Avioliitto-muistilista kuva

Avioliitto-muistilista

Onko avioliitto ajankohtainen? Mitä asioita pitää ottaa huomioon, kun avioliittoa suunnittelee? Tässä muistilista, jonka avulla pääsette eteenpäin.

Kun kaksi ihmistä päättää avioliitosta, on se merkki siitä, että elämä halutaan jakaa yhdessä myös juridisessa mielessä. Avioliitto on monelle suuri askel ja siihen liittyy paljon asioita, jotka tulevat yhteiseksi ja yhdessä päätettäviksi.

Päästäkseen perheen tueksi ja turvaksi säädettyjen lakien piiriin kumppanien on solmittava avioliittolain määräämässä järjestyksessä avioliitto.

Yhteiset pankki- ja vakuutusasiat

Yhteisen elämän alkaessa on hyvä käydä nämä pankki- ja vakuutusasiat yhdessä läpi joko ennen tai heti avioliiton voimaanastumisen jälkeen.

Muistilista

 • henkilökohtaisten tilien käyttöoikeudet
 • mahdollinen yhteinen tili yhteisiä kuluja varten
 • omistaja-asiakkuus molemmille
 • OP-bonustili ja perhekokonaisuus
 • mahdollisten olemassa olevien henkilökohtaisten lainojen yhdistäminen
 • Miten me asumme? Myydäänkö mahdollinen asunto vai jätetäänkö se sijoitusasunnoksi.
 • Oma yhteinen uusi koti; missä, millainen ja miten?
  • asuntolaina
  • takaajat
  • vakuudet
  • edellisen asunnon myynti
 • vakuutukset
  • koti
  • henkilövakuutukset/edunsaajat
  • matkavakuutukset
  • mahdolliset eläinvakuutukset
 • Yhteinen unelma säästämällä
  • tilisäästäminen
  • rahastosäästäminen kuukausittain
 • Kulutusluotto
 • Avioehto
 • Testamentti

Nimenmuutokset

Mikäli avioliiton myötä nimenmuutos tulee ajankohtaiseksi toiselle tai molemmille puolisoista, kannattaa siitä huolehtia mahdollisimman pian. Maistraatin sivuilla on kerrottu selkeästi, mihin kaikkialle nimenmuutoksesta tulee ilmoittaa.

Uusi sukunimi vaikuttaa myös viralliseen henkilöllisyyspaperiin, jota tarvitset henkilöllisyytesi varmistamiseksi. Maistraatin sivuilta näet myös, mistä henkilöllisyyspaperin saa haettua ja mitä kaikkea se vaatii.

Ethän unohda informoida nimenmuutoksesta muita sidosryhmiä, kuten sukulaisia, ystäviä, työnantajaa ja taloyhtiötä.

Tuleeko teille uusperhe?

Tänä päivänä uusperheitä on tavallista enemmän. Uusperhe tarkoittaa perhettä, jossa jompikumpi tai kumpikin puolisoista on ollut aiemmin toisessa avio- tai avoliitossa ja johon voi kuulua puolisoiden yhteisiä ja aiemmista liitoista peräisin olevia lapsia.

Huomioithan, että uusperheen perustaminen voi myös vaikuttaa lasten saamiin etuuksiin.

Varaudu omaisuuden jakamiseen jo tässä vaiheessa

Kun kahden ihmisen omaisuutta avioliiton kautta liitetään yhteen, on sen mahdollinen jakaminenkin hyvä käydä läpi samalla. Sekä avioehto, että testamentti ovat niitä sopimuksia, joiden avulla omaisuudenjako tapahtuu, kuten pari itse toivoo.

Avioehto

Avioehdolla on monen häitä suunnittelevan nuoren parin korvissa huono kaiku. Todellisuudessa omaisuuden jakamiseen liittyvien kysymysten pitäisi kuulua jokaisen avioliittoon aikovan mietintälistalle; vaikka liitto kestäisikin vihkikaavan mukaisesti aina kuolemaan asti, omaisuuden jakaminen tulee ajankohtaiseksi viimeistään silloin. Siksi on järkevää varmistaa jo ennen liiton solmimista, että omaisuus jaetaan aikanaan siten kuin pari itse toivoo.

Jos avioehtoa ei ole tehty, molempien omaisuus lasketaan liiton päättyessä yhteen ja puolitetaan tasan molemmille. Näin tehdään myös siinä tapauksessa, jos toisen omaisuus on merkittävästi suurempi tai pienempi kuin avioliittoa solmittaessa. Kannattaa huomioida, että myös omistettu yritys tai sen osa kuuluu tasattavaan avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen.

Avioehtosopimus kannattaa antaa asiantuntijan tehtäväksi, sillä hän varmistaa, että se on pätevä ja johtaa toivottuun lopputulokseen.

Testamentti

Avioehdon lisäksi on hyvä varautua myös kaikkein pahimpaan, eli kuolemaan. Jokaista meistä voi kohdata läheisen kuoleman yllättäen ja testamentti on siinä tapauksessa erityisen hyvä olla olemassa.

Testamentti on asiakirja,

 • jolla voi määrätä omaisuuden siirtymisestä kuoleman varalta.
 • jolla voi myös vaikuttaa lakimääräiseen perimysjärjestykseen.
 • jolla sinun on mahdollisuus saavuttaa myös veroetuja.
 • jonka tekemistä kannattaa harkita esimerkiksi silloin, kun halutaan turvata avopuolison asumisoikeus yhteisesti omistetussa asunnossa.
 • joka auttaa silloin, kun halutaan poistaa testamentinsaajien aviopuolisoiden avio-oikeus testamentilla saatuun omaisuuteen.
 • jolla uusperheessä voidaan määrätä omaisuuden saajiksi myös esimerkiksi puolison lapset.

Niin avioehtosopimuksen kuin testamentinkin voit tehdä oman osuuspankkisi lakipalveluissa.

Katsothan myös häiden järjestäjän muistilistan, josta saat hyvää tietoa ja valmiiksi koottuja asioita niiden järjestämiseen liittyvistä kohdista ja asioista.