Styrelse, förvaltningsråd och andelsstämma

Andelsbankerna är andelslag där ett grundvärde för beslutsfattandet är principen en medlem – en röst.

I andelsbankerna utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige (eller andelsstämman i de banker som inte har fullmäktige), som består av ägarkunder och som väljer bankens förvaltningsråd. Förvaltningsrådet väljer bankens styrelse som utöver företrädare för ägarkunderna består av bankens verkställande direktör.

Ordförande
Kjell Jansson
f.1958
Merkonom, GRM
Andelsbanken för Åland, styrelse 1992 –
Central arbetserfarenhet: Ekonomidirektör och VD för Ab Mathias Eriksson 2005-2014 och Mariehamns Parti 1992-2014.
Centrala förtroendeuppdrag: Styrelsemedlem i Wiklöf Holding Ab

Vice ordförande
Harry Ekström
f.1957
Jordbrukare
Andelsbanken för Åland, styrelse 1997 (vice ordförande 2010-)
Central arbetserfarenhet: Odlingskonsult ÅTH 1980-1982, Jordbrukare sedan 1982.
Centrala förtroendeuppdrag: styrelsemedliem i Ålands Skogsägarförbund, Ab Skogen

Ledamot
Kaj Mattsson
f.1960
Läkare
Andelsbanken för Åland, styrelse 2010-
Central arbetserfarenhet: Universitetssjukhusen i Umeå och Sundsvall, ÅHS Ålands hälso- och sjukvård, Cityläkarna Ab sedan 1991
Centrala förtroendeuppdrag: styrelsemedlem DUV

Ledamot
Carolina Sandell
f. 1978
Fil.mag
Andelsbanken för Åland, styrelse 2010-
Central arbetserfarenhet: Vik.bitr.jurist Ålands Landskapsregering 2004-2005, Kommundirektör Geta kommun 2005-2008, Kommundirektör Jomala kommun 2008-2013, Vik. avdelningschef Ålands landskapsregering sedan 2013
Centrala förtroendeuppdrag:

Ledamot
Johnny Nordqvist
f.1972
VD
Andelsbanken för Åland, styrelse 2014-
Central arbetserfarenhet: Ålandsbanken Abp 1997-1999, Placeringschef Andelsbanken för Åland 1999-2014
Centrala förtroendeuppdrag:

Namn Yrke Hemort Mandatperiod
Marcus Eriksson Företagare Föglö 2013-2016
Tom Björkman Tandläkare Mariehamn 2014-2017
Johanna Boijer-Svahnström Informationschef Mariehamn 2014-2017
Jonny Karlström Intendent Brandö 2015-2018
Krister Englund Företagare Brandö 2015-2018
Ronny Eriksson Sjökapten Mariehamn 2015-2018
Agneta Erlandsson-Björklund VD Mariehamn 2014-2017
Thommy Fagerholm Entreprenör Saltvik 2015-2018
Lena Klingberg Företagare Sund 2015-2018
Birgitta Lundin Företagare Föglö 2013-2016
Henrik Nordström Direktör Mariehamn 2014-2017
Dick Sirén VD Sund 2015-2018
Tor-Erik Söderlund VD Lemland 2014-2017
Brage Wilhelms Telefoncentralchef Lumparland 2015-2018
I vår andelsbank utövas det högsta beslutsfattandet av andelsstämman och alla ägarkunder i banken har rätt att delta i stämman. Vi meddelar separat i god tid om stämmorna.