Telefonnummer

De ansvarigas e-postadresser har formen fornamn.efternamn(a)op.fi.

Andelsbanken för Ålands telefonnummer

VD Johnny Nordqvist 010 257 2910
Bankdirektör Stefan Jakobsson 010 257 2911
Personal- & Kontorschef Johanna Jahrén                 010 257 2923
Fax 010 257 2950
Privatkunder  
Dagliga tjänster 010 257 2901
Kundansvarig Mona Sjöblom 010 257 2921
Kundexpert Pia Karlsson 010 257 2927
Kundansvarig Eva-Lott Sundin 010 257 2943
Kundansvarig Aleksei Kangaskolkka 010 257 2947
Kundansvarig Ly Liljedahl 010 257 2939
Kundansvarig Lisbeth Dahlen-Backas 010 257 2942
Företagskunder  
Bankdirektör Stefan Jakobsson 010 257 2911
Finansieringschef Jens Polviander 010 257 2912
Kundansvarig Alexander Clemes 010 257 2913 
Kundansvarig Mika Niskala 010 257 2915
Juridiska tjänster  
Bankdirektör Stefan Jakobsson 010 257 2911
Bankjurist Rebecca Hermans 010 257 2924
Bankjurist Adrian Jansson 010 257 2938
OP-Private Åland  
Placeringschef Hannes Byskata 010 257 2941
Kapitalförvaltare Tobias Karlsson 010 257 2940
Kapitalförvaltare Anna Dalkarl 010 257 2948
Pohjola Försäkring  
Försäkringsexpert Päivi Kulmala 010 253 0109
Försäkringsrådgivare Magdalena Dahlén 010 253 0108
Marknadsföring och sponsring  
Vik. Sälj- och marknadsplanerare Rebecca Nordenström 010 257 2932
Kontorens servicenummer  
Brändö 010 257 2901
Kumlinge, ombudskontor 018 636 772
Servicenummer  
Skadeanmälningar och ersättningar OP Försäkring 03 03 03 03
Försvunna kort 24/h 0100 0555
Spärrtjänsten för nättjänstkoder 0100 0555

För att säkerställa kvaliteten på kundtjänsten bandar vi kundsamtalen.

Samtal till OP Gruppens 010-Företagstelefonnummer kostar:

  • från fasta telefoner 0.0835 e/samtal + 0.07 e/minut (inkl. moms)

  • från mobiltelefoner 0.0835 e/samtal + 0.17 e/minut (inkl. moms)