Puheenjohtajan nuija lakikirjan päällä

Juridiska tjänster för skogsägare

Skogsinnehav innebär överraskande många juridiska frågor. Om man kan dem sparar man tid och pengar.

Andelsbankerna har Finlands mest omfattande juristnätverk. Det känner också till skogsägarnas juridiska behov.

Andelsbankens juridiska tjänst sköter på uppdragsbas generationsväxlingar på skogslägenheter. Den ger råd för att finna det förnuftigaste alternativet och sköter de handlingar som ansluter sig till överlåtelsen. Genom att planera generationsväxlingen väl får man nästan alltid betydande skatteförmåner.

Vid generationsväxlingar på skogslägenheter skaffar den juridiska tjänsten en värdering av lägenheten för skogen. Dessutom upprättar den också utkast till handlingarna, slutliga handlingar, ansöker om förhandsavgörande från skattemyndigheterna samt sköter lagfarter och inteckningar. Gåvoskattedeklarationen kan också upprättas för kundens räkning. 

Ett testamente är ett sätt att disponera skogsinnehav. Med ett testamente kan skogsägaren förordna vem som får egendomen efter sin död. Med testamentet kan den egendom som tillfaller ett barn skyddas så att den stannar i släkten trots att barnet eventuellt skiljer sig.

En intressebevakningsfullmakt kan bli nödvändig, om man plötsligt blir allvarligt sjuk eller om hälsan annars snabbt försvagas. Intressebevakningsfullmakten är en skriftlig fullmakt som bestämmer vem som ska bevaka fullmaktsgivarens intresse då dess handlingsbehörighet försvagas.

Viktiga frågor vid generationsväxlingar är till exempel:

  • Är det förnuftigast att ge skogslägenheten som gåva till arvingarna eller att sälja den?
  • Ska jag förbehålla mig besittningsrätten till min skogslägenhet?
  • Ska jag överföra hela lägenheten till en arvinge eller ska den delas?

Dra nytta av andelsbankernas juridiska sakkunskap och fråga mer hos din andelsbank.