Opiskelijat ja vastavalmistuneet

Studerande och nyutexaminerade

Vi är stolta och glada över att vi är det mest lockande företaget inom finansbranschen och på tredje plats bland arbetsgivare inom kommersiella branscher. (Universum 2018)

Sommarjobba hos OP – Framgångshistorierna börjar hos oss

OP erbjuder studerande inom olika branscher hundratals möjligheter till sommarjobb runt om i Finland. Uppgifter inom försäljning och kundservice finns exempelvis i branscherna finansiering, kapitalförvaltning och försäkring.  Dessutom söker vi kunnig personal till uppgifter i anslutning exempelvis till juridik, ekonomi, IT, säkerhet, kommunikation och produktutveckling.

I mån av möjlighet erbjuder vi också praktikantplatser. Under din praktik bekantar du dig med OP:s affärsverksamhet och OP Gruppen som arbetsplats, med stöd av våra proffs. I andelsbankerna sköter praktikanter huvudsakligen olika kundtjänstuppgifter. Andelsbankerna har ofta ett nära samarbete med lokala läroanstalter.

Du hittar våra lediga praktikplatser på OP:s karriärsidor. Om det inte finns några lediga praktikplatser, kan du fylla i en öppen praktikansökan via OP:s karriärsidor. Du kan höra dig för om praktikmöjligheter också direkt hos lokala andelsbanker. I din ansökan ska du ange de arbetsuppgifter och det geografiska område som du är intresserad av och när du har möjlighet att arbeta. Vi kontaktar dig om vi har en lämplig praktikantplats att erbjuda dig. Vi kan tyvärr inte garantera en praktikplats för alla intresserade.

OP:s Startbana utbildar toppexperter för framtiden

Är du entusiastisk över de möjligheter som digitaliseringen för med sig? Vill du få in en fot i dörröppningen i bankbranschen, eller är du en lovande talang inom affärsverksamhet eller juridik? 

Om du känner igen dig, är OP:s trainee-program Startbanan just för dig. Startbanan är avsedd för experter som är i slutskedet av sina studier eller nyutexaminerade experter som har avlagt högskoleexamen och som vill ha krävande och intressanta uppgifter. Startbanan är en utomordentlig grund för en kommande karriärutveckling och placering i OP Gruppen.

Som trainee får du fördjupa dig i OP:s affärsverksamheter och bygga på ditt kunnande med stöd av professionella kolleger och en personlig mentor. Programmet erbjuder en inspirerande möjlighet att utveckla den egna yrkeskunskapen, öka den egna arbetserfarenheten och nätverka.

Du kan söka till programmet Startbanan om du är i slutskedet av dina studier eller nyligen utexaminerad och om du är motiverad att vidareutveckla dig till en framtida expert. Det viktigaste är fördomsfrihet, mod och motivation att lära sig nytt. Ansökningstiden för trainee-programmet Startbanan är varje höst. 

Avlägg ditt lärdomsprov hos OP

OP tror på fri vetenskap och forskning och på den finländska utbildningen. År 2016 stödde vi universitet i Finland med totalt 6,3 miljoner euro, för toppkunnande är en av de viktigaste vägarna till framgång för Finland. Att slå vakt om detta är livsviktigt med tanke på framtiden.

Vi samarbetar mycket med högskolor, och vi erbjuder årligen exempelvis tiotals möjligheter till lärdomsprov för högskole- och universitetsstuderande som är i slutskedet av sina studier i olika delar av Finland.

Om du är intresserad av att avlägga ditt lärdomsprov hos oss, kommer du enklast in via vår sommarpraktik. I annat fall kan du lämna din ansökan om lärdomsprov till oss per e-post rekry.hr-palvelut(snabel-a)op.fi. I din ansökan ber vi dig ange ämnet för ditt lärdomsprov, dess tidtabell och din forskningsplan. Tyvärr kan vi inte garantera alla intresserade möjlighet att avlägga ett lärdomsprov hos oss.

Omfattande samarbete mellan läroinrättningar

I de unga finns en aldrig tidigare sedd styrka, som vi vill använda till att bygga såväl OP:s som Finlands framtid.

Samarbete med läroinrättningar och studerande är viktigt för oss, och vi deltar i många samarbets- och rekryteringsevenemang som ordnas av universitet och yrkeshögskolor på olika håll i Finland. Vårt samarbete är mångsidigt; vi stöder unga med att undervisa dem i hur de hanterar sin ekonomi, vi besöker föreläsningar och går på lektioner i läroinrättningar för att dela med oss av vår sakkunskap till de studerande och för att berätta om aktuella händelser i finansvärlden.