Styrelse, förvaltningsråd och andelsstämma

Andelsbankerna är andelslag där ett grundvärde för beslutsfattandet är principen en medlem – en röst.

I andelsbankerna utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige (eller andelsstämman i de banker som inte har fullmäktige), som består av ägarkunder och som väljer bankens förvaltningsråd. Förvaltningsrådet väljer bankens styrelse som utöver företrädare för ägarkunderna består av bankens verkställande direktör.

Ordförande
Carolina Sandell
f. 1978
Fil.mag
Andelsbanken för Åland, styrelseledamot 2010-
Arbetserfarenhet: Vik.bitr.jurist Ålands Landskapsregering 2004-2005, kommundirektör Geta kommun 2005-2008, kommundirektör Jomala kommun 2008-2013, vik. avdelningschef Ålands landskapsregering 2013-2015, konsult egenföretagare 2015-

Vice ordförande
Jenny Scott
f.1972
Ekonomie magister
Andelsbanken för Åland, styrelseledamot 2019-
Arbetserfarenhet: ekonomichef Ålands Tidnings-Tryckeri Ab 2007-, ekonom Lemlands kommun 2004-2007, finansiell konsult Deloitte & Touche (London) 2001-2004, revisionskonsult Andersen (Stockholm) 1998-2001

Ledamot
Jonny Karlström
f. 1978
Ekonomie magister
Andelsbanken för Åland, förvaltningsrådsledamot 2015-2021, styrelseledamot 2021-
Arbetserfarenhet: Biträdande intendent Birka Line 2003-2006, intern controller Birka Line 2006-2007, intendent Rederi Ab Eckerö 2007-2023, controller Rederi Ab Eckerö 2023-

Ledamot
Caroline Lepistö
f. 1979
Ekonomie magister, företagsekonomi
Andelsbanken för Åland, styrelseledamot 2023-
Arbetserfarenhet: VD Åland Hotel Group ÅHG Ab 2016-, Assistant Hotel Manager Ibis Hotell Stockholm 2008-09

Ledamot
Kaj Mattsson
f.1960
Läkare
Andelsbanken för Åland, styrelseledamot 2010-
Arbetserfarenhet: Universitetssjukhusen i Umeå och Sundsvall, Ålands hälso- och sjukvård, Cityläkarna Ab sedan 1991

Ledamot
Johnny Nordqvist
f.1972
VD
Andelsbanken för Åland, styrelseledamot och verkställande direktör 2014-
Arbetserfarenhet: Ålandsbanken Abp 1997-1999, Placeringschef Andelsbanken för Åland 1999-2014, Andelsbanken för Åland verkställande direktör 2014-

Namn Yrke Hemort Mandatperiod
Marcus Eriksson Företagare Föglö 2022-2025
Johanna Boijer-Svahnström Informationschef Mariehamn 2023-2026
Karl-Johan Henriksson VD Brandö 2022-2025
Ronny Eriksson Sjökapten Mariehamn 2021-2024
Agneta Erlandsson-Björklund VD Mariehamn 2023-2026
Thommy Fagerholm Entreprenör Saltvik 2021-2024
Cecilia Jansson Business Controller Hammarland  
Lena Klingberg Företagare Sund 2021-2024
Birgitta Lundin Företagare Föglö 2022-2025
Göran Mattsson Skogsbruksingenjör Saltvik 2022-2025
Åsa Mattsson Merkonom Lumparland 2022-2025
Henrik Nordström Direktör Mariehamn 2023-2026
Dick Sirén VD Sund 2021-2024
Tor-Erik Söderlund VD Lemland 2023-2026
I vår andelsbank utövas det högsta beslutsfattandet av andelsstämman och alla ägarkunder i banken har rätt att delta i stämman. Vi meddelar separat i god tid om stämmorna.