OP-mobilen

Vanliga frågor

Apparater med stöd för OP-mobilen – I vilka apparater fungerar OP-mobilen?

OP-mobilen fungerar med följande operativsystem och versioner:

  • min iOS 15.0
  • min Android 8.0

OP-mobilen har planerats för användning med telefon, och användarupplevelsen kan variera med datorplatta beroende på tillverkare. I problemsituationer rekommenderar vi att du använder appen med telefon eller loggar in i tjänsten op.fi via datorplattans webbläsare.

Närmare information om förutsättningarna för användningen av nättjänsterna får du via: Vad behöver du för att kunna använda OP-nättjänsten?

Varför meddelar Google Play att OP-mobilen inte är tillgänglig i mitt land, trots att jag är i Finland?

 Google avgör vilka appar som är tillgängliga utgående från landsinställningarna för användarens Google-konto. OP-mobilen kan laddas ner i appbutiken begränsat i utlandet. OP-mobilen tillhandahålls i EU- och EES-länderna.

Varför ber OP-mobilen om åtkomst till andra appar såsom kontakter, kamera eller telefon?

Nedan specificeras appvis varför OP-mobilen behöver åtkomst till dem.

 

• Kontakter: för att få mottagarens telefonnummer för Siirto-betalningar

• Plats: för att lokalisera närmaste kontor och bankautomat och för vägbeskrivningar

• Telefon: för att ringa bank- och försäkringstjänsternas kundtjänster direkt från appen

• Bilder/media/filer: för att spara kvitton på betalningar och kontotransaktioner från appen i apparatens minne

• Kamera: för att läsa streckkoden på fakturor

• Telefonens status: användningen av mobilnyckeln kräver uppgifter om apparaten

OP-mobilens dataskydd – Är OP-mobilen säker?

OP-mobilen är en trygg kanal för skötseln av bank- och försäkringsärenden bara du kommer ihåg följande:

  • Se till att programvaran i din telefon är uppdaterad
  • Ladda inte ner program på nätet om du inte känner till deras ursprung
  • Bryt inte dataskyddet på din telefon medvetet (Jailbreak och Root)
  • Logga ut från appen när du slutar använda bank- eller försäkringstjänster

OP-mobilen sparar inte information som omfattas av banksekretess i mobilapparaten ens medan du sköter ärenden. Informationen överförs till OPs system starkt krypterade oberoende av nätförbindelse.

Om du misstänker att dina nättjänstkoder hamnat i fel händer, ska du omedelbart spärra dina koder genom att ringa telefontjänsten 010 253 0022 (vardagar kl. 9–16, 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min.). Då telefontjänsten inte har öppet, ska du spärra dina koder genom att ringa spärrtjänsten för nättjänstkoder +358 100 0555 (24h/dygn). Anmäl det som hänt också till telefontjänsten då den öppnat.

Varför fungerar inte OP-mobilen?

Ibland förekommer det på grund av underhållsarbete avbrott i användningen av OP-mobilen och OP:s nättjänster, och då kan det hända att OP-mobilen tidvis inte fungerar. Sådana störningar i OP-mobilen är alltid tillfälliga och korta. Vi informerar alltid om de mest aktuella avbrotten och störningarna på OP-mobilens ingångssida och på ingångssidan till webbplatsen op.fi.

Om det förekommer störningar i OP-mobilen eller om appen inte fungerar trots att inget avbrott pågår ska du kontrollera att operativsystemet är uppdaterat. De gällande kraven på operativsystem finns i listan över vanliga frågor om OP-mobilen, under rubriken ”Apparater med stöd för OP-mobilen – I vilka apparater fungerar OP-mobilen?”.

Streckkodsbetalning – Hur fungerar streckkodsbetalningen?

Du kan betala räkningar med streckkod genom att använda OP-mobilens funktion för streckkodsbetalningar. Den finns under knappen "Ny betalning" då du håller på att betala en räkning. Då du klickar på streckkodsikonen startar kameran och när du pekar med den mot streckkoden på räkningen, så läser OP-mobilen in uppgifterna om betalningen. Kontrollera uppgifterna och mata in mottagarens namn innan du betalar räkningen.