Forest

Green bonds

OP Företagsbanken Abp emitterade sitt första gröna obligationslån i februari 2019.

Green bond -emissioner

Green Senior Unsecured (EMTN)
Emissionsdag: 26. februari 2019
Belopp: 500 milj. €
Löptid: 5 år
Användningsändamål (use of proceeds): förnybar energi, miljövänligt byggande, hållbar markanvändning
ISIN-kod: XS1956022716
Serienummer: 230

Green Bond Report

OP Företagsbanken Abp publicerade sin första Green Bond-rapport den 26 februari 2020. Green Bond-rapporten innehåller en beskrivning av Green Bond-obligationslånet som emitterats i februari 2019, de finansierade objekten och de uppnådda miljöeffekterna. KPMG Oy Ab:s oberoende bestyrkanderapport (Independent Limited Assurance Report) publicerades bifogad till Green Bond-rapporten.

Dessutom har Sustainalytics avgett ett oberoende utlåtande (Second Party Opinion Annual Review) om Green Bond-rapporten.

Green Bond Framework

På hösten 2018, OP Gruppen publicerade referensramen för emissioner av gröna obligationslån (Green Bond Framework), som följer ICMA:s (International Capital Markets Association) Green Bond-principer (2018), samt Sustainalytics oberoende utlåtande (Second Opinion). Referensramen ger OP Gruppen färdighet att emittera Green Bond-obligationslån via OP Företagsbanken Abp eller en annan emittent i gruppen. Referensramen stöder målet i OP:s samhällsansvarsprogram om att främja hållbar ekonomi.

Kapitalet i OP Green Bond-obligationslånen riktas till objekt som motsvarar den godkända referensramen, som innehåller 6 sektorer som finansieras:

  • Förnybar energi

  • Energieffektivitet

  • Miljövänlig byggande

  • Förhindrande och kontroll av föroreningar (inkl. hållbar vattenförsörjning)

  • Hållbar markanvändning

  • Ren trafik

För tilläggsinformation om OP:s samhällsansvar, green bond -finansieringsobjekt, processen för uppskattning och val av finansieringsobjekt, samt förvaltning och rapportering, vänligen se OP Gruppens underliggande Green Bond Framework -referensram.

OP har valt Sustainalytics för att avge ett oberoende utlåtande (Second Opinion) av OP:s Green Bond Framework -referensram.

Green Bond -investerarpresentationer