Tillsammans genom alla tider

Grattis 120-åriga OP!

OP föddes ägt av sina kunder 1902

Andelskassornas Centralkreditanstalt Aktiebolag grundades 14.5.1902. Andelskassorna erbjöd lån till landsbygdens mindre bemedlade befolkning som tidigare helt saknat banktjänster.

Andelskassorna spelade en viktig roll som finansiär av Finlands största befolkningsgrupp, som förmedlare av bildning och samtidigt som möjliggörare av välfärd och tillväxt. OP Gruppen har alltså deltagit i uppbyggnaden av det finländska samhället redan i 120 år.

Grunduppgiften har varit densamma genom decennierna

År 2022 är OP:s grunduppgift att främja ägarkundernas och omvärldens bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Antalet ägarkunder är redan över två miljoner.

Dina cookie-val inverkar tills vidare inte på hur YouTube använder cookies. När du upprepar videon kan YouTube använda cookies för att samla in uppgifter om användare i eget syfte.