Klimatneutral OP

OP Gruppen siktar på att vara klimatneutral 2025, vilket betyder att inga utsläpp förorsakas av den energi och de bränslen vi använder (scope 1 och scope 2). För att minska utsläppen har OP Gruppen ökat användningen av förnybar energi och byggt solkraftverk på verksamhetsställenas tak.

I OP:s lokaler i Vallgård har förnybar elenergi använts sedan 2015 och utsläppsfri fjärrvärme sedan 2020. Vi gör våra egna lokaler utsläppssnålare, producerar och utnyttjar förnybar energi och främjar utsläppssnål mobilitet.

Tack vare vårt nya energiledningssystem kan vi snabbt ingripa vid avvikelser i energikonsumtionen och därigenom identifiera fel i utrustningarna eller felaktiga inställningar. OP Gruppen använder även WWF:s system Green Office för miljöledningen när det gäller lokaler.