Undersökning av kundupplevelsen i OP Gruppen

Vi i OP Gruppen vill betjäna våra kunder så bra som möjligt. Vi följer regelbundet upp hur vi lyckats i det med hjälp av olika kundenkäter och kundundersökningar. Du behöver inte använda dina nätbankskoder för att besvara enkäten, och vi frågar inte efter dina betalkortsuppgifter eller personnummer. OP Gruppen sänder aldrig textmeddelanden eller e-postmeddelanden med länkar via vilka man loggar in med nätbankskoder. Till exempel när du har skött ett ärende hos oss kan du få en NPS-enkät, där vi frågar om din villighet att rekommendera oss för dina bekanta. Resultatet av NPS-enkäten visar oss hur kundupplevelsen har utvecklats i olika betjäningskanaler.

Vi utför undersökningar och enkäter själv och med hjälp av samarbetspartner. Därför kommer inbjudningarna och länkarna till undersökningar inte alltid direkt från OP. Våra samarbetspartner sänder vanligen inbjudningar per e-post eller som textmeddelande. En del av undersökningarna utförs också som telefonintervjuer. Ibland kan våra kunder dessutom bjudas in till ort och ställe för en intervju då det handlar om produkt- och tjänsteutveckling.

Vi behandlar uppgifterna i och svaren på kundundersökningar och kundenkäter konfidentiellt. Resultaten rapporteras som sammandrag så att inga enskilda svar eller respondenter kan framgå av dem. Svar på kundenkäter, som sänds efter uträttade ärenden, kan kopplas ihop med kunddata, om det inte särskilt i samband med enkäten har nämnts att svaren ges anonymt. Ibland kan vi kontakta respondenter och be om tilläggsinformation för att förbättra kvaliteten på kundbetjäningen. 

Alla insamlade uppgifter, svar och resultat ägs av de personuppgiftsansvariga i OP Gruppen. Våra samarbetspartner verkar som personuppgiftsbiträden på OP:s vägnar och för OP:s räkning, och använder inte uppgifterna för egna syften.

Om du inte vill delta i OP Gruppens kundenkäter och kundundersökningar, kan du förbjuda dem i Min profil i OP-mobilen eller genom att logga in i tjänsten op.fi. Du kan också be vår kundtjänst sätta ut ett förbud.