Räntetak

Räntetak

Med hjälp av ett Räntetak kan du förutse räntekostnaderna för ditt lån flera år framåt och på så sätt kan du trygga din ekonomi.

Med ett Räntetak fastställer du en övre gräns för referensräntan på ditt lån upp till 14 år och över den gränsen stiger inte referensräntan under Räntetakets giltighetstid. Men om referensräntan är under den taknivå du fastställt drar du också nytta av den lägre räntan. 

Flexibelt lån med Räntetak

  • Betalningsplanen för ett lån som skyddats med ett Räntetak hålls flexibel. Det går att komma överens om ändringar i lånets betalningsplan och lånet kan betalas tillbaka i förtid, varmed Räntetaket upphör att gälla och ingen separat kostnad debiteras för det.
  • Räntetaket skyddar mot räntehöjningar och hjälper att trygga ekonomin
  • Du kan ta ett Räntetak för ett gammalt eller nytt lån för önskad period: fem, sju, tio eller till och med 14 år.
  • Räntetaket är ett ränteskydd som lämpar sig för bolån och andra lån med euriborränta. Förutom bolånet kan du också skydda din konsumentkredit med ett Räntetak.
     

Priset på Räntetaket bestäms enligt den rådande räntenivån

Priset på Räntetaket bestäms enligt räntenivån då avtalet ingås. Om räntorna stiger, stiger också priset på nya räntetak. 
Du kan betala för Räntetaket som en del av lånebetalningsposten eller med en engångsavgift.

Boka en tid med någon av våra Kundrådgivare och du vill diskutera ett räntetak.

Du kan pröva vår låneräknare här

 

 

Ränteskyddet beviljas av andelsbanken.