Forest

Green bonds

OP Företagsbanken Abp

Green bond -emissioner

Green Senior Unsecured (EMTN)
Emissionsdag: 26. februari 2019
Belopp: 500 milj. €
Löptid: 5 år
Användningsändamål (use of proceeds): förnybar energi, miljövänligt byggande, hållbar markanvändning
ISIN-kod: XS1956022716
Serienummer: 230

Green Bond Report

OP Företagsbanken Abp publicerade sin första Green Bond-rapport den 26 februari 2020. Green Bond-rapporten innehåller en beskrivning av Green Bond-obligationslånet som emitterats i februari 2019, de finansierade objekten och de uppnådda miljöeffekterna. KPMG Oy Ab:s oberoende bestyrkanderapport (Independent Limited Assurance Report) publicerades bifogad till Green Bond-rapporten.

Dessutom har Sustainalytics avgett ett oberoende utlåtande (Second Party Opinion Annual Review) om Green Bond-rapporten.

OP Företagsbankens nästa Green Bond -rapport ska publiceras i april 2021.

Green Bond Framework

På hösten 2018, OP Gruppen publicerade referensramen för emissioner av gröna obligationslån (Green Bond Framework), som följer ICMA:s (International Capital Markets Association) Green Bond-principer (2018), samt Sustainalytics oberoende utlåtande (Second Opinion). Referensramen ger OP Gruppen färdighet att emittera Green Bond-obligationslån via OP Företagsbanken Abp eller en annan emittent i gruppen. Referensramen stöder målet i OP:s samhällsansvarsprogram om att främja hållbar ekonomi.

Kapitalet i OP Green Bond-obligationslånen riktas till objekt som motsvarar den godkända referensramen, som innehåller 6 sektorer som finansieras:

  • Förnybar energi

  • Energieffektivitet

  • Miljövänlig byggande

  • Förhindrande och kontroll av föroreningar (inkl. hållbar vattenförsörjning)

  • Hållbar markanvändning

  • Ren trafik

För tilläggsinformation om OP:s samhällsansvar, green bond -finansieringsobjekt, processen för uppskattning och val av finansieringsobjekt, samt förvaltning och rapportering, vänligen se OP Gruppens underliggande Green Bond Framework -referensram.

OP har valt Sustainalytics för att avge ett oberoende utlåtande (Second Opinion) av OP:s Green Bond Framework -referensram.

Green Bond -investerarpresentationer

OP Bostadslånebanken Abp

Green Covered Bond -emissioner

Green Covered Bond (EMTCN)
Emissionsdag: 25. mars 2021
Belopp: 750 milj. €
Löptid: 10 år
Användningsändamål (use of proceeds): energieffektiva bostadshus (green buildings)
ISIN-kod: XS2324321368
Serienummer: 26

Lånevillkor, 26 (EMTCN issues)

Pressmeddelande om OP Bostadslånebankens första gröna säkerställda obligationslån, 19 mars 2021

Green Covered Bond Framework

I november 2020, publicerade OP Bostadslånebanken Abp referensramen för emissioner av gröna säkerställda obligationslån (Green Covered Bond Framework) samt Sustainalytics oberoende utlåtande (Second Party Opinion). Referensramen ger OP Bostadslånebanken färdighet att emittera Green Covered Bond-obligationslån. Referensramen följer ICMA:s (International Capital Markets Association) Green Bond-principer (2018) och tar hänsyn till EU Green Bond Standard.

Kapitalet i Green Covered Bond-obligationslånen riktas till objekt som motsvarar den godkända referensramen. Sektorn som ska finansieras är energieffektiva bostadshus (’Green Buildings’). Referensramen stöder målet i OP:s samhällsansvarsprogram om att främja hållbar ekonomi.

För tilläggsinformation om OP:s samhällsansvar, green covered bond -finansieringsobjekt, processen för uppskattning och val av finansieringsobjekt, samt förvaltning och rapportering, vänligen se OP Bostadslånebankens underliggande Green Covered Bond Framework -referensram.

OP Bostadslånebanken Abp har valt Sustainalytics för att avge ett oberoende utlåtande (Second Party Opinion) av Green Covered Bond Framework -referensram.

Green Covered Bond -investerarpresentationer