De populära Fonderna för sparare främjar i fortsättningen hållbarhetsfaktorer i sin placeringsverksamhet

Placeringsfonderna OP-Försiktig, OP-Moderat och OP-Modig klassificeras i fortsättningen som fonder enligt artikel 8 i SFRD-förordningen. I fortsättningen kommer portföljförvaltaren bland annat att undvika placeringar i skadliga och kontroversiella branscher och i sina placeringsbeslut beakta globala risker som hänför sig till miljö och socialt ansvar.

Fonderna främjar egenskaper som relaterar till miljö och samhälle genom att integrera hållbarhetsfaktorer i analys och uppföljning av placeringsprocessen såväl på fondnivå som på genomlysningsnivån för fondinnehav. Analysen och uppföljningen i fråga utgörs av uteslutning, med vilken man begränsar att bli utsatt för vissa sektorer, och beaktande av både klimatfaktorer och ett aktivt innehav som en del av kapitalförvaltarnas placeringsprocess.

Fonderna placerar i huvudsak i fonder som främjar egenskaper som relaterar till miljö och/eller samhälle eller vars mål är att göra hållbara placeringar.

Enkla fonder för sparare:

  • Fonder för sparare erbjuder ett enkelt och flexibelt sätt att bygga upp en förmögenhet och trygga den egna ekonomin med en lämplig risknivå.
  • Utöver att ta hänsyn till risknivån har fonderna en bred diversifiering: tillgångarna placeras mångsidigt i olika objekt vilket betyder att du nödvändigtvis inte behöver någon annan produkt.
  • Vid behov kan besparingarna snabbt göras tillgängliga.

Fondernas stadgar från och med 1.12.2023 (på finska)

Placeringsfonden OP-Försiktig

Placeringsfonden OP-Moderat

Placeringsfonden OP-Modig

Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och portföljförvaltningen sköts av OP Kapitalförvaltning.