Över 2000 ungdomar i hela Finland erbjuds sommarjobb på OP:s bekostnad – Vasa Andelsbank har sommarjobb för 26 ungdomar

Med stöd av Vasa Andelsbank får 26 15–17-åriga ungdomar sommarjobb i en lokal förening i sommar. Via kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad ger andelsbankerna år 2023 sammanlagt över 2000 ungdomar möjlighet till sommarjobb i allmännyttiga föreningar runt om i Finland. Sommarjobben som erbjuds av de lokala föreningarna publiceras på Vasa Andelsbanks webbplats den 13 mars. Ungdomar uppmuntras att söka sommarjobb via kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad direkt hos föreningarna senast den 14 april.

Via kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad donerar andelsbanker runt om i Finland år 2023 sammanlagt över 800 000 euro till allmännyttiga föreningar för att sysselsätta ungdomar. Samtidigt stöder OP med donationer aktörer i den tredje sektorn. Inom Vasa Andelsbanks område erbjuds unga sommarjobb i totalt 26 föreningar.

 

– Att stödja ungas möjligheter att hitta arbete ligger också andelsbankens ägarkunder varmt om hjärtat. Hösten 2022 genomförde vi enkäten Alla tiders gärningar, där det här temat var ett av de populäraste och som ägarkunderna önskade att andelsbanken skulle inrikta sitt hållbarhetsarbete på. För många 15–17-åringar är ett sommararbete via kampanjen den första erfarenheten av arbetslivet. Samtidigt lär sig de unga hur man hanterar den egna ekonomin, när de får sin första lön för sitt första sommararbete, säger Vasa Andelsbanks vd Ulf Nylund.

 

Med hjälp av andelsbankernas donation anställer föreningar ungdomar i åldern 15–17 år som sommarjobbare i två veckor. Ansökningstiden för sommarjobben är 13.3–14.4.2023. Ungdomarna söker kampanjens sommarjobb direkt hos föreningarna, och föreningen ansvarar för alla arbetsgivarskyldigheter som anknyter till den ungas sommarjobb. När en förening anställer en ungdom, betalar OP den ungas lön för två veckor till föreningen. Stödet för att sysselsätta en ungdom är 400 euro. Det är nu tionde sommaren som andelsbanker erbjuder unga möjlighet att pröva på arbetslivet. 

 

Alla sommarjobb och andelsbanker som erbjuder sommarjobb finns på adressen www.op.fi/kesaduuniopnpiikkiin/

Vasa Andelsbanks op.fi-adress, där sommarjobben finns listade:

https://www.op.fi/web/vaasan-osuuspankki/kesaduuni-opn-piikkiin

 

De unga kan söka sommararbete via kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad 13.4–14.4. Bekanta dig med sommarjobben här: https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=de51f96cdfae9f3d57c2a6f3