Auringonkilo puiden välissä

Bästa priset för en skogslägenhet

Har du ärvt skog, men det känns främmande att äga skog? Eller har du märkt att arvingarna inte är intresserade av att äga skog? OP-Fastighetscentralernas riksomfattande förmedlarring för skogslägenheter sköter försäljningen av din skog med yrkesskicklighet.

"Välj klokt, skogen tackar. OP-Fastighetscentralen." Mikko Rautiainen, försäljningschef, Joensuun Seudun OP-Kiinteistökeskus

Efterfrågan på skogslägenheter är god i Finland. Det går ofta lätt att sälja skog. I synnerhet för skogslägenheter i södra Finland betalas en hel del med hänsyn till deras skogsekonomiska värde, dvs. man får ett gott pris för skogen. Priset påverkas av omfattningen av trädbeståndet på lägenheten och skogslägenhetens plats. Ju mer träd det finns på lägenheten, desto värdefullare är den.

Priset på skogslägenheter varierar mellan landskapen. De dyraste hektarprisen betalas i södra Finland, och priset sjunker mot norr.

Experter på förmedling av skogslägenheter till din tjänst

OP-Fastighetscentralerna har en förmedlarring för skogslägenheter. Till förmedlarringen hör cirka 40 fastighetsmäklare över hela Finland. Mäklarna är toppexperter inom förmedling som har skaffat sig kunskaper om skogslägenheter genom erfarenhet och utbildning.

Om du planerar sälja en skogslägenhet, kontakta mäklaren vid den förmedlarring som finns närmast den kommun där skogen finns. Mäklarnas kontaktinformation finns på den här sidan eller på adressen op-koti.fi/op-kiinteistokeskus. Det går också att ta kontakt via din andelsbank. Presentationsmaterial om objekt som är till salu publiceras på OP Koti sidor.

Utöver förmedlartjänsten får både säljare och köpare alla juridiska tjänster som behövs för skogsfastighetsaffärer samt finansiering.