Finansiering av virkeshandel

Finansiering av virkeshandel påskyndar rörligheten av skogsaffärspengar. Skogsägare har möjlighet att få största delen av skogsaffärspengarna på sitt konto inom några bankdagar.

Traditionellt sett betalar träköparen endast en liten del av köpesumman som förskottsbetalning till skogsägaren vid skogsaffärer. Återstoden betalas ut efter avverkning när träden har transporterats till fabriken och mätningen har utförts. Finansiering av skogsaffärer möjliggör att skogsaffärspengar betalas ut till skogsägaren omedelbart efter skogsaffären, oberoende av skördetidtabellen. På så sätt accelereras betalningstidtabellen för skogsaffären avsevärt.

Tjänsten erbjuds i samband med skogsaffärer som genomförs med Metsä Group och UPM Metsä, och överenskommelse om detta görs med träköparen vid skogsaffären.

Tjänsten tillhandahålls av OP Yrityspankki Oy.