Opiskelijat ja vastavalmistuneet

Studerande och nyutexaminerade

Sommarjobba hos OP – Framgångshistorierna börjar hos oss

OP erbjuder studerande inom olika branscher hundratals möjligheter till sommarjobb runt om i Finland. Uppgifter inom försäljning och kundservice finns exempelvis i branscherna finansiering, kapitalförvaltning och försäkring. Dessutom söker vi kunnig personal till uppgifter i anslutning exempelvis till juridik, ekonomi, IT, säkerhet, kommunikation och produktutveckling.

Vi erbjuder studeranden praktikmöjligheter i centralinstitutet närmast i form av sommarjobb och praktikuppgifter, där du kan få en utmärkt start på din karriär och stöd av erfarna kolleger i det intressantaste företaget i finansbranschen i Finland. Du får ytterligare information om de möjligheter som vi erbjuder samt tidtabellerna för ansökningar på sidorna för lediga sommarjobb och OP Startbana.

Du kan höra dig för om möjligheter till sommarjobb och praktik också direkt hos de lokala andelsbankerna via bankernas egna sidor.

OP:s Startbana utbildar toppexperter för framtiden

Startbanan är en sex månader lång praktiktid (1.3–31.8) med syfte att erbjuda talanger som står i början av sin karriär mångsidiga utvecklingsmöjligheter i form av krävande praktikuppgifter med stöd av våra proffs.

För alla våra praktikanter har definierats en tydlig uppgiftsbeskrivning, ansvar och mål, och det viktigaste målet för praktiktiden är att nå upp till dessa. Vi erbjuder varje praktikant introduktion både på gruppnivå och uppgiftsnivå, och dessutom har de sakkunniga medarbetare i teamet som stöttar dem på hela Startbanan. Vårt mål är att gradvis öka ansvaret för våra praktikanter och uppgifternas svårighetsgrad i takt med kompetensutvecklingen.

Startbanan omfattar även ett mångsidigt gemensamt program med syfte att stötta våra praktikanters personliga utveckling och deras övergripande nätverkande hos oss samt kännedom om OP Gruppens olika affärsområden.

Avlägg ditt lärdomsprov hos OP

OP tror på fri vetenskap och forskning och på den finländska utbildningen. Vi samarbetar mycket med högskolor, och vi erbjuder årligen exempelvis tiotals möjligheter till lärdomsprov för högskole- och universitetsstuderande som är i slutskedet av sina studier i olika delar av Finland.

Om du är intresserad av att avlägga ditt lärdomsprov hos oss, får du här ytterligare information (på finska). I din ansökan ber vi dig ange ämnet för ditt lärdomsprov, dess tidtabell och din forskningsplan. Tyvärr kan vi inte garantera alla intresserade möjlighet att avlägga ett lärdomsprov hos oss.

Omfattande samarbete mellan läroinrättningar

I de unga finns en aldrig tidigare sedd styrka, som vi vill använda till att bygga såväl OP:s som Finlands framtid.

Samarbete med läroinrättningar och studerande är viktigt för oss, och vi deltar i många samarbets- och rekryteringsevenemang som ordnas av universitet och yrkeshögskolor på olika håll i Finland. Vårt samarbete är mångsidigt; vi stöder unga med att undervisa dem i hur de hanterar sin ekonomi, vi besöker föreläsningar och går på lektioner i läroinrättningar för att dela med oss av vår sakkunskap till de studerande och för att berätta om aktuella händelser i finansvärlden.