Rahoitus metsätilan hankintaan

Onko suunnitelmissasi ostaa metsää, vaikkapa vanhemmiltasi tai vapailta markkinoilta? Meiltä voit saada metsätilan hankintaan lainan, joka räätälöidään sinun tilanteeseesi sopivaksi. Metsät ovat käypää valuuttaa OP:lla ja hankittava metsätila käy metsälainan vakuudeksi.

Metsä on turvallinen sijoituskohde. Pitkän aikavälin reaalituotto on tutkimusten mukaan 3–4 prosenttia ja tuoton vaihtelu on vähäistä. Sijoituskohteena metsää voidaan verrata sijoitusasuntoon. Kiinteää omaisuutta on totuttu pitämään inflaatiosuojina, mutta asuntoihin verrattuna metsäomaisuuden hoitaminen ja ylläpitäminen on suoraviivaisempaa ja edullisempaa. Metsä on yleensä pitkäaikainen sijoitus. Kun esimerkiksi osakesijoittajan sijoitushorisontti on 5–10 vuotta, metsänomistajan aikajänne on vähintään 10–20 vuotta.

Metsän tuotto-odotusta parannetaan esimerkiksi metsänhoitotoimilla, oikea-aikaisilla hakkuilla ja metsänparannustoimilla kuten lannoituksilla. Tuottovaihtelua voivat aiheuttaa puun hintavaihtelut, mahdolliset taloudellisen käytön rajoitteet ja metsätuhot. Tuhoriskeihin voi kuitenkin varautua vakuuttamalla. 

Metsätilan ostaminen vapailta markkinoilta

Viime vuosina metsätilojen kysyntä on ollut poikkeuksellisen kova ja kauppahinnat ovat usein nousseet yli metsätaloudellisen arvon. Samaan aikaan myös tarjonta on kasvanut. Ostajana kannattaa perehtyä, mikä on sopiva tarjoustaso omaa taloutta ajatellen. Metsätilan arvon määrittämisessä tärkeitä tekijöitä ovat metsätilan sijainti, hakkuumahdollisuudet, kasvupohjat ja kohteen saavutettavuus.

Sukupolvenvaihdos kaupalla

Metsätilan sukupolvenvaihdos kaupalla on verotehokkain tapa siirtää metsäomaisuutta seuraavalle sukupolvelle. Lähisukulaisten välisissä kaupoissa luopuja voi saada kauppahinnan ilman luovutusvoittoveroseuraamusta. Jatkaja saa metsävähennyksen puun myyntitulojen verotukseen, mikä laskee puunmyyntitulosta maksettavan veron määrää. Jos metsässä on hyvin hakkuumahdollisuuksia, lainaa voidaan usein hoitaa metsästä saatavilla puukauppatuloilla.

Metsätilan hankinnan voi rahoittaa pankkilainalla joko osittain tai kokonaan