Avvikande öppettider för OP Mellersta Österbottens kontor

På grund av helger förekommer det avvikelser i servicetiderna för vår bank. Avvikelserna meddelas nedan. Längst nere i artikeln hittar du en direkt länk till en sida där du hittar de normala öppettiderna separat för varje kontor.

Avvikande öppettider under helgerna år 2023

6.1 På trettondagen är våra kontor stängda.

6.4 På skärtorsdagen håller vi öppet fram till klockan 13.

7.4 På långfredagen är våra kontor stängda.

10.4 På annandag påsk är våra kontor stängda.

1.5 På första maj är våra kontor stängda.

18.5 På Kristi himmelsfärdsdag är våra kontor stängda.

23.6 På midsommarafton är våra kontor stängda.

6.12 På självständighetsdagen är våra kontor stängda.

25-26.12 På juldag och annandag jul är våra kontor stängda.