Appen OP Junior läggs ned 14.6.

Vi förbättrar tjänster för minderåriga under våren 2022 och i samband med detta ersätter vi OP Junior med OP-mobilen.

OP Junior försvinner från appbutikerna i slutet av april och läggs ned 14.6. 

Om den du försörjer har använt OP Junior under det senaste halvåret, får du i april-maj ett brev hem eller ett meddelande till nättjänsten och OP-mobilen. I meddelandet finns uppgifter om ändringen och om hur den minderåriga kan fortsätta att sköta ärenden mobilt. 

Om den du försörjer redan har OP:s nättjänstkoder kan hen ladda ner OP-mobilen i appbutiken och ta den i bruk genast.