Juridiska tjänster för en skogsägare

Det lönar sig för en skogsägare att med hjälp av en expert fundera över just den egna situationen och önskemål beträffande skötseln av skogen och dess fortsatta ägande.

Det är många saker som ska tas i beaktande beträffande skogens ägararrangemang, beroende på den egna situationen. Vill du överföra skogen skatteeffektivt till följande generation i en generationsväxling för skogslägenheter? Vad ska tas i beaktande då en skogslägenhet säljs till en utomstående? Lönar det sig i den egna situationen att se till, att skogens ägarskap går till en viss person och under livstiden ge som gåva skogsegendom eller försäkra saken i ett testamente? Hur är det då om den egna hälsan sviktar, vem sköter då alla angelägenheter som gäller skogslägenheten?

Många frågor hör till skogsägande och det lönar sig att nyttja en jurists expertis då man tänker på dem. Genom god planering som gjorts i tid kan skattefördelar uppnås, men framförallt kan den bäst fungerande lösningen för just din situation hittas.

Dra nytta av andelsbankernas juridiska tjänster och fråga mer hos din andelsbank!