Skogslägenhet som säkerhet för lån

Visste du att du kan använda din ägda skog som säkerhet för ett lån, till exempel vid köp av en bostad?

Skog är gångbar valuta hos OP - en välskött skogslägenhet kan användas som extra säkerhet för ett bostadslån. En skogslägenhets verkliga värde fastställs med OP Skogsvärdering, där fastighetens skogsekonomiska värde räknas ut med hjälp av summametoden. Lånet kan amorteras i större poster av engångsnatur med hjälp av inkomster från avverkning.

Det är möjligt att be en annan person pantsätta sin egendom, som till exempel en skogslägenhet, som säkerhet för bolånet. Om gäldenären får betalningssvårigheter, begränsas ansvaret för den som ställt säkerheten till endast den pantsatta egendomen.

Om du är på väg att köpa en skogsfastighet kan du finansiera den med ett banklån, antingen delvis eller helt. Den förvärvade skogen kan också fungera som säkerhet för lånet i det fallet.

Genom att beställa OP Skogsvärdering får du reda på skogslägenhetens verkliga värde och möjligheterna till avverkning under de närmaste åren. Det räcker med att du ger fastighetsbeteckningen när du beställer OP Skogsvärdering.

Lån för små och stora anskaffningar

Läs om våra lånealternativ och fyll i en låneansökan behändigt på nätet.