Op.fi-palvelun yritysasiakkaiden sivuston saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee yritysasiakkaiden sisältöjen ja palvelujen saavutettavuutta osoitteessa op.fi. Op.fi-verkkosivusto on OP Ryhmän yhtiöiden verkkosivusto.

Saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia.

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

 • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla.
 • Mobiililaitteilla saavutettavuus on testattu Applen-laitteilla, Safari-selaimella (touch gestures).

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 9.12.2021 ja sitä on viimeksi päivitetty 11.7.2023.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Yritysasiakkaiden sivuston saavutettavuudessa on puutteita, eikä sivusto täytä kaikilta osin vaatimuksia.  Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Maksuliike- ja kassanhallinta

Viitelaskuri

Viitelaskurissa olevia saavutettavuuspuutteita on muun muassa siinä, että näppäimistökäytössä ja sarkainjärjestyksessä sekä virheilmoituksissa ja infoteksteissä on ongelmia. Alla puutteet lueteltuna tarkemmin.

Saavuttamaton sisältö ja puutteet

 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 1.3.1. Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.4.3. Kontrasti (minimi)
 • WCAG 1.4.11. Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti
 • WCAG 1.4.13. Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa
 • WCAG 2.4.3. Kohdistusjärjestys
 • WCAG 2.4.7. Näkyvä kohdistus
 • WCAG 3.3.1. Virheen tunnistaminen
 • WCAG 3.3.3. Virheen korjausehdotus
 • WCAG 4.1.3. Tilasta kertovat viestit

Yrityksen rahoitus

Yritysrahoitushakemus

Digipalveluiden saavutettavuuden tila

Sähköinen yritysrahoitushakemus täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten puutteet mainitaan alla.

 • WCAG 1.3.1 Nimilaput
 • WCAG 1.3.1, 4.1.2 Virheilmoitukset
 • WCAG 2.1.1, 1.3.1 Liukusäädin
 • WCAG 4.1.3, 2.4.3, 1.1.1, 1.3.1 Vakuudet
 • WCAG 4.1.3, 2.4.3, 1.3.1 Liitteet
 • WCAG 2.4.3, 4.1.3 Yhden sivun sovellus
 • WCAG 1.1.1 i-painikkeet
 • WCAG 2.4.7, 1.4.11 Näkyvä näppäimistökohdistus
 • WCAG 3.3.2 Maksimimerkkimäärä
 • WCAG 1.4.10 Kapea näyttö
 • WCAG 2.2.1 Istunnon aikakatkaisu
 • WCAG 1.4.3 Kontrastit
 • WCAG 1.3.1 Otsikointi
 • WCAG 1.3.5 Kenttien tarkoitukset
 • WCAG 2.4.3, 2.4.6 Keskeyttäminen
 • WCAG 4.1.3, 2.4.3 Tallentaminen
 • WCAG 1.3.1 Vakuudet esikatselussa
 • WCAG 1.1.1, 4.1.3 Lähettäminen
 • WCAG 1.3.1 Logo
 • WCAG 1.3.1 Pakollisten kenttien selite
 • WCAG 1.3.1 Kirjaudu ulos-linkki
 • WCAG 2.4.6 Hakemuksen lataaminen
 • WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus
 • WCAG 1.4.3 Kontrastit
 • WCAG 1.3.1 Luetelmat
 • WCAG 1.3.1 Tyhjät rivit

Taloyhtiölainan ylimääräinen lyhennys

Taloyhtiölainan ylimääräinen lyhennys -palvelun saavutettavuuspuutteita on muun muassa siinä, että infotekstit ja virheilmoitukset eivät kaikkinensa ole saavutettavia, eivätkä kontrastit ole riittäviä. Lomake on yhden sivun sovellus, mikä vaikeuttaa muutosten havaitsemista sivulla. Alla puutteet lueteltuna tarkemmin.

 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus
 • WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti
 • WCAG 1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput
 • WCAG 3.1.1 Sivun kieli
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 • WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Vakuutukset

 • Verkkopalvelusopimushakemus

Ei-saavutettava sisältö

Vakuutuspalveluiden osalta saavutettavuuspuutteita on muun muassa siinä, että palveluiden värien kontrastit eivät täysin täytä saavutettavuusvaatimuksia. Palvelut eivät lisäksi vielä tue kaikilta osin avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden käyttöä, ja näppäimistökäytössä on ongelmia. Lisäksi palvelussa on puutteita esimerkiksi graafisten elementtien tekstivastineissa. Nämä puutteet pyrimme korjaamaan vuoden 2023 aikana. 

Vakuutuspalveluissa olevia puutteita:

Ruudunlukijat

 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Näppäimistökäyttö

 • WCAC 2.1.1 Näppäimistö
 • WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Värit ja tekstin koko

 • WCAG 1.4.3 Kontrasti

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia kohtuuttoman rasitteen perusteella

Vakuutusten verkkopalvelusopimushakemus tullaan korvaamaan kokonaan uudella palvelulla vuoden 2023 aikana. Nykyinen sovellus ei ole saavutettava miltään osin, eikä sitä tulla korjaamaan sen jäädessä pois käytöstä.

Tule yritysasiakkaaksi

Tule yritysasiakkaaksi -hakemuksen saavutettavuudessa on seuraavia puutteita:

Saavuttamaton sisältö ja puutteet:

 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • WCAG 2.2.1 Säädettävä ajoitus
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli arvo

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Etkö pääse kirjautumaan tai onko palveluissamme jokin muu tekninen ongelma?

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000