OP Mellersta Österbotten donerar sommarjobbssedlar till unga och uppmanar dem att söka sommarjobb

OP Mellersta Österbotten donerar i år 75 sommarjobbssedlar till kunder i åldern 15–20 år. En sedel är värd 400 euro och vinnarna av sommarjobbssedlarna lottas ut bland sökandena. Som-marjobbssedlarnas ansökningstid är 30.1–19.2.2023.

I den ansvarsenkät som genomfördes i september 2022 lyfte ägarkunder i OP Mellersta Österbotten som vik-tigaste tema fram stöd för utbildning och sysselsättning av unga. Med hjälp av kampanjen med sommarjobbs-sedlar vill OP Mellersta Österbotten sporra unga att söka sommarjobb och samtidigt också stödja företag och föreningar i sitt verksamhetsområde att anställa unga för sommaren.

 –  Att få ett sommarjobb. speciellt det första, är på många sätt en viktig sak för en ungdom. Det är en etapp på vägen att bli självständig och ger den unga viktigt självförtroende. Som medlem i arbetsgemenskapen lär sig den unga arbetslivets spelregler och i praktiken att ta hand om sin ekonomi när pengar som förtjänats med eget arbete syns på bankkontot, småler OP Mellersta Österbottens verkställande direktör Jyrki Rantala. 

– Vi fick positiv återkoppling på förra årets kampanj med sommarsedlar både av unga och av lokala företag och föreningar.   På basis av återkopplingen och resultaten i ansvarsenkäten ökade vi antalet sommarsedlar och i år delar vi ut 75 sommarsedlar, berättar Jyrki Rantala.  

Sommarjobbssedlarna kan ansökas av 15–20-åriga kunder i OP Mellersta Österbotten från 30.1.2023 via bankens webbplats op.fi/mellerstaosterbotten. Ansökningstiden går ut 19.2 och sommarjobbssedlarna lottas ut vecka 8.