaa rakentamisen, tarvitset rakennusluvan. Hakemus tehdään kirjallisena, ja siihen liitetään rakennuksen piirustukset sekä muita asiakirjoja. Tarkemmat ohjeet saat oman paikkakuntasi rakennusvalvonnasta.

Rakennustavasta riippumatta tarvitset pääsuunnittelijan ja rakennusviranomaisen hyväksymän vastaavan työnjohtajan sekä itse rakentaessasi tekijät erilaisille työpiirustuksille, kuten sähkö-, lvi-, rakenne- ja perustussuunnitelmille.

Vakuutukset kuntoon

Vakuutukset sinun tulee hoitaa kuntoon jo ennen rakennustyön aloittamista.

Talopaketille, avaimet käteen -talotoimitukselle tai tee se itse -ratkaisulle sinun kannattaa ottaa heti rakentamistyön alusta lähtien kotivakuutus, johon sisältyvät vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Jos annat talonrakennusurakan rakennusliikkeelle, sinun on hyvä tarkistaa, että urakoitsijalla on voimassa oleva vastuuvakuutus.

Rakentajan vastuulla on vakuuttaa lakisääteisillä tapaturma- ja eläkevakuutuksilla rakennuksella työskentelevä palkattu vieras työvoima, kuten kirvesmiehet, putkimiehet, maalarit ja sähkömiehet.

Talkooväen turvaksi on hyvä ottaa erillinen talkoovakuutus ja tarkistaa myös rakennuksella puuhaavan oman perheen vakuutusturva.