Bostadsrättsboende är ett lätt och säkert sätt att bo

Söker du ett hem och grubblar över vilken boendeform passar dig bäst: en hyresbostad, ägarbostad eller kanske en bostadsrättsbostad? En bostadsrättsbostad förenar de bästa sidorna av en ägarbostad och en hyresbostad.

Vad är en bostadsrättsbostad?

Bostadsrättsboende är en boendeform, där du köper boenderätten till en bostad som ägs av ett byggherrebolag. Då du flyttar in i bostaden betalar du en bostadsrättsavgift som är 15 procent av bostadens pris och därefter ett månatligt bruksvederlag.

Då du avstår från bostaden returneras din bostadsrättsavgift inom tre månader. Vid återbetalningen justeras priset enligt byggkostnadsindexet.

För- och nackdelar med en bostadsrättsbostad

En bostadsrättsbostad passar särskilt dig som inte vill eller kan förbinda dig till en ägarbostad och inte vill ta ett stort bostadslån. En bostadsrättsbostad har dessutom många andra fördelar:

  • Det är ett förmånligt sätt att bo. Du betalar ett vederlag som är lägre än områdets rådande hyresnivå.
  • Du kan bo kvar så länge du vill. Du kan bo kvar i bostaden så länge du vill då din rätt till bostaden inte kan sägas upp.
  • Du kan välja en sådan bostad som du vill ha. Det finns bostäder med ett till sju rum, storleken på bostaden du söker är inte begränsad och du kan förvandla bostaden till ett hem genom ombyggnadsarbeten.
  • Underhåll av huset. Bostadsrättsbolaget svarar för underhållet av huset där du bor.
  • Ingen återförsäljningsrisk. Du behöver inte sköta försäljningen av din bostad och du får under din rätt till bostaden hyra ut den för högst två år om du har motiverade skäl.
  • Det är ekonomiskt lönsamt. Du betalar bara 15 procent av bostadens anskaffningspris i bostadsrättsavgift och ingen överlåtelseskatt, så du behöver inte ta ett stort lån.
  • Stöd för boendeutgifter. Du kan ansöka om bostadsbidrag av FPA för bruksvederlaget.
  • Du får tillbaka din bostadsrättsavgift. Då du avstår från din bostad får du tillbaka bostadsrättsavgiften justerad enligt byggkostnadsindexet.

Kostnader för en bostadsrättsbostad

Då du skaffar en bostadsrättsbostad betalar du en bostadsrättsavgiften och vanligtvis en eller två månaders bruksvederlag i säkerhetsavgift.

Bostadsrättsavgiften är i allmänhet cirka 15 procent av bostadsrättsbostadens ursprungliga anskaffningspris. I huvudstadsregionen ligger avgiften mellan 8 000 och 70 000 euro.

Du får tillbaka bostadsrättsavgiften då du avstår från bostaden. Vid återbetalningen justeras priset enligt byggkostnadsindexet. Du kan uppskatta storleken på återbetalningen med formeln:

  • återbetalningen = bostadsrättsavgiften dividerat med byggkostnadsindexet på bostadsrättsavgiftens betalningsdag multiplicerat med indexet på dagen då du avstår från bostaden.

Bruksvederlaget är alltid rimligt och varierar mellan cirka 9 och 17 euro per kvadratmeter beroende på området. Vederlaget betalas månadsvis och det består av ett skötselvederlag och ett grundvederlag. Vederlaget används bl.a. till kapitalkostnader och underhåll av objekten.

Förvärv av en bostadsrättsbostad

Det enda du behöver för att förvärva en bostadsrättsbostad är ett könummer. Du får numret från bostadsbyrån i staden eller kommunen där du ansöker om bostad.

Efter att du fått ditt könummer kan du på nätet ansöka om de bostadsrättsbostäder som intresserar dig. Du kan få hjälp att fylla i ansökan av ägarföretagets kundbetjäning. Du blir sedan erbjuden lediga bostäder utifrån ditt könummer.

Inkomstgränser och villkor för bostadsrättsbostäder

Du kan ansöka om en bostadsrättsbostad om du är över 18 år. Dina inkomster påverkar inte beviljandet. En förutsättning är emellertid att du inte äger en bostad av den storlek du behöver på området eller har medel att förvärva en sådan på rimligt sätt. En bostadsrättsbostad är avsedd för innehavarens eget fasta boende.

Förmögenhetsgränserna och villkoren för att beviljas en bostadsrättsbostad gäller inte för sökande över 55 år eller om du byter din bostadsrättsbostad mot någon annans.

Ansök om lån för en bostadsrättsbostad

En förmånlig bostadsrättsbostad innebär ett rimligt bolån. Ett lån för en bostadsrättsbostad är likadant som ett vanligt bolån. Bostadsrättsbostaden duger i sig som säkerhet.

Du kan ansöka om ett kreditbeslut på förhand, vilket påskyndar att du får bostaden då du hittar ett lämpligt objekt. Fyll bara i låneansökan så får du veta hur stort lån du kan beviljas och hur stora lånets månatliga amorteringar skulle vara.

Låneansökan binder dig inte till någonting, utan den ger dig möjlighet att diskutera lånet med en av våra experter.

Du kan välja att förhandla om lånet i ett nätmöte utan att besöka ett kontor.

Kontakta gärna vår kundtjänst om du har frågor gällande finansieringen av en bostadsrättsbostad.