Våra tjänster utvecklas på basis av responsen vi får av våra kunder

Varje kvartal får vi cirka 10 000 spontana kundresponser och dessutom närmare 40 000 svar då vi bett om respons på olika kundbetjäningssituationer. Att läsa respons och utveckla föremålen för responsen ligger oss nära hjärtat. Vi arbetar kontinuerligt för att kunna erbjuda er, våra viktiga kunder, bättre bank- och försäkringstjänster.

Tack vare er respons har vi gjort flera förnyelser i våra produkter och tjänster. I den här artikeln hittar du några exempel på tjänster som vi har utvecklat utifrån responsen.

Banktjänster

De förnyade mottagaruppgifterna gör betalningarna smidigare

Vi har utvecklat mottagaruppgifterna i nättjänsten utifrån kundernas önskemål. I fortsättningen kan du spara fler mottagaruppgifter och mottagaruppgifter med längre namn och färre obligatoriska uppgifter.

Chatten och OP-mobilens meddelanden stöder betalandet

När du har aktiverat OP-mobilens meddelanden får du bl.a. alltid ett meddelande om en kortbetalning som misslyckats och kommer åt att höja din säkerhetsgräns genom att trycka på meddelandet. I OP-mobilen öppnas också chatten, där du får hjälp och instruktioner om hur du kan höja kortets säkerhetsgräns så att betalningarna lyckas.

Du kan själv kontrollera PIN-koden för ditt kort i OP-mobilen eller tjänsten op.fi

På basis av kundresponsen har vi infört en möjlighet att kontrollera kortets PIN-kod själv i OP-mobilen eller tjänsten op.fi. Före den här funktionen var den enda möjligheten att kontrollera PIN-koden att beställa hem den per post som självbetjäning eller via kundtjänsten. PIN-koden finns i kortinställningarna.

Du kontrollerar kortets PIN-kod enkelt och avgiftsfritt i dina kortinställningar i OP-mobilen eller tjänsten op.fi.

Nättjänsten för företag är nu ännu tydligare, nya funktioner är på väg

När du loggar in i tjänsten op.fi för företag, ser du i fortsättningen enkelt alla tjänster enligt dina åtkomsträttigheter direkt på ingångssidan. Tjänsternas innehåll och funktioner ändras inte. Vårt mål är att det ska vara lättare att hitta olika tjänster och att ingångssidan ska se enhetligare ut. Under våren 2023 introducerar vi nya funktioner på ingångssidan för att du ska kunna sköta ärenden så smidigt som möjligt enligt dina behov.

Företagens bankärenden kan nu skötas i OP-mobilen

Från och med början av november sköts både de privata bankärendena och företagets bankärenden i OP-mobilen – i en app och med samma kod som förut. Du behöver inte längre OP-företagsmobilen, utan kan övergå till att använda endast OP-mobilen. I OP-mobilen finns samma tjänster som i OP-företagsmobilen och dessutom omfattande tjänster för privatkunder.

Försäkringstjänster

Försäkringsfakturor och försäkringsintyg försvunna i nättjänsten – men inte nu längre!

I början av året lanserade vi en tjänst via vilken våra privatkunder kan granska försäkringsfakturor och be om betaltid i tjänsten op.fi och i OP-mobilen. Den nya tjänsten var dock svår att hitta bland vårt stora urval av nättjänster. Det har också ibland varit svårt att hitta försäkringsintyg i tjänsten op.fi.

På basis av responsen har vi förbättrat synligheten för såväl försäkringsfakturorna som försäkringsintygen genom att bland annat placera länkar i menyn i avsnittet Försäkringar, vilket gör det lättare att komma till dem. 

Nytt sätt att ta kontakt för företagare som har fullt upp

Att driva ett företag kan kräva all uppmärksamhet under den så kallade tjänstetiden. Då hinner företagaren nödvändigtvis inte ringa kundtjänsten under dess öppettider. Och trots att många försäkringsärenden kan skötas smidigt i tjänsten op.fi vilken tid som helst på dygnet, finns det ärenden som man hellre sköter med en sakkunnig person. 

Vi har utvecklat ett nytt sätt att ta kontakt på företagsförsäkringssidorna i tjänsten op.fi. Där kan man lämna en kontaktbegäran till vår expert via en blankett som visas nere på sidan. På blanketten kan man ge grundinformation om ärendet, varmed vår expert kan sätta sig in i det redan innan hen tar kontakt.

Hjälp i olika situationer vid skötseln av skadeärenden

Skadesituationer kommer ofta överraskande och ofta har man inte tidigare erfarenhet av dem. Vi har utvecklat en tjänst för våra privatkunder som hjälper både då en skada inträffar och med skötseln av tidigare anmälda skador. Du behöver inte längre grubbla över huruvida det måste göras en ny skadeanmälan för tilläggskostnaderna, hur du ska gå till väga för att ansöka om ersättning eller när våra samarbetspartner i skadeärenden kan hjälpa.

Den nya tjänsten har redan cirka 10 000 användare varje månad. Du får enkelt hjälp vid olika skador också via Pohjola Skadehjälpen. Skadehjälpen hittar du på adressen skadehjalpen.pohjola.fi och i appen OP-mobilen.

Vill du läsa mer om responsen?

Vår föregående nyhet innehåller information om tjänster som vi tidigare utvecklat utifrån den respons vi fått.