--

Ankommen penningförsändelse

Många företag och samfund har behov av att returnera t.ex. för stora betalningar till sina kunder. Då man inte vet kontonumret för den som ska ta emot returneringen, kan pengarna returneras som en betalningsanvisning, dvs. en penningförsändelse.

Du får per post ett meddelande om en ankommen penningförsändelse. Avsändaren är OP-Tjänster Ab.

Det går att lösa in penningförsändelsen på många sätt

Om du har Andelsbankens nättjänstkoder, kan du lösa in penningförsändelsen via nätet. Du behöver också penningförsändelsens kod som nämns i ankomstmeddelandet.

Du kan också lösa in försändelsens penningbelopp på vilket andelsbankskontor som helst före den sista inlösningsdagen. Om du vill lösa in penningförsändelsen i kontanter, kan du göra det på ett andelsbankskontor som erbjuder kassatjänster. Ta med dig ankomstmeddelandet och ett identitetsbevis som utfärdats av en myndighet (pass eller personkort).

Endast mottagaren eller en befullmäktigad person kan lösa in försändelsen

Pengarna får lösas in endast av mottagaren eller en person som mottagaren befullmäktigat. En person som löser in en penningförsändelse för ett samfunds, dödsbos eller en minderårigs räkning ska för banken reda ut sin rätt att representera mottagaren av penningförsändelsen.
En befullmäktigad person kan med hjälp av fullmakten i meddelandet lösa in penningförsändelsen på vilket andelsbankskontor som helst.

Du kan befullmäktiga en annan person att lösa in penningförsändelsen. Fyll i och underteckna fullmakten i meddelandet. Den befullmäktigade ska dessutom bestyrka sin identitet med ett identitetsbevis som utfärdats av en myndighet. Den befullmäktigade behöver inte vara kund hos andelsbanken.

Banken har rätt att vägra betala, om banken har anledning att betvivla att den som hämtar medlen har rätt att ta ut dem eller om banken inte av annat skäl kan försäkra sig om att avhämtaren har rätt till det.

Banken returnerar en penningförsändelse som inte lösts in till betalaren efter den sista inlösningsdagen. Beträffande oinlösta penningförsändelser ber vi er kontakta betalaren.