Lähikuva OP-valomainoksesta.

OP Andelslags förvaltningsråd

Ledningen av centralinstitutskoncernen baserar sig på förvaltningsrådets styrning och övervakning.

Enligt lagen om andelslag är förvaltningsrådets allmänna uppgift, till den del detta inte inskränker på styrelsens tillsyn, att övervaka centralinstitutets förvaltning som styrelsen och verkställande direktören, som verkar som chefdirektör, sköter och ansvarar för.

Förvaltningsrådet väljer ledamöterna till centralinstitutets styrelse och utnämner verkställande direktören, som är OP Gruppens chefdirektör, och chefdirektörens ställföreträdare. Vid valet av styrelseledamöter och chefdirektör biträds förvaltningsrådet av förvaltningsrådets nomineringskommitté som består av ordförande och vice ordförande för OP Gruppens nomineringskommitté, förvaltningsrådets ordförande och första vice ordförande samt styrelsens ordförande och vice ordförande.

Förvaltningsrådets övriga uppgifter anges närmare i förvaltningsrådets arbetsordning.

Förvaltningsrådet består av 36 ledamöter som valts av centralinstitutets andelsstämma. Förvaltningsrådet har en ordförande och två vice ordförande som tillsammans med styrelsens ordförande och vice ordförande samt chefdirektören utgör OP Andelslags presidium. Presidiet är ett beredningsorgan som har till uppgift att koordinera förvaltningsrådets och styrelsens arbete och bereda förvaltningsrådets sammanträden.

Förvaltningsrådet kan också tillsätta andra beredningsorgan för att bereda ärenden som ska behandlas vid förvaltningsrådets sammanträde. Förvaltningsrådet har inrättat tre organ: strategiorgan, kooperationsorgan och ersättningsorgan.

OP Andelslags förfaltningsrådsledamöter OP-Förbunsvis 

Namn, födelseår och hemort

OP-förbund

Ställning i OP Andelslags förvaltningsråd
 

Huvudsyssla, titel,
utbildning

Bakgrund som
förvaltningsperson i
andelsbanken

 

Nikola Annukka, 1960, Kyrkslätt

Etelä-Suomi
 

Ordförande

CFO,
NetNordic Finland, EM, ekonom

Förvaltningsrådets ordförande, OP Nyland

Sotarauta Markku, 1963, Ylöjärvi

Sisä-Suomi

1:a vice ordförande

Professor, Tammerfors universitet, AVD

Styrelseordförande, Tampereen Seudun Osuuspankki

Väänänen Ari, 1973, Maaninka

Itä-Suomi
 

2:a vice ordförande

Verkställande direktör,
Maaningan Osuus-pankki, JK, VH

 

Hakasuo Päivi, 1971, Vittis

Länsi-Suomi– Sydkusten

Ledamot

Upphandlingschef, Nornickel Harjavalta Oy, filosofie magister

Styrelseordförande, Ala-Satakunnan
Osuuspankki

Helin Mika, 1965, Tavastehus

Etelä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, OP Etelä-Häme, EM

 

Hinkkanen Mervi, 1954, Kontiolahti

Itä-Suomi

Ledamot

Restonom YH, MBA

Styrelseordförande, Pohjois-Karjalan
Osuuspankki

Hyvönen Raili, 1964, Kontiolahti

Itä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, OP Vaara-Karjala, Ekonomie magister, eMBA

 

Julkunen Saara, 1967, Kuopio

Itä-Suomi

Ledamot

Biträdande professor, föreståndare för handelsvetenskapliga institutionen, Östra Finlands universitet, Ekonomie doktor, magister i samhällsvetenskaper

Styrelseledamot,
Pohjois-Savon
Osuuspankki

Junttila Juha, 1965, Limingo

Pohjois-Suomi

Ledamot

Professor, Jyväskylä universitet, ekonomie doktor

Styrelseordförande,
Limingan Osuuspankki

Jurmu Taija, 1976, Rovaniemi

Pohjois-Suomi
 

Ledamot

Advokat, Asianajotoimisto Jurmu, JM, advokatexamen, HHJ PJ

Styrelseordförande, Pohjolan Osuuspankki

Kainusalmi Mika, 1979, Savitaipale

Etelä-Suomi

Ledamot

Utvecklingschef, Villmanstrands tekniska universitet, Ekonomie magister,
diplomingenjör

Styrelseordförande, Savitaipaleen
Osuuspankki

Kiuru Matti, 1963, Björneborg

Länsi-Suomi–Sydkusten

Ledamot

Verkställande direktör, OP Länsi-Suomi, Ekonomie magister, eMBA

 

Kujala Päivi, 1965, Alavo

Pohjanmaa–Österbotten

Ledamot

AFD, doktorand

Förvaltningsrådets ordförande, Alavuden Seudun Osuuspankki

Kuosa-Kaartti Katja-Riina, 1973, Orimattila

Etelä-Suomi

Ledamot

CGR-revisor, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy, EM

Styrelseordförande
Orimattilan Osuuspankki

Lehtonen Pekka, 1969, Kangasala

Sisä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, Kangasalan Lämpö Oy, maskinauto-mationsingenjör, HHJ

Styrelseordförande, Kangasalan Seudun Osuuspankki

Leppäkoski Sirpa, 1976, Iittala

Sisä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, Luopioisten Osuuspankki, vice-häradshövding

 

Loikkanen Toivo, 1960, Nyslott

Itä-Suomi

Ledamot

Distriktskaplan, Savonlinnan seura-kunta, teologie magister

Förvaltningsrådets ordförande, Suur-
Savon Osuuspankki

Manninen Veijo, 1962, Pyhäjärvi

Pohjanmaa–Österbotten

Ledamot

Lantbruksföretagare, agrolog, HHJ-ordförande

Styrelseordförande, Suomenselän Osuuspankki

Markula Kaisa, 1967, Loimaa

Länsi-Suomi–Sydkusten

Ledamot

Verkställande direktör, OP Niinijokivarsi,
ekonomie magister, agrolog (YH)

 

Metsä-Tokila Timo, 1968, Nådendal

Länsi-Suomi–Sydkusten

Ledamot

Direktör, Egentliga Finlands NTM-central

Vice ordförande för styrelsen, Auranmaan Osuuspankki

Mäkelä Anssi, 1961, Urjala

Sisä-Suomi

Ledamot

Senior Manager, Valmet Technologies Oy, diplomingenjör

Styrelseordförande, Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki

Niskanen Yrjö, 1957, Rantasalmi

Itä-Suomi

Ledamot

AFD

Vice ordförande för styrelsen, OP Rantasalmi, styrelseledamot, Suur-Savon OP-liitto

Nurmela Jarmo, 1967, OP Alajärvi

Pohjanmaa–Österbotten

Ledamot

Servicechef, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå,
tradenom

Förvaltningsrådsord-förande, Alajärven Osuuspankki

Nylund Ulf, 1965, Vasa

Pohjanmaa–Österbotten

Ledamot

Verkställande direktör, Vasa Andelsbank, ekonomie magister, eMBA, HHJ

Vice ordförande, Pohjanmaa-Österbotten OP-förbund

Heikki Palosaari, 1962, Kello

Pohjois-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, OP Kemin Seutu,
ekonomie magister, MBA

 

Perätalo Teuvo, 1963, Kajana

Pohjois-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, OP Kainuu, juris kandidat, HHJ

 

Puttonen Tuomas, 1981, Jyväskylä

Sisä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, OP Luhanka, Ekonomie magister

 

Pättiniemi
Johanna, 1974, Humppila

Länsi-Suomi– Sydkusten

 

Ledamot

Lantbruksföretagare, AFD,
agronom

Styrelseordförande, Humppilan Osuuspankki, fullmäktigeledamot, Helsingforsnejdens Andelsbank

Rajala Tiina, 1963, Kempele

Pohjois-Suomi

Ledamot

Utvecklingsdirektör, Pohjois-Pohjanmaan liitto, förvaltningsmagister, eMBA, HHJ

Förvaltningsrådets ordförande, Oulun Osuuspankki

Rantala Jyrki, 1969, Karleby

Pohjanmaa–Österbotten

Ledamot

Verkställande direktör, OP Mellersta Öster-botten, vicehäradshövding, HuK, eMBA

 

Sahlström Petri, 1971, Uleåborg

Pohjois-Suomi

Ledamot

Professor, Uleåborgs universitet, handelshögskolan vid Uleåborgs universitet, ekonomie doktor

Styrelseordförande, Oulun Osuuspankki

Sandell Carolina, 1978, Mariehamn

Länsi-Suomi–Sydkusten

Ledamot

Företagare, Lina Sandell Ab, FM

Styrelseledamot, Andelsbanken för Åland

Sarhemaa Teemu, 1980, Asikkala

Etelä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, OP Järvi-Häme,

Tradenom, eMBA, Ekonomie student

 

Saukkonen Timo, 1963, Simpele

Etelä-Suomi

Ledamot

AFM, Jord- och skogsbruksföretagare

Styrelseordförande, Etelä-Karjalan Osuuspankki

Syrjälä Timo, 1980, Yli-Lesti

Pohjanmaa–Österbotten

Ledamot

Företagare, skogsexpert, skogsbruks-ingenjör

Styrelseordförande, Toholammin Osuuspankki

Takala Pauliina, 1969, Lievestuore

Sisä-Suomi

Ledamot

Verkställande direktör, Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö,
magister i samhälls-vetenskaper, IAT

Förvaltningsrådets ordförande, Keski-Suomen Osuuspankki, styrelseordförande, Sisä-Suomen OP-liitto

 

Mandattiden för verkställande direktörer är högst 2 år och för förvaltningspersoner högst 4 år räknat från ordinarie andelsstämmas slut till ordinarie andelsstämmas slut.

Av förvaltningsrådets ledamöter står varje år 12 ledamöter i tur att avgå så att från varje OP-förbund står en ledamot som är förvaltningsperson och en ledamot som är verkställande direktör i tur att avgå.

Under stadgeändringens övergångsperiod avgörs turen att avgå med lottdragning. Efter övergångsperioden följs normal praxis så att verkställande direktörernas mandatperiod är 2 år och förvaltningspersonernas 4 år.

Till förvaltningsrådets strategiorgan hör:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Annukka Nikola, 1960

Ordförande

EM, ekonom

CFO, NetNordic Finland

Taija Jurmu, 1976

Vice ordförande

JM, advokatexamen, HHJ PJ

Advokat, Asianajotoimisto Jurmu

Mika Helin, 1965

Ledamot

EM

Verkställande direktör,
OP Etelä-Häme

Raili Hyvönen, 1964

Ledamot

Ekonomie magister, eMBA

Verkställande direktör,
OP Vaara-Karjala

Sirpa Leppäkoski, 1976

Ledamot

Vicehäradshövding

Verkställande direktör,
Luopioisten Osuuspankki

Toivo Loikkanen, 1960

Ledamot

Teologie magister

Distriktskaplan, Savonlinnan seurakunta

Timo Metsä-Tokila, 1968

Ledamot

 

Direktör, Egentliga Finlands NTM-central

Yrjö Niskanen, 1957

Ledamot

AFD

 

Heikki Palosaari, 1962

Ledamot

Ekonomie magister, MBA

Verkställande direktör,
OP Kemin Seutu

Jyrki Rantala, 1969

Ledamot

vicehäradshövding, HuK, eMBA

Verkställande direktör,
OP Mellersta Österbotten

Petri Sahlström, 1971

Ledamot

Ekonomie doktor

Professor, Uleåborgs universitet, handelshögskolan vid
Uleåborgs universitet

Teemu Sarhemaa, 1980

Ledamot

Tradenom, eMBA,
Ekonomie student

Verkställande direktör,
OP Järvi-Häme

 

Mandatperioden för ledamöterna i organen varar från valbeslutet till förvaltningsrådsmötet efter den ordinarie andelsstämman 2022.

Till förvaltningsrådets kooperationsorgan hör:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Ari Väänänen, 1973

Ordförande

JK, VH

Verkställande direktör, Maaningan Osuuspankki

Mervi Hinkkanen, 1954

Vice ordförande

Restonom YH, MBA

Pensionär

Mika Kainusalmi, 1979

Ledamot

Ekonomie magister, diplomingenjör

Utvecklingschef, Villmanstrands
tekniska universitet

Matti Kiuru, 1963

Ledamot

Ekonomie magister, eMBA

Verkställande direktör,
OP Länsi-Suomi

Kaisa Markula, 1967

Ledamot

Ekonomie magister, agrolog (YH)

Verkställande direktör,
OP Niinijokivarsi

Jarmo Nurmela, 1967

Ledamot

Tradenom

Servicechef, Södra Österbottens
arbets- och näringsbyrå

Ulf Nylund, 1965

Ledamot

Ekonomie magister, eMBA, HHJ

Verkställande direktör,
Vasa Andelsbank

Teuvo Perätalo, 1963

Ledamot

Juris kandidat, HHJ

Verkställande direktör, OP Kainuu

Tuomas Puttonen, 1981

Ledamot

Ekonomie magister

Verkställande direktör, OP Luhanka

Johanna Pättiniemi, 1974

Ledamot

AFD, agronom

Lantbruksföretagare

Carolina Sandell, 1978

Ledamot

FM

Företagare, Lina Sandell Ab

Pauliina Takala, 1969

Ledamot

Magister i samhälls-
vetenskaper, IAT

Verkställande direktör, Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö


Mandatperioden för ledamöterna i organen varar från valbeslutet till förvaltningsrådsmötet efter den ordinarie andelsstämman 2022.

Till förvaltningsrådets ersättningsorgan hör:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Markku Sotarauta, 1963

Ordförande

AVD

Professor, Tammerfors universitet

Katja Kuosa-Kaartti, 1973

Vice ordförande

EM

CGR-revisor, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy

Päivi Hakasuo, 1971

Ledamot

Filosofie magister

Upphandlingschef, Nornickel Harjavalta Oy

Saara Julkunen, 1967

Ledamot

Ekonomie doktor, magister i samhällsvetenskaper

Biträdande professor, föreståndare för handelsvetenskapliga institutionen, Östra Finlands universitet

Juha Junttila, 1965

Ledamot

Ekonomie doktor

Professor, Jyväskylä universitet

Päivi Kujala, 1965

Ledamot

AFD

Påbyggnadsstuderande, utbildnings-
programmet i förvaltning

Pekka Lehtonen, 1969

Ledamot

Maskinautomationsingenjör, HHJ

Verkställande direktör, Kangasalan Lämpö Oy

Veijo Manninen, 1962

Ledamot

Agrolog, HHJ-
ordförande

Lantbruksföretagare

Anssi Mäkelä, 1961

Ledamot

Diplomingenjör

Senior Manager,
Valmet Technologies Ab

Tiina Rajala, 1963

Ledamot

Förvaltningsmagister, eMBA, HHJ

Utvecklingsdirektör, Pohjois-
Pohjanmaan liitto

Timo Saukkonen, 1963

Ledamot

AFM

Jord- och skogsbruksföretagare

Timo Syrjälä, 1980

Ledamot

Skogsbruks-
ingenjör

Företagare, skogsexpert


Mandatperioden för ledamöterna i organen varar från valbeslutet till förvaltningsrådsmötet efter den ordinarie andelsstämman 2022.