Telefonnummer

De ansvarigas e-postadresser har formen fornamn.efternamn(a)op.fi.

Andelsbanken för Ålands telefonnummer

VD Johnny Nordqvist 010 257 2910
Bankdirektör Stefan Jakobsson 010 257 2911
Personal- & Kontorschef Johanna Jahrén                 010 257 2923
Kreditchef Mats Gustafsson 010 257 2922
Chef Kundservice Susanne Jansson  010 257 2917
Fax 010 257 2950
Privatkunder  
Dagliga tjänster 010 257 2901
Kreditchef Mats Gustafsson 010 257 2922
Kundansvarig Jan-Marco Rumander 010 257 2921
Kundexpert Pia Karlsson 010 257 2927
Kundansvarig Jenni Lukkarinen 010 257 2935
Kundrådgivare Lisbeth Dahlen-Backas 010 257 2942
Kundansvarig Saeid Varyani 010 257 2943
Kundansvarig Anna Boberg  010 257 2946 
Kundansvarig Aleksei Kangaskolkka 010 257 2947
Företagskunder  
Bankdirektör Stefan Jakobsson 010 257 2911
Finansieringschef Jens Polviander 010 257 2912
Kundansvarig Alexander Clemes 010 257 2913 
Kundansvarig Mika Niskala 010 257 2915
Juridiska tjänster  
Bankdirektör Stefan Jakobsson 010 257 2911
Bankjurist Camilla Johansson 010 257 2925
OP-Private Åland  
Placeringschef Hannes Byskata 010 257 2941
Kapitalförvaltare Tobias Karlsson 010 257 2940
Kapitalförvaltare Anna Dalkarl 010 257 2948
Pohjola Försäkring  
Försäkringsrådgivare Magdalena Dahlén 010 253 0108
Försäkringsexpert Päivi Kulmala  010 253 0109
Marknadsföring och sponsring  
Sälj- och marknadsplanerare Jenny Häggblom 010 257 2932
Kontorens servicenummer  
Brändö 010 257 2901
Kumlinge, ombudskontor 018 636 772
Servicenummer  
Skadeanmälningar och ersättningar OP Försäkring 03 03 03 03
Försvunna kort 24/h 0100 0555
Spärrtjänsten för nättjänstkoder 0100 0555

När du behöver ta kontakt i försäkringsärenden: Försäkringsexperterna på Andelsbanken För Åland

För att säkerställa kvaliteten på kundtjänsten bandar vi kundsamtalen.

Samtal till OP Gruppens 010-Företagstelefonnummer kostar:

  • från fasta telefoner 0.0835 e/samtal + 0.07 e/minut (inkl. moms)

  • från mobiltelefoner 0.0835 e/samtal + 0.17 e/minut (inkl. moms)