Naiset työskentelevät

Säker på nätet

På den här webbplatsen hittar du information om såväl aktuell digital handledning inom OP Raseborgs område som våra heltäckande elektroniska tjänster!

 

Vi arrangerar regelbundet avgiftsfri digital handledning som är öppen för alla. Där får du råd om de bästa och lämpligaste elektroniska banktjänsterna för just dig. Vi hjälper dig att komma igång med tjänsterna, vi tar upp sådant som intresserar dig och ger tips på hur våra elektroniska banktjänster kan underlätta din vardag. OP erbjuder de bästa och mest omfattande digitala tjänsterna som ger dig den största nyttan och en oslagbar kunderfarenhet.

Du kan anlita OP:s digitala tjänster med olika apparater såsom dator, mobilapparat eller telefon. Våra elektroniska tjänstekanaler är OP-mobilen, OP-företagsmobilen, OP Junior, Pivo och Tillgänglig. Observera att tjänsterna kan ha olika innehåll och funktioner i olika apparater och digitala tjänster. 

 

 


OP-mobilen är det enklaste sättet att betala räkningar. Det bästa är att den är alltid till hands antingen i telefonen eller pekplattan. Du kan ta en titt på ditt saldo, betala med telefonnumret till en vän eller snabbt girera pengar mellan dina konton. Du kan också skanna räkningar med streckkod, kolla dina lönekvitton och justera säkerhetsgränserna för ditt kort. Det är lätt att ansöka om ersättning för inträffade skador och kontrollera låneuppgifter med hjälp av mobilappen. Du kan göra nya placeringar var som helst, när som helst. Appen är avgiftsfri och du kan ladda ner den i appbutiken i telefonen eller pekplattan.

 

 

Mobilnyckeln är en trygg, lättanvänd och modern identifieringsmetod. I praktiken består Mobilnyckeln av en PIN-kod som du fastställt, och med vilken du kan identifiera dig i stället för med det nuvarande lösenordet + nyckeltalslistan. För närvarande kan man med Mobilnyckeln i OP-mobilen och OP-företagsmobilen godkänna samma transaktioner som med nyckeltalslistan.  Du behöver nyckeltalslistan för att aktivera Mobilnyckeln och för att sköta ärenden i andra kanaler. Därför ska du inte slänga den.

Mobilnyckeln är således i framtiden avsedd för alla OP:s kunder som sköter sina ärenden i OP:s och dess partners digitala tjänster. I framtiden fungerar Mobilnyckeln som ett bekräftelseverktyg på alla ställen där du kan sköta ärenden med andelsbankens bankkoder.

Mobilnyckelns PIN-kod fungerar endast med en ansluten apparat, och det är därför inte möjligt att missbruka den, om inte en brottsling kommer åt alla följande faktorer:

  • ifrågavarande apparat
  • PIN-kod som anslutits till apparaten
  • den användarkod och det lösenord som används för inloggningen, eller individuella egenskaper vid användning av fingeravtrycksidentifikation eller ansiktsigenkänning

 


Vem som helst kan avgiftsfritt börja använda Pivo-appen i sin smarttelefon oberoende av bank. I Pivo kan kunder från alla banker betala sina vänner och betala i nätbutiker samt utnyttja hundratals förmåner runtom i Finland! Som kund hos OP hittar du också den bekanta saldografen och konsumtionsbollarna i Pivo. Med hjälp av dem kan du följa din konsumtion så att du alltid vet vad du har råd till.

 

OP-företagsmobilen är en mobilapp avsedd för mikro- och småföretag – den är företagarens partner i vardagen. Företagaren har de viktigaste tjänsterna med sig hela tiden och kan sköta sina ekonomiska ärenden i tid. Med OP-företagsmobilen kan du fakturera kunder, sköta placeringar, skaffa företagsfinansiering och sammanställa och skicka till bokföraren det material som behövs på ett behändigt sätt. Företagets ekonomiska läge hålls bättre under kontroll och företagaren har en tydlig helhetsbild av sina penningärenden i realtid. Du kan ladda ner OP-företagsmobilen avgiftsfritt i appbutiken. I appen finns avsnittet Pröva på tjänsten, där du kan pröva på egenskaperna i OP-företagsmobilen i demoläge.


OP Junior är en app för kontokunder hos OP i åldern 10–17 år. Med hjälp av den är det lätt att lära sig att följa upp och förstå sin konsumtion. Med hjälp av den vet också föräldrarna hur deras barn använder sina pengar. Kontrollfunktionerna för OP Junior finns i OP-mobilen. Det är avgiftsfritt att använda tjänsten och man kan ladda ner den i appbutiken. För att ett barn ska kunna börja använda tjänsten ska barnet ha ett Visa Electron-kort och ett därtill anslutet konto. OP Junior aktiveras med en förälders nättjänstkoder, så barnet behöver inte ha egna koder.

 

OP Tillgänglig är en lättanvänd nättjänst där de grundläggande banktjänsterna finns på svenska, finska och engelska. Tjänsten har planerats och utvecklats i samarbete med specialgrupper som synskadade, rörelsebegränsade och äldre. Målet är att alla kundgrupper ska ha tillgång till digitala banktjänster självständigt för att vardagen ska löpa smidigare. Tjänsten är avgiftsfri och den finns på webbplatsen saavutettava.op.fi.