Ansvariga

E-post för ansvarspersoner är i format förnamn.efternamn(a)op.fi.

Samtalspris: lna/msa. Priset gäller också köande.

Ledningsgruppen

Namn Uppgift Telefonnummer
Jyrki Rantala Verkställande direktör 050 557 5115
Jarmo Somero Vice verkställande direktör, ekonomi och fastigheter 044 770 7711
Tuukka Hakala Bankdirektör, företags- och samfundskunder 010 258 7320
Joni Huhtala Bankdirektör, kapitalförvaltning och juridiska tjänster 010 258 7295
Jaana Lillia Bankdirektör, privatkunder, HR 010 258 7208
Leena Pajumaa Riskhanteringsdirektör 010 254 3421

Ansvariga personer för tjänstehelheter

Namn Uppgift Telefonnummer
Anssi Ala-Kopsala Kundrelationsdirektör, företags- och samfundskunder 010 258 7221
Päivi Eloniemi Marknadsförings- och kommunikationschef, marknadsföring och kommunikation  010 258 7231
Ilkka Huhta Kundrelations- och försäljningsdirektör 010 258 7206
Henna Hälvä Riskhanteringschef 010 258 7257