Nainen ajaa autoa

Kursen Trygg trafik för Pohjola Försäkrings företagskunder på körbanan

Pohjola Försäkring och Riihimäki Trafiksäkerhetscentral tillhandahåller i samarbete för Pohjola Försäkrings företagskunder planerade kurser i Trygg trafik. Med hjälp av kurserna lär man sig identifiera risker förknippade med den egna verksamheten och förhållandena och höjer samtidigt arbetsmotivationen. Oavsett om ditt företag har tjänste- eller produktionsbilar, anmäl dig, se till att trafiken är trygg och spara in på kostnaderna!

Vi tillhandahåller för Pohjola Försäkrings företagskunder planerade kurser i Trygg trafik. Genom fortbildning av chaufförer kan riskerna i trafiken minskas och arbetsmotivationen ökas. 

Företagen får inbesparingar bland annat genom minskade kollisionskostnader och bränslekostnader.

I svåra väderleksförhållanden mångdubblas trafikriskerna

Riihimäki Trafiksäkerhetscentral tillhandahåller utomordentliga ramar och lång erfarenhet för att förbättra körsäkerheten på ett konkret sätt i en verklig miljö.

Med en riktig bil och olika intressanta observationsredskap får chauffören rätt slags känsla för risksituationer samt förståelse utifrån erfarenhet, och då övergår teorin till praktik. 

Vi tillhandahåller en trygg övningsmiljö där chauffören kommer så nära en äkta riskupplevelse som det är möjligt med nutida metoder i Riihimäki Trafiksäkerhetscentral fordon.

Kom med dina chaufförer till kursen i Trygg trafik och njut av nyttan!

Kontakta Riihimäki Trafiksäkerhetscentral och boka din kurstid riihimaki@liukasrata.fi 

Gruppskolning i Trygg trafik för tjänstebilister och övriga arbetsresetrafikanter vid Riihimäki Trafiksäkerhetscentral

Tid: 3 h

Deltagarantalet är högst 12 personer och minst 6 personer.

Avgift: från 100 € / person, moms. 0 %

Evenemanget innehåller: 

 • I klassrummet: säkerhetsanvisningar, system som assisterar i bilkörningen
 • På banan: övningskörning i halka
 • I trafiksäkerhetshuset: rundtur med handledning, upplev utmanande situationer säkert
 • Slutdiskussion och utdelning av diplom.

Gruppskolning i Trygg trafik för yrkeschaufförer (paketbil) vid Riihimäki Trafiksäkerhetscentral

Tid: 3 h

Deltagarantalet är högst 12 personer och minst 6 personer.

Avgift: från 100 € / person, moms. 0 %

Evenemanget innehåller:

 • Teoridel i klassrummet.
 • På banan: övningskörning i halka
 • Slutdiskussion och utdelning av diplom i slutet av varje skolning.
 • Samt särskilt skräddarsydda kurser mot tilläggsavgift, till exempel 
  • surrning av last och allt tillhörande inklusive demonstrationer
  • skolning i den nya vägtrafiklagen
  • skolning i ekonomisk körning
  • chaufförens välbefinnande: näring, vila, motion och så vidare 
  • parkerings- och backstartövningar
  • bilarnas grundläggande service och modern teknik: däckbyte, system som assisterar chauffören och så vidare

Anmäl chaufförerna till kursen i Trygg trafik, dra nytta av de minskade trafikriskerna och den ökade arbetsmotivationen, minskade kollisionskostnader, och glöm inte bränslekostnaderna!

Man lär sig köra genom att köra för privatkunder

Pohjola Försäkring tillhandahåller med sina partner även privatkunder möjligheten att ytterligare bygga upp sin körskicklighet. Vare sig du kör bil, motorcykel eller moped, trygga körskickligheten och undvik sådana missöden som kan undvikas.