Transparensrapporter om artificiell intelligens

Det huvudsakliga målet för OP Gruppens transparensrapporter om artificiell intelligens är att göra användningen av den artificiella intelligensen, som används på ett omfattande sätt dagligen, mer transparent och begriplig.

I fråga om användning av artificiell intelligens är OP Gruppen i täten bland nordeuropeiska företag. AI-algoritmerna hittar tecken på bedrägerier, förhindrar penningtvätt, rekommenderar produkter för privatkunderna, förutser utvecklingen av finansmarknaden och stöder värderingen av bostäder vid bolåneprocessen.

OP Gruppen var bland de första finländska företag som publicerade sina etiska principer för artificiell intelligens. Med beaktande av de här principerna bedömer OP Gruppen den ansvarsfulla användningen av artificiell intelligens. 

OP Gruppen använder en bedömningsmodell för transparensen av artificiell intelligens. Modellen är ett centralt verktyg för att bedöma ansvarsfull dataanvändning och artificiell intelligens. Modellen byggdes upp 2022 genom att tillämpa resultaten från projekthelheten AIGA (Artificial Intelligence Governance and Auditing) som Åbo universitet koordinerade. Projektet AIGA koncentrerade sig på att förstärka pålitligheten, transparensen och begripligheten av beslut som baserar sig på algoritmer, i synnerhet på artificiell intelligens. 

OP Gruppen publicerar transparensrapporter om artificiell intelligens i sina appar och tjänster. Det huvudsakliga målet för rapporterna är att göra användningen av den artificiella intelligensen, som används på ett omfattande sätt dagligen, mer transparent och begriplig samt att motivera valen och grunderna för användningen av artificiell intelligens. 

 

Transparensrapporter om artificiell intelligens