OP Raasepori kuva

Välkommen

Andelsbanken Raseborg är en bank med anor ända från 1926. Bankens verksamhetområde sträcker sig från Ingå i öst till Kimitoön i väst. Bankkontoren i Karis, Ekenäs, Hangö och Kimito erbjuder ett mångsidigt urval av bank och försäkringstjänster.

Banken och dess dotterbolag erbjuder bank-, försäkrings- och juridiska tjänster, disponenttjänster och bostadsförmedlingstjänster över hela verksamhetsområdet. Banken utgör moderbolaget i en koncern som förutom banken består av dotterbolaget OP-Filia Oy Ab och Åbonejdens OP Fastighetscentral Ab.

OP-Filia Oy Ab är en disponentbyrå som hör till den landsomfattande OP hem kedjan. Vi är verksamma i Västra Nyland och Åboland med kontor i Karis, Ekenäs, Hangö och Kimitoön. Vårt team består av totalt 26 sakkunniga varav 17 är disponenter och 2 tekniska disponenter. Vi betjänar över 300 husbolag och ca 7 500 aktionärer.

Andelsbanken Raseborg har ca 21 500 kunder varav ca 11 500 är ägarkunder. Som ägarkund i Andelsbanken samlar du bonus. Andelsbanken Raseborg erlade 2020 ca. 1 200 000 € i bonus. Bonusen kan du använda till att betala för bank- och juridiska tjänster eller för att betala dina försäkringar.