Metsä

Skogsvärdering av fastigheten på mindre än två vardagar

OP är den enda aktören inom finansbranschen som erbjuder skogsägare en tjänst för skogsvärdering.

OP Skogsvärdering är det snabbaste och förmånligaste sättet att beställa en skriftlig förklaring av fastighetens skogsekonomiska värde. Den lämpar sig för många olika livssituationer, till exempel generationsbyten och fastställande av försäkringsvärde. I värderingen visas även en graf över skogens avkastningsvärde.

Priset för OP Skogsvärdering är alltid lika förmånligt oberoende av fastighetens storlek eller plats. Dessutom tar det mindre än två vardagar för dig att få värderingen. Priset för den första skogsvärderingen är 124 euro och kommande värderingar med samma beställning kostar 31 euro styck. Du behöver bara en fastighetsbeteckning för att beställa. 

OP Skogsvärdering lämpar sig bland annat för följande livssituationer:

  • Fastställande av lånets försäkringsvärde
  • Fastställande av arvs- och gåvoskattevärde vid ägarbyten
  • Planering av generationsväxling
  • Bouppteckningar

Värderingen upprättas automatiskt av systemet på basis av skogsdata som Finlands Skogscentral upprätthåller, uppgifter från anmälningar om användning av skog samt det senaste satellit- och flygbildsmaterialet. En expert behandlar och går igenom värderingen innan den skickas till kunden. Värderingen är baserad på en beräkning av det totala värdet, som är den vanligaste metoden vid värdeberäkning av skog.

Beställningen kan göras för valfri skogsfastighet och kan göras av vem som helst. Vid behov kan banktjänstemannen göra ansökan för kundens räkning.