Op.fi-palvelun yritysasiakkaiden sivuston saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee op.fi Yritysasiakkaiden rahoituksen palveluiden saavutettavuutta. Yritysasiakkaiden rahoituksen palveluiden saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia.

Op.fi Yritysrahoituksen palvelut ovat vaihtoehtoisia asiointikanavia puhelimitse tapahtuvan asiakaspalvelun, chat-neuvottelun, verkkoviestineuvottelun tai konttorissa tapahtuvan neuvottelun rinnalla.

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

  • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla.
  • Mobiililaitteilla saavutettavuus on testattu Applen-laitteilla, Safari-selaimella (touch gestures).

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 9.12.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 28.12.2021.

Saavutettavuuden tila

Op.fi Yritysten rahoituspalvelut täyttävät saavutettavuusvaatimukset osittain, mikäli palvelun kohdalla ei muuta mainita. Vaatimusten noudattamatta jättämiset kerrotaan jäljempänä kunkin palvelun osalta erikseen. Tavoitteena on korjata saavutettavuuspuutteet vuoden 2022 aikana.

Lainan tiedot ja Maksusuunnitelma -palvelussa olevia puutteita

WCAG 1.3.2, 2.1.1, 2.1.2, 3.2.2, 3.3.2 Pudotuslistoilta puuttuvat nimilaput, joten ruudunlukija ei saa tietoa siitä, mistä pudotuslistasta on kyse. Pudotuslistojen toiminnassa on puutteita mm. sarkainnäppäimillä navigoinnissa ja listan elementtien lukemisjärjestyksessä. Vaihtoehdon valinta pudotuslistalta aiheuttaa automaattisesti uuden sivun latautumisen.

WCAG 1.3.1 Negatiiviset luvut on esitetty yhdysmerkillä, mikä aiheuttaa hankaluuksia ruudunlukijalle.

WCAG 1.3.1 Otsikkotasoja on käytetty virheellisesti ja joidenkin taulukoiden riviotsikot puuttuvat. Joidenkin taulukoiden otsikoita ei ole toteutettu HTML-otsikoina.

WCAG 1.4.3, 1.4.11 Tekstin ja taustan välisissä kontrastisuhteissa on puutteita.

WCAG 1.1.1, 1.3.2, 2.1.1, 1.4.12, 1.4.13 Maksusuunnitelman kaavion tietoja ei pysty lukemaan ruudunlukijalla. Osoittimen kohdistuksella näytettäviä tarkkoja tietoja ei saa näkyviin näppäimistöllä eikä lisätietoja ei pysty piilottamaan siirtämättä kohdistusta. Mobiiliasettelussa kaavion alla olevat tiedot esitetään vaillinaisesti eikä tietojen vierityselementti ole mukana sarkainjärjestyksessä. Käyttäjän oma CSS-tiedosto voi aiheuttaa tekstien menemisen päällekkäin.

WCAG 1.3.1 Maksusuunnitelman taulukoista puuttuvat riviotsikot, mikä vaikeuttaa taulukoiden lukemista ruudunlukijalla. Taulukot sisältävien haitarien otsikot eivät ole HTML-otsikoita, mikä vaikeuttaa sivun hierarkian hahmottamista.

WCAG 1.3.1, WCAG 1.3.2 Maksusuunnitelman erätiedoissa maksuerien tiedot esitetään sivulla peräkkäisinä luetelmina, mikä pidentää sivua ja vaikeuttaa sivun lopussa olevan yhteismäärän löytämistä. Ruudunlukija lukee osan tiedoista kahdesti.

WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.4.7 Omat lainat -elementissä taulukon otsikkoa ei ole määritelty HTML-otsikoksi. Riviotsikoita ei ole määritelty ja sarakeotsikoita on kaksi riviä, mikä aiheuttaa ongelmia ruudunlukijalle, kuten myös taulukon rivien sisäiset linkit. Riveillä on myös tyhjiä sarakkeita. Näppäimistökohdistusta on vaikea nähdä ja lukemisjärjestyksessä ja tekstivastineissa on puutteita.

Kohtuuton rasite

Lainan ja Maksusuunnitelman tiedoissa on sisältöjä, joiden muokkaaminen olisi kohtuuton rasite. Palvelu tullaan uusimaan vuosien 2021-2022 aikana, jonka vuoksi nykyiseen palveluun ei tehdä saavutettavuusmuutoksia.

Luoton saldovahvistus -palvelussa olevia puutteita

Saavutettavuuspuutteita on sivun toteutuksessa ja käytettävyydessä. Palvelun PDF-tiedostosta puuttuvat semanttiset merkinnät eivätkä kontrastit ole riittäviä. Tulostaulukon toteutus on epäselvä. Alla puutteet lueteltuna tarkemmin.

WCAG 2.5.3, 4.1.2, käytettävyys Pudotuslistan toteutuselementit eivät ole saavutettavia.

WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.4.2 3.1.1 PDF-tiedostosta puuttuvat semanttiset merkinnät, mikä vaikeuttaa lukemisjärjestyksen tulkitsemista. Otsikot ja kieli ovat määrittelemättä. Title-ominaisuus on englanninkielinen.

WCAG 1.4.3 Kontrastit

WCAG 3.3.1, 4.1.3 Haku ei anna automaattisesti palautetta ruudunlukijalle.

WCAG 1.3.1, 2.4.4 Tulostaulukko on toteutettu ruudunlukijalle epäselvästi (sarakeotsikot, Avaa-linkkien käyttö, turha summary-attribuutti)

WCAG 4.1.3 Ruudunlukija ei havaitse tietoa latausviiveestä.

Panttiluettelo-palvelussa olevia puutteita

Saavutettavuuspuutteita ovat muun muassa, että hauista ei anneta selkeää palautetta ruudunlukijalle eikä näppäimistökohdistus ole riittävän selkeä. Tekstin koon suurentaminen 200 %:iin rikkoo hieman asettelua. Palvelu ei ole responsiivinen. Alla puutteet lueteltuna tarkemmin.

WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.4.2 3.1.1 PDF-tiedostosta puuttuvat semanttiset merkinnät. Otsikot, dokumentin kieli ja tiedoston title-ominaisuus ovat määrittelemättä.

WCAG 1.4.3 Kontrastit

WCAG 1.3.1, 2.4.4 Tulostaulukon sarakeotsikko puuttuu.  Avaa-linkkien käyttö on osin epäselvä.

WCAG 1.3.1 Sivua on aseteltu taulukolla.

WCAG 1.4.4, 1.4.10 Tekstin koon suurentaminen 200 %:iin rikkoo hieman asettelua. Palvelu ei ole responsiivinen.

Yleinen saavutettavuus

Näppäimistökohdistusta tulisi selkeyttää.

Pudotuslistalta puuttuu nimilappu.

Haku ei anna selkeää palautetta ruudunlukijalle.

Rahoituslimiitti-palvelussa olevia puutteita

Saavutettavuuspuutteita ovat muun muassa, että sivusto ei vielä kaikilta osin tue avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden, käyttöä. Palvelu on toteutettu yhden sivun sovelluksena. Palvelu ei ole responsiivinen eivätkä kontrastit ole riittäviä. Näppäimistökohdistukset ovat paikoin epäselvät. Myös virheilmoituksissa ja infoteksteissä on saavutettavuuspuutteita.

WCAG 1.4.4, 1.4.10 Tekstin koon suurentaminen 200 %:iin rikkoo hieman asettelua. Palvelu ei ole responsiivinen. 

WCAG 1.3.1 Negatiivissa luvuissa on käytetty ajatusviivaa, jolloin VoiceOver-ruudunlukija jättää merkin oletusasetuksilla lukematta.

WCAG 2.4.2, 2.4.3, 4.1.3 Yhden sivun sovellus, jolloin ruudunlukijat eivät huomaa sivumuutoksia, kuten sivulatauksia. Sivujen title-attribuutti on sama, jolloin käyttäjän sijainti on epätarkka. Näppäimistökohdistus on osin epätarkka.

WCAG 1.4.3, 1.4.11 Kontrastit

WCAG 4.1.2 Palautteiden Alert-rooli keskeyttää turhaan ruudunlukijan.

WCAG 1.3.1 Tietojen esittämisessä otsikko–arvo-pareja ei ole esitetty ohjelmallisesti, mikä voi haitata tulkintaa.

WCAG 2.4.7 Näppäimistökohdistus on osin epäselvä.

WCAG 4.1.2 Ruudunlukija ei saa tietoa haitaritoteutuksen tilasta (auki/kiinni).

WCAG 1.3.1, 2.4.4, yleinen saavutettavuus Taulukot on toteutettu ruudunlukijoille epäselvästi (sarakeotsikot, taulukon linkit, riviotsikot, painiketeksti, lukujen jaksotus)

WCAG 1.3.1 Otsikoiden hierarkiatasot ovat toisiinsa nähden epäloogiset.
Yleinen saavutettavuus Osa hyväksyttäviin toimeksiantoihin johtavista linkeistä on toteutettu useista span-elementeistä, mikä on ruudunlukijalle hankala tulkita.

WCAG 1.3.1 Toteutuksessa käytetty turhaan luettavia elementtejä.

WCAG 1.3.1, 3.3.2 Ohjelmallinen nimilappu puuttuu. Kahden kentän kokonaisuutta ei ole yhdistetty toisiinsa ohjelmallisesti.

WCAG 1.1.1, 1.3.2 Kalenteripainikkeilta puuttuvat tekstivastineet.

WCAG 2.1.1, 1.4.13 Infotekstien i-kuvakkeet eivät ole mukana lukemis- ja sarkainjärjestyksessä. Osoittimen siirto puhekuplan päälle kadottaa puhekuplan.

WCAG 3.3.1, yleinen saavutettavuus Virheilmoituksissa on useita puutteita. Kaikkia virheilmoituksia ei ole liitetty kenttiin ohjelmallisesti. Jatka-painikkeen painaminen ei indikoi virheistä. Osa virheilmoituksista tulee luetuksi kenttien otsikoiden ja yksiköiden välissä. Virhetarkistusta suoritetaan sivulla kesken kirjoittamisen.

Yritysrahoitushakemus-palvelussa olevia puutteita

Sähköinen yritysrahoitushakemus täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan alla.

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet

WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi)

WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

WCAG 2.4.2 Sivuotsikot

WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys

WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen

WCAG 4.1.1 Jäsentäminen

WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Luotot OP Yrityspankissa-palvelussa olevia puutteita

Yritysluottojen verkkopalvelu täyttää vaatimukset osittain. Saavutettavuuspuutteita ovat muun muassa, että sivusto ei vielä kaikilta osin tue avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden käyttöä. Palvelu on toteutettu yhden sivun sovelluksena. Palvelu ei ole responsiivinen eivätkä kontrastit ole riittäviä. Näppäimistökohdistukset ovat paikoin epäselvät. Myös virheilmoituksissa on saavutettavuuspuutteita. Alla puutteet lueteltuna tarkemmin.

WCAG 1.4.4, 1.4.10 Tekstin koon suurentaminen 200 %:iin rikkoo hieman asettelua. Palvelu ei ole responsiivinen. 

WCAG 1.3.1 Negatiivissa luvuissa on käytetty ajatusviivaa, jolloin VoiceOver-ruudunlukija jättää merkin oletusasetuksilla lukematta.

WCAG 2.4.2, 2.4.3, 4.1.3 Yhden sivun sovellus, jolloin ruudunlukijat eivät huomaa sivumuutoksia, kuten sivulatauksia. Sivujen title-attribuutti on sama, jolloin käyttäjän sijainti on epätarkka. Näppäimistökohdistus on osin epätarkka.

WCAG 1.4.3, 1.4.11 Kontrastit

WCAG 4.1.2 Palautteiden Alert-rooli keskeyttää ruudunlukijan.

WCAG 1.3.1 Tietojen esittämisessä otsikko–arvo-pareja ei ole esitetty ohjelmallisesti.

WCAG 2.4.7 Näppäimistökohdistus on osin epäselvä.

WCAG 4.1.2 Ruudunlukija ei saa tietoa haitaritoteutuksen tilasta (auki/kiinni).

WCAG 1.3.1, 2.4.4, yleinen saavutettavuus Taulukot toteutettu ruudunlukijoille epäselvästi (sarakeotsikot, taulukon linkit, riviotsikot, painiketeksti, lukujen jaksotus)

WCAG 1.3.1 Otsikoiden hierarkiatason toisiinsa nähden epäloogiset

Yleinen saavutettavuus Osa linkeistä toteutettu useista span-elementeistä.

WCAG 1.3.1 Toteutuksessa käytetty turhaan luettavia elementtejä.

WCAG 1.3.1, 3.3.2 Ohjelmallinen nimilappu puuttuu. Kahden kentän kokonaisuutta ei ole yhdistetty toisiinsa ohjelmallisesti.

WCAG 1.1.1, 1.3.2 Kalenteripainikkeilta puuttuvat tekstivastineet.

WCAG 2.1.1, 1.4.13 Infotekstien i-kuvakkeet eivät ole mukana lukemis- ja sarkainjärjestyksessä. Osoittimen siirto puhekuplan päälle kadottaa puhekuplan.

WCAG 3.3.1, yleinen saavutettavuus Virheilmoituksissa on useita puutteita (kaikkia virheilmoituksia ei ole liitetty kenttiin ohjelmallisesti; Jatka-painikkeen painaminen ei indikoi virheistä; osa virheilmoituksista tulee luetuksi kenttien otsikoiden ja yksiköiden välissä; virhetarkistusta suoritetaan sivulla kesken kirjoittamisen).

Saatavarahoitus-palvelussa olevia puutteita

Saatavarahoitus-palvelun verkkosivusto ei täytä saavutettavuuden vaatimuksia. Mikään havaituista puutteista ei kuitenkaan estä palvelun toimintaa tai käyttämistä. Mainittujen puutteiden muutostyön selvitys on käynnissä. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Saavutettavuuspuutteita on muun muassa siinä, että sivuston värien kontrastit, eivät täysin täytä saavutettavuusvaatimuksia eikä sivusto vielä tue kaikilta osin avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden käyttöä sekä näppäimistökäytössä on ongelmia. Lomakekentistä puuttuvat nimilaput ja lisäksi palvelussa on yleisimmin puutteita esimerkiksi graafisten elementtien tekstivastineissa. Sarkainjärjestyksen noudattaminen puuttuu ja yhden sivun sovelluksena ruudunlukijat eivät huomaa sivulla tapahtuvia muutoksia. Palveluiden sivuilta puuttuvat myös otsikkohierarkiat ja kiintopisteet sekä hyppylinkit. Alla puutteet lueteltuna tarkemmin.

WCAG 1.3.1, 3.3.2 Nimilaput

WCAG 1.1.1 Tekstivastineet

WCAG 1.3.1, 4.1.2 Navigaatio

WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2 Kiikkukytkimet

WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2 Raahauskontrollit

WCAG 1.3.2, 2.4.2, 2.4.3 Yhden sivun sovellus

WCAG 1.3.1, 2.4.1 Sivun rakenne 

WCAG 1.3.2, 2.1.1, 2.4.3 Taulukot

WCAG 2.1.1, 1.4.1, 1.4.13, 4.1.2 Kaaviot

WCAG 1.3.1 Negatiiviset luvut

WCAG 1.3.2 Valittu myyjä

WCAG 2.1.2, 4.1.2 Pudotuslistat

WCAG 2.4.7 Näkyvä näppäimistökohdistus

WCAG 4.1.3 Palautteet

WCAG 3.1.1 Sivujen kieli

WCAG 4.1.3 Latausanimaatio

WCAG 2.2.1, 4.1.3 Aikakatkaisu

WCAG 1.4.10, 1.4.12 Responsiivisuus

WCAG 2.4.1, 4.1.2 Kehykset

WCAG 1.3.1 Otsikko-arvo-parit

WCAG 1.3.1 Napsautettavat elementit 

WCAG 1.3.1, 2.4.4 Useasta osasta koostuvat linkit

WCAG 4.1.1 HTML:n laatu

WCAG 1.3.2, 2.1.1, 2.4.3 Näkymien lisääminen

WCAG 2.1.1 Välilehdet

WCAG 2.1.1 Kuukausivalinnat

WCAG 2.4.2 Sivun nimi

WCAG 1.3.2 2.4.3, 2.4.7 Näkymättömät elementit

WCAG 3.3.1 Virheilmoitukset

WCAG 1.3.1 Pakolliset kentät

WCAG 3.3.2 Vihjeteksti

Trade Finance – verkkopalveluissa olevia puutteita; Pankkitakausten ja Dokumenttimaksujen verkkopalvelut

Trade Financen verkkopalvelut eivät täysin täytä saavutettavuuden vaatimuksia. Mikään havaituista puutteista ei kuitenkaan estä kummankaan palvelun toimintaa tai käyttämistä. Näissä auditointi vielä osin kesken - osa puutteista tiedossa, ja auditoinnin jälkeen tehdään puutteiden muutostyön selvitys. Joidenkin vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan alla.

Dokumenttimaksujen verkkopalvelun saavutettavuuspuutteita on muun muassa siinä, että värien kontrastit eivät täysin täytä saavutettavuusvaatimuksia, eikä sivusto vielä tue kaikilta osin avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden käyttöä. Verkkopalvelu on tietoisena valintana vain englanninkielinen - kääntäminen on mahdollista, mutta huomioitavaa on, että kyse on palvelusta, jota käyttävät kansainvälistä kauppaa käyvät yritysasiakkaat. Sivustolla ei ole vihjetekstejä - palvelussa ei ole ns. ohjaavuutta. Palveluun on tehty loka-marraskuussa 2020 järjestelmätoimittajan versiopäivitys, ja osaa toiminnallisuuksista päivitetään vielä tuotannossa. Myös toiminallisuutta parantavaa pienkehitystä tullaan tekemään jatkossa lisää.

Pankkitakausten verkkopalvelun saavutettavuuspuutteita on muun muassa siinä, että sivusto vielä tue kaikilta osin avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden käyttöä. Värien kontrastit eivät täysin täytä saavutettavuusvaatimuksia (värit ovat op.fi -sivustoa vastaavat).

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Etkö pääse kirjautumaan tai onko palveluissamme jokin muu tekninen ongelma?

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000