” ”

Placeringsobjekten i vår nya fond genererar hållbart välbefinnande

Vår produktfamilj med ansvarsfulla temafonder kompletteras med den nya placeringsfonden OP-Hållbar Välbefinnande som placerar på aktiemarknaden. Fonden placerar i företag vars affärsverksamhet bidrar till hållbart välbefinnande bland människor och samhällen, eller som i rollen som arbetsgivare är föredömliga i sociala frågor.

Genom fonden OP-Hållbar Välbefinnande blir bolag med anknytning till hälsa och välbefinnande samt utbildning en del av placeringsinnehållet i temafonder. I fondens placeringsverksamhet beaktas principerna för hållbar utveckling med särskild tonvikt på sociala frågor. 

Företag som är fondens placeringsobjekt utvecklar bland annat

  • Hälso- och välbefinnandetjänster
  • Lösningar angående tillgång till utbildnings- och finansieringstjänster, digitala tjänster samt bostäder
  • Hälsosammare kost och hållbart jordbruk
  • Hållbara trafiklösningar och cirkulär ekonomi

Fonden OP-Hållbar Välbefinnande placerar med god spridning sina medel på aktiemarknaderna, och förändringar på marknaderna påverkar fondens värde. Placeringar kan göras på både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Fondens placeringsobjekt innebär möjligheter för den aktiva portföljförvaltningen, som kan välja både företag med höga tillväxtförväntningar och måttligare stabila företag för att balansera portföljen.

Fonden är öppen för teckningar dagligen. Våra ägarkunder kan köpa och sälja fonder utan tecknings- eller inlösenprovisioner.

Reklam. Det här materialet ger inte en fullständig bild av fondens egenskaper. Fondens faktablad och fondprospekt finns att få på teckningsställena på svenska och finska. I dem kan du läsa mer om till exempel risker, kostnader och fondens egenskaper. Fonden förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och portföljförvaltaren är OP Kapitalförvaltning Ab.