OP Vallila

OP Ryhmän Historiasäätiö sr

OP Ryhmän Historiasäätiö sr är en allmännyttig stiftelse vars syfte är att värna om OP Gruppens historiska arv, förvalta och utveckla OP Museum samt främja och stötta den finländska andelsbanksverksamheten och det anknytande kulturarvet.

OP Gruppen fyllde 120 år 14.5.2022, och jubileumsåret till ära beslutade OP Andelslags styrelse att grunda OP Ryhmän Historiasäätiö. Nya OP Museum öppnas i OP Vallgårds lokaler i oktober 2022.

Historiestiftelsen förvaltar OP Gruppens historiskt värdefulla arkivmaterial, av vilket en del kommer att överföras till ELKA, Centralarkivet för Finlands näringsliv. På så vis är arkivet i tillämpliga delar tillgängligt också för forskare. Dessutom digitaliserar och katalogiserar stiftelsen innehåll i gruppens arkiv och historiska fotografier. De museiföremål som stiftelsen får katalogiseras och förs in i ett system för hantering av samlingen. Alla valda föremål lyfter konkret fram historien och förändringar som skett i såväl andelsbanken, människors arbete, liv som i samhället.

Våra starka rötter och vår roll i uppbyggandet av det finländska samhället är styrkor som vi vill bevara. Den nya stiftelsen säkerställer att OP Gruppens historia och den finländska andelsbankshistorien förs vidare också till kommande generationer, säger ordförande för historiestiftelsens styrelse och OP Gruppens chefdirektör Timo Ritakallio.

 

OP Museum

OP Museum utgör en synlig del av historiestiftelsens verksamhet. Museets permanenta utställning beskriver andelsbankverksamhetens och försäkringens historia från början av 1900-talet samt bjuder på en inblick i finansbranschens framtid.

OP Gruppens historia är också det finska välfärdssamhällets historia, och OP Museum berättar den här historien. Syftet med museet är att öka förståelsen för hur ekonomi och välfärd är förknippade med varandra, eftersom en välskött ekonomi skapar välfärd.

Temat för museets varierande utställning är arbetets historia. Den är sammanställd av flera vardagliga verktyg som en gång i tiden underlättade arbetet, men som inte längre används i den nuvarande miljön.

 

OP:s historia berättar om omvälvningarna i bankvärlden

Vi har gjort en sammanställning av allt från 1900-talets bankkris till 2020-talet. Läs om OP:s historia under två decennier.
Vi har gjort en sammanställning av allt från 1900-talets bankkris till 2020-talet. Läs om OP:s historia under två decennier.