Eri-ikäiset ihmiset hymyilevät

OPs gåva till 100-åriga Finland: 100 år av frivilligarbete

Finlands 100-årsjubileumsår till ära fortsätter OP serien Finland framåt-initiativ med ett stort frivilligarbetsprojekt. OP donerar en dags frivilligarbete per var och en av sina nästan 12 000 anställda, och bygger upp en webbplattform, som är öppen för alla, för att föra samman dem som erbjuder och dem som behöver frivilligarbete.

OP deltar i Finlands 100-årsjubileumsår med ett eget projekt för att främja frivilligarbete. Målet för initiativet är att under jubileumsåret uppnå 100 årsverken av frivilligarbete till förmån för Finland.

Hälften av målet är avsett att doneras av OPs personal. Var och en av OPs 12 000 anställda kan utföra en dags valfritt frivilligarbete. Dessutom utmanar OP sina förtroendevalda och ägarkunder att utföra frivilligarbete.

OP har aktivt deltagit i uppbyggnaden av Finland i alla skeden av den 100-åriga självständighetstiden. OPs utveckling är starkt sammanflätad med Finlands framgångshistoria. Därför är det speciellt viktigt för oss att hedra vårt fosterlands jubileumsår. Vi vill nu ge Finland och finländarna något sådant som inte kan fås för pengar. Vi bygger upp Finlands framtid tillsammans också i fortsättningen, säger OP Gruppens chefdirektör Reijo Karhinen.

OP bygger upp en ny webbplattform i syfte att underlätta koordineringen av små och stora frivilligarbetsprojekt på alla håll i Finland. Webbplattformen är en unik strävan att utnyttja nya digitala och sociala nätverk. Vem som helst kan anmäla sig som frivilligarbetare eller föreslå nya objekt för frivilligarbete.

Initiativet till att donera frivilligarbete kom från vår personal. Vi hoppas att vårt initiativ ska få finländarna att åter tro på att vi är starka tillsammans och att det permanent ska öka populariteten för frivilligarbete i samhället. Samhälleligheten och att stärka den har ett starkt samband med OPs unika kooperativa identitet. Vi anser att vår samhälleliga roll förpliktar oss att handla till förmån för våra kunder och vår omvärld, säger direktör Tuuli Kousa, som ansvarar för projektet.