Hae meille töihin

Sök arbete hos oss

På OP:s karriärwebbplats kan du se hurdana jobb Finlands ledande finansgrupp har att erbjuda.

OP är Finlands ledande finansgrupp och branschens största arbetsgivare i Finland. OP består av nästan 200 självständiga andelsbanker och deras centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Hos OP arbetar mer än 12 000 experter på finansbranschen, av vilka cirka 300 i Baltikum. I fortsättningen är vi ännu fler.

OP växer till framtidens flerbranschföretag. Vi producerar och utvecklar utöver moderna bank-, kapitalförvaltnings-, försäkrings- och hälsovårdstjänster också tjänster för boende, trafik och säkerhet samt tjänstekoncept för våra drygt fyra miljoner kunder.

I vår grupp arbetar experter på flera olika branscher, allt från finansexperter och smidiga topputvecklare till sjukskötare och läkare. Vi stöder vår personal i deras personliga tillväxt och karriärutveckling som experter. Hos oss kan du bygga upp din kompetens och utveckla dina starka sidor via mångsidiga arbetsuppgifter.

OP:s samhälleliga arbetskultur är en strategisk framgångsfaktor. Hos oss jobbar lyckliga människor, och lyckliga människor ger upphov till toppteam och verkliga förändringsagenter i arbetslivet. Lycka uppstår av att man får förverkliga sig själv och får bästa möjliga stöd när man gör det. Lycka uppstår också när man blir sedd som en hel människa med varierande livssituationer.

Bekanta dig med OP:s värld genom artiklarna, videorna och projektpresentationerna på våra karriärsidor. Vare sig du är digiproffs, innovationsguru eller kundupplevelsevisionär, hittar du olika synpunkter på vardagen i OP.

Vi behövs alla för att kunna utvecklas till världens bästa. Kom med.

Titta på lediga arbetsplatser