Lähikuva OP-valomainoksesta.

OP Andelslags förvaltningsråd

Ledningen av centralinstitutskoncernen baserar sig på förvaltningsrådets styrning och övervakning.

Enligt lagen om andelslag är förvaltningsrådets allmänna uppgift, till den del detta inte inskränker på styrelsens tillsyn, att övervaka centralinstitutets förvaltning som styrelsen och verkställande direktören, som verkar som chefdirektör, sköter och ansvarar för.

Förvaltningsrådet väljer ledamöterna till centralinstitutets styrelse och utnämner verkställande direktören, som är OP Gruppens chefdirektör, och chefdirektörens ställföreträdare. Vid valet av styrelseledamöter och chefdirektör biträds förvaltningsrådet av förvaltningsrådets nomineringskommitté som består av ordförande och vice ordförande för OP Gruppens nomineringskommitté, förvaltningsrådets ordförande och första vice ordförande samt styrelsens ordförande och vice ordförande.

Förvaltningsrådets övriga uppgifter anges närmare i förvaltningsrådets arbetsordning.

Förvaltningsrådet består av 36 ledamöter som valts av centralinstitutets andelsstämma. Förvaltningsrådet har en ordförande och två vice ordförande som tillsammans med styrelsens ordförande och vice ordförande samt chefdirektören utgör OP Andelslags presidium. Presidiet är ett beredningsorgan som har till uppgift att koordinera förvaltningsrådets och styrelsens arbete och bereda förvaltningsrådets sammanträden.

Förvaltningsrådet kan också tillsätta andra beredningsorgan för att bereda ärenden som ska behandlas vid förvaltningsrådets sammanträde. Förvaltningsrådet har inrättat tre organ: strategiorgan, kooperationsorgan och ersättningsorgan.

OP Andelslags förfaltningsrådsledamöter OP-Förbunsvis 

*I antalet ledningsuppdrag har räknats in alla ledningsuppdrag i OP Gruppen, även de uppdrag som framgår av den här tabellen och tabellerna nedan.

Namn, födelseår och hemort

OP-förbund och mandatperiod
 

Ställning i OP Andelslags förvaltningsråd *
 

Huvudsyssla, titel,
utbildning

Bakgrund som förvaltningsperson i andelsbanken

 

Arvio Kalle, 1964, Siikajoki

Pohjois-Suomi,
2018–2021

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Ruukin Osuuspankki, studentmerkonom, MBA, AFM, APV1

 

Hakasuo Päivi, 1971, Vittis

Länsi-Suomi-Sydkusten, 2020–2021

Ledamot (2)

Upphandlingschef, Apetit Ruoka Oy, filosofie magister

Styrelseordförande, Ala-Satakunnan Osuuspankki

Harju Anne, 1969, Salla

Pohjois-Suomi 2018–2021

Ledamot (3)

 

Verkställande direktör,

Sallan Osuuspankki, AFM

 

Helin Mika, 1965, Tavastehus

Etelä-Suomi, 2020–2021

Ledamot (2)

Verkställande direktör, OP Etelä-Häme, EM

 

Hinkkanen Mervi, 1954, Kontiolahti

Itä-Suomi, 2020–2021

Ledamot (2)

Koordinator, Karelia Ammattikorkeakoulu,

restonom YH, MBA

Styrelseordförande,
Pohjois-Karjalan
Osuuspankki

Junttila Juha, 1965, Limingo

Pohjois-Suomi, 2020–2021

Ledamot (2)

Professor, Jyväskylä universitet, ekonomie doktor

Styrelseordförande,
Limingan Osuuspankki

Jurmu Taija, 1976, Rovaniemi

Pohjois-Suomi,
2019–2021

Ledamot (4)

Advokat, Asianajotoimisto Jurmu, JM, advokatexamen, HHJ PJ

Styrelseordförande,
Pohjolan Osuuspankki

Kaakko Marja-
Liisa, 1965,
Kalajoki

Pohjanmaa-Österbotten,
2019–2021

Ledamot (2)

Lektor, yrkeshögskolan Centria, ekonom, EM

Ordförande för
styrelsen, OP Keski-Pohjanmaa

Kietäväinen
Seppo, 1959, Juva

Itä-Suomi, 2018–2021

Ledamot (3)

Agrolog

Styrelseordförande, Suur-Savon Osuuspankki

Korkonen Jaakko, 1966, Seinäjoki

Pohjanmaa-Österbotten, 2018–2021

Ledamot (2)

Lektor, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, ingenjör, examen i undervisningsförvaltning

Styrelseordförande, Peräseinäjoen
Osuuspankki

Kujala Päivi, 1965, Alavo

Pohjanmaa-Österbotten, 2020–2021

Ledamot (2)

AFD, påbyggnads-
studerande, utbildnings-
programmet i förvaltning

Förvaltningsrådets ordförande, Alavuden Seudun Osuuspankki

Kuosa-Kaartti Katja-Riina, 1973, Orimattila

Etelä-Suomi, 2018–2021

Ledamot (3)

 

CGR-revisor, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy, EM

Styrelseordförande, Orimattilan Osuuspankki
 

Kääriäinen Jukka, 1953,
Idensalmi

Itä-Suomi,
2018–2021

Ledamot (2)

Planerare,
Folkpensionsanstalten, PM

Förvaltningsrådets ordförande, Pohjois-Savon
Osuuspankki

Lehtonen Pekka, 1969, Kangasala

Sisä-Suomi, 2020–2021

Ledamot (2)

Verkställande direktör, Kangasalan Lämpö Oy,
 maskinautomations-
ingenjör, HHJ

Styrelseordförande, Kangasalan Seudun
Osuuspankki

Leppäkoski Sirpa, 1976, Iittala

Sisä-Suomi, 2020–2021

Ledamot (2)

Verkställande direktör, Luopioisten Osuuspankki, vicehäradshövding

 

Metsä-Tokila Timo, 1968,
Nådendal

Länsi-Suomi-Sydkusten, 2018–2021

Ledamot (2)

Direktör, Egentliga Finlands NTM-central

Vice ordförande för styrelsen, Auranmaan
Osuuspankki

Mäkelä Anssi, 1961, Urjala

Sisä-Suomi, 2020–2021

Ledamot (2)

Senior Manager, Valmet Technologies Oy, diplomingenjör

Styrelseordförande,Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki

Nieminen Juha-Pekka, 1955,
Nystad

Länsi-Suomi-Sydkusten, 2018–2021

Ledamot (2)

Verkställande direktör, OP Lounaisrannikko, ekonom, eMBA

 

Nikola Annukka, 1960,
Kyrkslätt

Etelä-Suomi,
2018–2021

Ordförande (4)

CFO, NetNordic Finland Oy Ab, EM,
ekonom

Förvaltningsrådets ordförande, Uudenmaan OP

Niskanen Yrjö, 1957, Rantasalmi

Itä-Suomi, 2018–2021

Ledamot (2)

AFD

Vice ordförande för styrelsen, OP Rantasalmi,
styrelseledamot, Suur-
Savon OP-liitto

Nylund Ulf, 1965, Vasa

Pohjanmaa-Österbotten, 2020–2021

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Vasa Andelsbank, ekonomie
magister, eMBA, HHJ

Vice ordförande,
Pohjanmaa-Österbotten OP-förbund

Näsi Olli, 1963, Vittis

Länsi-Suomi-Sydkusten,
2018–2021

Ledamot (3)

 

Verkställande direktör,
Satakunnan Osuuspankki, JK, VH, eMBA

 

Pättiniemi
Johanna, 1974, Humppila

Länsi-Suomi-Sydkusten, 2020–2021

Ledamot (3)

Lantbruksföretagare, AFD,
agronom

Styrelseordförande, Humppilan Osuuspankki, fullmäktigeledamot, Helsingforsnejdens Andelsbank

Rajala Tiina, 1963, Kempele

Pohjois-Suomi, 2020–2021

Ledamot (3)

Utvecklingsdirektör, Pohjois-Pohjanmaan liitto, förvaltningsmagister, eMBA, HHJ

Förvaltningsrådets ord-
förande, Oulun
Osuuspankki

Rosas Saila, 1962, Elimä

 

Etelä-Suomi, 2019–2021

Ledamot (2)

Verkställande direktör OP Västra Kymmene, ED

 

Sahlström Petri, 1971, Uleåborg

Pohjois-Suomi,
2019–2021

Ledamot (3)

Professor, Uleåborgs universitet, handelshögskolan vid Uleåborgs universitet, ED

Vice ordförande för styrelsen, Oulun Osuuspankki

Sandell Carolina, 1978, Mariehamn

Länsi-Suomi-Sydkusten, 2019–2021

Ledamot (2)

FM, Företagare,
Lina Sandell Ab

Styrelseledamot, Andelsbanken för Åland

Saukkonen Timo, 1963, Simpele
 

Etelä-Suomi, 2019–2021

Ledamot (3)

AFM, Jord- och skogsbruksföretagare

Styrelseordförande,
Simpeleen Osuuspankki

Sotarauta Markku, 1963, Ylöjärvi

Sisä-Suomi, 2018–2021

1. Vice ordförande (2)
 

Professor, Tammerfors universitet, AVD

Ordförande för styrelsen, Tampereen Seudun Osuuspankki

Suhonen Timo, 1959, Nivala

Pohjanmaa-Österbotten, 2018–2021

Ledamot (2)

Verkställande direktör, Suomenselän Osuuspankki, EM, eMBA, AFM

 

Syrjälä Timo, 1980, Yli-Lesti

Pohjanmaa-Österbotten, 2020–2021

Ledamot (2)

Företagare, skogsexpert, skogsbruksingenjör

Styrelseordförande, Toholammin Osuuspankki

Takala Pauliina, 1969, Lievestuore

Sisä-Suomi, 2020–2021

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö, magister i samhällsvetenskaper, IAT

Förvaltningsrådets ord-
förande, Keski-Suomen Osuuspankki, styrelseordförande, Sisä-Suomen OP-liitto

Väänänen Ari, 1973, Maaninka

Itä-Suomi,
2018–2021

2. Vice ordförande (3)
 

Verkställande direktör,
Maaningan Osuuspankki, JK, VH

 

 

Till förvaltningsrådets strategiorgan hör:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Annukka Nikola, 1960

Ordförande

EM, ekonom

Administrationsdirektör, Konehuone Oy

Taija Jurmu, 1976

Vice ordförande

JM, advokatexamen, HHJ PJ

Advokat, Asianajotoimisto Jurmu

Kalle Arvio, 1964

Ledamot

Studentmerkonom, MBA, AFF, APV1

Verkställande direktör, Ruukin Osuuspankki

Mika Helin, 1965

Ledamot

EM

Verkställande direktör, OP Etelä-Häme

Seppo Kietäväinen, 1959

Ledamot

Agrolog

Agrolog

Jukka Kääriäinen, 1953

Ledamot

PM

Planerare, Folkpensionsanstalten

Timo Metsä-Tokila, 1968

Ledamot

 

Direktör, Egentliga Finlands NTM-central

Juha-Pekka Nieminen, 1955

Ledamot

Ekonom, eMBA

Verkställande direktör, OP Lounaisrannikko

Olli Näsi, 1963

Ledamot

JK, VH, eMBA

Verkställande direktör,
Satakunnan Osuuspankki

Saila Rosas, 1962

Ledamot

ED

Verkställande direktör, OP Länsi-Kymi

Petri Sahlström, 1971

Ledamot

ED

Professor, Uleåborgs universitet, handelshögskolan vid Uleåborgs universitet

Timo Suhonen, 1959

Ledamot

EM, eMBA, AFM

Verkställande direktör, Suomenselän Osuuspankki

 

Mandatperioden för ledamöterna i organen varar från valbeslutet till förvaltningsrådsmötet efter den ordinarie andelsstämman 2021.

Till förvaltningsrådets kooperationsorgan hör:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Ari Väänänen, 1973

Ordförande

JK, VH

Verkställande direktör, Maaningan Osuuspankki

Jaakko Korkonen, 1966

Vice ordförande

Ingenjör (högre YH), examen i undervisningsförvaltning

Lektor, Seinäjoen koulutuskunta-
yhtymä / Koulutuskeskus Sedu

Anne Harju, 1969

Ledamot

AFM

Verkställande direktör, Sallan
Osuuspankki

Mervi Hinkkanen, 1954

Ledamot

Restonom YH, MBA

Koordinator, Karelia Ammattikorkea-
koulu

Sirpa Leppäkoski, 1976

Ledamot

Vicehäradshövding

Verkställande direktör, Luopioisten Osuuspankki,

Yrjö Niskanen, 1957

Ledamot

AFD

 

Ulf Nylund, 1965

Ledamot

Ekonomie magister, eMBA, HHJ

Verkställande direktör, Vasa Andelsbank

Johanna Pättiniemi, 1974

Ledamot

AFD, agronom

Lantbruksföretagare

Carolina Sandell, 1978

Ledamot

FM

Företagare, Lina Sandell Ab

Pauliina Takala, 1969

Ledamot

Magister i samhällsvetenskaper, IAT

Verkställande direktör, Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö


Mandatperioden för ledamöterna i organen varar från valbeslutet till förvaltningsrådsmötet efter den ordinarie andelsstämman 2021.

Till förvaltningsrådets ersättningsorgan hör:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Markku Sotarauta, 1963

Ordförande

AVD

Professor, Tammerfors universitet

Katja Kuosa-Kaartti, 1973

Vice ordförande

EM

CGR-revisor, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy

Päivi Hakasuo, 1971

Ledamot

Filosofie magister

Upphandlingschef, Apetit Ruoka Oy

Juha Junttila, 1965

Ledamot

Ekonomie doktor

Prorektor, Jyväskylä universitet

Marja-Liisa Kaakko, 1965

Ledamot

Ekonom, EM

Lektor, yrkeshögskolan Centria

Päivi Kujala, 1965

Ledamot

AFD

Påbyggnadsstuderande, utbildnings-
programmet i förvaltning

Pekka Lehtonen, 1969

Ledamot

Maskinautomationsingenjör, HHJ

Verkställande direktör, Kangasalan Lämpö Oy

Anssi Mäkelä, 1961

Ledamot

Diplomingenjör

Senior Manager, Valmet Technologies Ab

Tiina Rajala, 1963

Ledamot

Förvaltningsmagister, eMBA, HHJ

Utvecklingsdirektör, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Timo Saukkonen, 1963

Ledamot

AFM

Jord- och skogsbruksföretagare

Timo Syrjälä, 1980

Ledamot

Skogsbruks-
ingenjör

Företagare, skogsexpert


Mandatperioden för ledamöterna i organen varar från valbeslutet till förvaltningsrådsmötet efter den ordinarie andelsstämman 2021.