Saldovahvistusten lataaminen

Så här får du bokslutsmaterial från OP

Det börjar bli dags för bokslut. Hos oss får du det material som behövs för ditt företags bokslut enkelt via nätet.

För bokslutet behöver ditt företag från banken saldo- och ränteintyg över konton, saldobekräftelser för krediter samt information om borgen och inteckningar.

Dessutom kan du behöva uppgifter om ditt företags värdepapper, placeringar och leasingåtaganden. 

Från OP-Bokslutsmaterialtjänsten får du allt material med en enda beställning

Via OP-Bokslutsmaterialtjänsten kan du beställa och hämta det material som ditt företag behöver från alla företag i OP Gruppen. Du kan göra beställningen i god tid på förhand innan räkenskapsperioden löper ut.

Beställningen kan göras av företagets företrädare själva eller så kan de befullmäktiga till exempel en bokförare eller anställd att uträtta ärenden för företagets räkning. En fullmakt kan ges elektroniskt i tjänsten Suomi.fi. 

Du får allt material du behöver med en enda beställning, och samma material är tillgängligt för företagets företrädare och de befullmäktigade. Du får ett meddelande till din e-post när materialet kan hämtas från OP-Bokslutsmaterialtjänsten. För beställningarna tar vi ut avgifter i enlighet med vår servicetariff.

De här intygen kan du ladda ner också via tjänsten op.fi

Om ditt företag använder våra digitala tjänster, kan du via tjänsten op.fi ladda ner många intyg, som kan räcka till exempel för ett litet företags bokslut. 

Från tjänsten op.fi får du utan separat tilläggsavgift:

  • saldo- och ränteintyg för konton,
  • saldobekräftelser för krediter,
  • pantförteckningar samt
  • information om avslutade konton.