Spara-for-ett-barn

Spara till ett barn, den perfekta gåvan!

Vare sig du är en förälder, fadder eller vän, så lönar det sig att börja spara för barnet i tid. Genom att börja i god tid ser du till att även små belopp har tid att växa, och du hinner få ihop en stor summa innan barnet når vuxen ålder. Även som far- eller morförälder kan du ge pengar som gåva.

För att det ska vara möjligt att spara för ett barn måste ett eget brukskonto öppnas för barnet. Barnet och vårdnadshavarna ska ha dispositionsrätt till kontot. För att öppna brukskontot behövs barnets personbeteckning och namn samt samtycke av båda vårdnadshavarna. Observera att det inte går att öppna ett konto för ett ofött barn.

Föräldrarna kan spara på barnets konto, och på det kan även andra som till exempel far- och morföräldrar samt faddrar betala in. Det lönar sig sen att flytta besparingar från barnets konto så att de ger avkastning, till exempel i fonder.

Logga in här för att fylla i en fullmakt

Öppna ett konto till ditt barn här

 

Öppna ett brukskonto som gåva åt ett barn

Som mor- eller farförälder eller gudförälder kan du också öppna ett brukskonto som gåva åt barnet. Om barnet inte är kund hos OP ber vi vårdnadshavarna om de uppgifter som behövs för att inleda en kundrelation. Vi kontaktar barnets vårdnadshavare per brev eller nätmeddelande. För att kunna öppna ett konto behöver du barnets personbeteckning och namn.

Öppna ett konto som gåva till ett barn här

 

Det populäraste sättet att spara är i en fond

Du kan välja en eller flera fonder som sparobjekt. Du väljer själv sparbelopp, det finns ingen nedre gräns. Du kan alltid ändra sparbeloppet eller hålla en paus i sparandet om det behövs.

Fonderna erbjuder besparingarna en god spridning och möjlighet till avkastning på lång sikt. Fonderna för sparare och hållbara fonder är utmärkta alternativ. Om du vill placera på aktiemarknaden är indexfonder med låga kostnader ett bra val.

Om ditt barn redan har ett brukskonto, kan du börja fondspara redan idag.

Logga in här för att fondspara till ditt barn
 

Gör ditt barn till ägarkund!

Som ägarkund kan du köpa och sälja nästan alla fonder avgiftsfritt. Dessutom ger fonderna OP-bonus.

De besparingar som är i barnets namn är barnets egendom. Barnets vårdnadshavare har besittningsrätt till tillgångarna, men lagen bestämmer hur de får användas.

Boka en tid för en diskussion

Om du vill kan du också boka tid för ett nätmöte eller ett möte i banken för att kartlägga alternativen. Om vårdnadshavarna inte kan närvara samtidigt, behöver den andra vårdnadshavaren fylla i en fullmakt för att öppna ett konto och för att börja spara för barnet. Då kan den som deltar i mötet öppna tjänster för den minderåriga på egenhand.

 

 

Kom ihåg

Ingen gåvoskatt behöver betalas då gåvan är högst 138 euro per månad eller 4 999 euro vart tredje år.