Mies ja läppäri

Utvecklingen av aktiesparkontot framskrider

Innehållet i och funktionerna för det första skedet av OP:s aktiesparkonto är nu klara och de testas som bäst. Avsikten med testerna är att se till att funktionerna fungerar och är användbara. Vi vill lansera kontot för våra kunder så fort som möjligt, men också vara säkra på att kontot erbjuder den bästa möjliga kundupplevelsen och funktionssäkerheten.

Efter testerna vidtar vi nödvändiga korrigeringar och inleder piloteringen. Under piloteringen används den färdiga tjänsten av ett urval kunder så att vi kan försäkra oss om funktionssäkerheten. Piloteringen är det sista skedet före lanseringen. Vi preciserar lanseringstidtabellen an efter som testerna framskrider.   

Aktiesparkontot byggs upp på en helt ny plattform som en del av OP:s genomgripande systemförnyelse för kapitalförvaltningen. Med förnyelsen tryggar vi OP:s förmåga att erbjuda de bästa placeringstjänsterna också i framtiden och att allt snabbare reagera på kundernas förändrade behov.  

Beställ nyhetsbrevet Sijoitusnäkymät eller följ oss på Instagram (@op_sijoittaminen) så får du information om lanseringen av aktiesparkontot och om andra aktuella placeringsteman.