Hae meille töihin

Karriär i OP Gruppen

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp med över två miljoner ägarkunder och över 13 000 anställda. Vi erbjuder övergripande bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. OP Gruppen består av andelsbankerna och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.

I vår grupp arbetar experter på flera olika branscher, allt från finansexperter och smidiga topputvecklare till experter inom kundbetjäning. Vi stöder vår personal i deras personliga tillväxt och karriärutveckling som experter. Hos oss kan du bygga upp din kompetens och utveckla dina starka sidor via mångsidiga arbetsuppgifter.

Titta på lediga arbetsplatser