Kontrollera och uppdatera dina uppgifter, så kan vi betjäna dig bättre

Vi ber dig kontrollera och uppdatera dina uppgifter för att vi ska kunna betjäna dig så ansvarsfullt och pålitligt som möjligt. Också lagen förpliktar oss att känna våra kunder och deras verksamhet samt att vi uppdaterar de här uppgifterna regelbundet

Vi ber dig kontrollera och komplettera uppgifterna om bland annat din livssituation och användning av tjänster. När dina uppgifter är tillräckliga och tidsenliga, kan vi också bättre skydda dina pengar mot missbruk. Om vi märker att ditt konto används på ett sätt som avviker från det sedvanliga – till exempel att stora penningbelopp överförs till utlandet – ber vi dig om tilläggsinformation för att försäkra oss om att allt står rätt till.

Då dina uppgifter är uppdaterade lär vi känna dig bättre och kan erbjuda dig tjänster och produkter som passar din livssituation. 

Vi ställer vanligen frågor om dina person- och kunduppgifter då du blir kund hos oss och uppdaterar dem också regelbundet under din kundrelation. Det lönar sig alltid att vara försiktig med att lämna ut uppgifter. Observera att vi aldrig frågar efter dina nättjänstkoder eller lösenord per e-post eller telefon.

När har du senast kontrollerat dina uppgifter?

Du kan kontrollera och uppdatera dina uppgifter i tjänsten op.fi.
 
Läs mer om kundkännedom