Det är dags att prata om flodhästen i rummet.

Viktigt att prata om pengar – men vad och hur?

OP Gruppens ungdomsgrupp består av unga mellan 15 och 19 år och funderar på hurdan information unga egentligen behöver om pengar och ekonomi. Hur prata pengar så att det faktiskt är intressant? 

Vad gör gruppen av unga?

  • OP:s första grupp av unga samlas under vårterminen år 2024.  
  • Ungdomsgruppen tar tillsammans fram lösningar för att förebygga skuldsättning bland unga i två hackathon-evenemang, som ordnas i Helsingfors våren 2024.  
  • Dessutom bollas idéer och planer tillsammans under distansmöten 2–4 gånger under vårterminen.  

Vad får de unga som är med i gruppen?

  • Till de som valts ut betalas ersättning för att delta i gruppen (50 € / timme, det totala arvodet uppskattningsvis cirka 1 000 €)  
  • De som är med i ungdomsgruppen får nya erfarenheter och kontakter samt framförallt en fantastisk möjlighet att påverka hur man pratar pengar och ekonomi och vad unga behöver veta om det.  
  • OP Gruppen ersätter naturligtvis även rese- och inkvarteringskostnader för hackathon-resorna för dem som reser till Helsingfors.  

Vem är med i ungdomsgruppen?

  • Ungdomsgruppen består av 12 unga mellan 15 och 19 år från olika delar av Finland.  
  • Den valda första ungdomsgruppen består av unga som är intresserade av att påverka den information som de unga får om pengar. Av de som är med i ungdomsgruppen förväntar vi oss inte tidigare dokumenterad erfarenhet av ämnet – viktigast är motivation, intresse och egna åsikter.  

Hur ansöker jag om att delta i nästa ungdomsgrupp?

Nästa ungdomsgrupp söker vi hösten 2024. Ytterligare information, såsom ansökningstiden, publiceras senare på denna sida.