OP Tililuotto

OP Kontokredit

Flexibel finansiering av större inköp för alla bankers kunder

Behändigt med en enda faktura

Alla inköp på nätet som du betalat med OP Kontokredit under en månad faktureras med en och samma faktura.

Du får 30 dagar räntefri betalningstid för dina inköp

Tack vare den långa betalningstiden behöver du inte betala innan du har bestämt dig för om du behåller den beställda varan.

Betala enkelt och smidigt i delar

Du kan amortera krediten i egen takt i högst 92 delbetalningar.

Betala enklare med OP Kontokredit

OP Kontokredit är ett betalsätt för större inköp på nätet. Du ansöker om kredit på förhand, innan du gör inköp, och den är avsedd för alla bankers kunder.

Ett smidigt sätt att betala inköp på nätet

Med OP Kontokredit kan du göra inköp på högst 7 500 euro. Alla inköp som du gjort under en månad syns på en och samma faktura.

Du kan betala hela beloppet för månadens alla inköp med följande faktura eller amortera dem i månadsbetalningar. Om du vill, kan du göra extra amorteringar eller när som helst betala tillbaka hela krediten utan extra kostnader. Med hjälp av kreditgränsen håller du konsumtionen inom önskade gränser.

En gång per månad får du en faktura över den gångna månadens transaktioner. Du kan enkelt ändra fakturan till e-faktura i din nätbank.

Hur kan jag börja använda OP Kontokredit?

Ansök om OP Kontokredit på förhand, så kan du betala med den i alla nätbutiker som har den som betalningsalternativ.

1. Ansök om OP Kontokredit på förhand med önskad kreditgräns. Du får kreditbeslutet snabbt. 2. Välj OP Kontokredit som betalsätt i nätbutikens kassa. 3. Du bestämmer senare om du betalar inköpen på en gång eller i delbetalningar. 1. Ansök om OP Kontokredit på förhand med önskad kreditgräns. Du får kreditbeslutet snabbt. 2. Välj OP Kontokredit som betalsätt i nätbutikens kassa. 3. Du bestämmer senare om du betalar inköpen på en gång eller i delbetalningar.

Du kan ansöka om OP Kontokredit om du har fyllt 23 år och har nätkoder till en finländsk bank.

OP Kontokredit är ett ansvarsfullt sätt att betala

Kreditbesluten baseras på en samlad bedömning av betalningsförmågan. För bedömningen ställer vi i ansökan frågor bland annat om din anställning samt om dina inkomster och skuldbetalningsutgifter. Vi kontrollerar också dina kreditupplysningar i kreditupplysningsregistret.

Vad kostar det att använda OP Kontokredit?

OP Kontokredit erbjuder en räntefri betalningstid på 30 dagar för varje inköp samt möjlighet till delbetalningar. I månadsbetalningen ingår faktureringsavgiften på 5,00 euro, och vid delbetalningar den nominella räntan OP-prime + 9,50 %.* 

Minimimånadsbetalningen är 50 euro. Om kontokrediten inte har något skuldsaldo, betalar du inga kostnader. Du kan också när som helst göra extra amorteringar eller betala tillbaka hela krediten utan extra kostnader.

*Kontokrediten är en fortlöpande kredit där den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro är 13,57 %, då krediträntan är OP-prime + 9,50 %, (13,00 % 11/23), uppläggningsavgiften är 0 euro och faktureringsavgiften är 5 euro/mån. Den uppskattade totala kostnaden för krediten är 2 141,09 euro. Kalkylen har upprättats under antaganden om att hela krediten har tagits ut, krediträntan och avgifterna är oförändrade hela kredittiden och att krediten betalas tillbaka med betalningsposter på 180 euro med en månads mellanrum, varvid kredittiden är 12 mån. Krediten beviljas av OP Företagsbanken Abp, Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors.

Jag har gjort inköp med OP Kontokredit – var ser jag uppgifterna om min kredit?

Om du har gjort inköp med OP Kontokredit, ser du uppgifterna om din kredit i OP:s nättjänst för finansiering (på finska). I nättjänsten ser du bland annat kreditgränsen, det disponibla kreditbeloppet och läget för dina fakturor. Du kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder från alla finländska banker eller med Mobil ID.

Returnering och kreditering

Om du returnerar ditt inköp enligt säljarens anvisningar, registreras säljarens kreditering automatiskt på din OP Kontokredit. Om du har gjort returneringar, kan du kontrollera din disponibla kredit i realtid i OP:s nättjänst för finansiering (på finska).

Mer information får du vid behov per e-post på adressen optililuotto@op.fi.