Vanliga frågor - TOP5

Vanliga frågor

Företagstjänstkoderna – vad är de och varifrån får jag dem?

Vad är de?

Företagstjänstkoderna är personliga koder med vilka du kan logga in i nättjänsten för företag på op.fi, OP-företagsmobilen och Företagens nättjänst för försäkringar. Du kan sköta flera olika företags ärenden i nättjänsterna med samma koder.

Företagstjänstkoderna består av användarkod, lösenord och nyckeltalslista. Koderna är avgiftsfria.

Om du har företagstjänstkoder kan du inte logga in i nättjänsten för företag med dina koder för privatkunder.

Var får ja koderna?

Du får företagstjänstkoderna genom att ansöka om dem via nätet eller i närmaste andelsbank.

För att kunna beställa koderna via nätet måste du ha personliga nätbankskoder (Andelsbanken, Nordea, Sampo, Nooa, S-Banken eller Handelsbanken), med vilka vi kontrollerar din identitet.

OPs Nättjänst för försäkringar för företag, hur och var loggar jag in?

Du kan logga in i Nättjänsten för försäkringar med dina personliga nättjänstkoder. Användarna i ditt företag kan via nätet beställa företagstjänstkoder, som är ett alternativ till användningen av de personliga bankkoderna.

Inloggningen i tjänsten sker via OPs och A-Försäkrings nätsidor och knappen för Nättjänsten för försäkringar för företag i inloggningsavsnittet.  Om ditt företag använder OP-nättjänsten för företag eller nättjänsten Företagstjänster kan du logga in i Nättjänsten för försäkringar för företag också via banktjänsterna.
För att du ska kunna logga in och använda Nättjänsten för försäkringar för företag ska företaget ha ett gällande avtal om nättjänster för företag och du ska ha åtkomsträttigheter, som företagets huvudanvändare beviljar, till försäkringstjänsterna.

Vad är ett verifikatkontoutdrag?

Ett verifikatkontoutdrag är ett numrerat kontoutdrag som duger i bokföringen. I nättjänsten kan du hämta verifikatkontoutdrag för en viss period eller med verifikatkontoutdragets nummer. Verifikatkontoutdragen finns också i OP-företagsmobilens bokföringsmaterial.

Materialöverföring i OP-nättjänsten för företag

Vad är Materialöverföring i nättjänsten op.fi?

Ditt företag kan sköta betalningsrörelsen via Materialöverföringen, om  ekonomiförvaltningssystemet inte stöder användning av kanalen Företagets bankförbindelse (Web Services).
Med Materialöverföringen kan en användare med fullmakt av ditt företag sända och hämta betalningsrörelsematerial som kan användas i ekonomiförvaltningsprogrammet.

Hur börjar jag använda Materialöverföringen?

Du kan ta i bruk Materialöverföringen i din andelsbank. Materialöverföringen kan användas av dem som i banken har beviljats rätt att använda den.

Vad gör jag om jag inte lyckas sända material?

Det kan finnas flera olika orsaker till det:

  • Materialstorleken: Man kan samtidigt sända högst 10 st. material. Storleksgränsen för flera material som sänds samtidigt är 10 megabyte.
  • Materialformatet: Kontrollera att det material som du försöker sända har det format som du har valt att ska sändas.
  • Felmeddelande:

"Sändningen misslyckades.
Sändningen av följande material misslyckades XXXX.
Korrigera materialet och sänd det på nytt.
Den största tillåtna storleken på en e-faktura är 9765 kilobyte.”

Det felmeddelande som visas är ett standardmeddelande som visas oberoende av felet. En exaktare beskrivning av felet finns i materialets felretur, som du ser på ingångssidan i Materialöverföringen direkt efter den felaktiga sändningen.

I vilket format borde material sparas i nättjänsten op.fi?

Användaren ska fråga sin reskontraskötare vilket filnamn och format reskontraprogrammet läser och spara materialet med just det namn och i det format som reskontraprogrammet läser.

E-fakturering i nättjänsten op.fi?

E-fakturering är en en del av nättjänsten op.fi och OP-företagsmobilen

Var hittar jag mitt företags e-fakturaadress?

Företagets huvudanvändare kan kontrollera e-fakturaadressen till vänster i navigeringen i nättjänsten op.fi under Konton, betalningar och fakturering > E-fakturor > E-fakturatjänstens inställningar eller i OP-företagsmobilen Företagets uppgifter > Faktureringsuppgifter.

Kan företaget få ett meddelande om en ankommen e-faktura som textmeddelande/per e-post?

Den här funktionen kan inte användas av företag.

I OP-nättjänsten för företag och i OP-företagsmobilen kan ditt företag sända och ta emot e-fakturor (ingår i tjänsten). I OP-nättjänsten är det dessutom möjligt via Materialtjänsten.

  • Om ditt företag har ett mindre behov av att sända eller ta emot e-fakturor, lönar det sig att använda e-fakturatjänsten i OP-nättjänsten eller i OP-företagsmobilen. Med OP-företagsmobilen kan du sända fakturor till dina kunder också per e-post samt sända påminnelse- och krediteringsfakturor.
  • Om ditt företag använder ett ekonomiförvaltningsprogram, med vilket du hittills har skött e-faktureringen, kan du också i fortsättningen sända e-fakturamaterialet via Materialöverföringen.