Vanliga frågor - TOP5

Vanliga frågor

Vad är ett verifikatkontoutdrag?

Ett verifikatkontoutdrag är ett numrerat kontoutdrag som duger i bokföringen. Du kan hämta ett verifikatkontoutdrag i nättjänsten för en viss period eller med verifikatkontoutdragets nummer. Verifikatkontoutdragen finns också bland bokföringsmaterialet i tjänsten op.fi och OP-företagsmobilen.

E-fakturering i tjänsten op.fi?

E-faktureringen är en del av tjänsten op.fi och OP-företagsmobilen.

Var hittar jag mitt företags e-fakturaadress?

Företagets systemadministratör kan inloggad i tjänsten op.fi kontrollera e-fakturaadressen via Betalning och fakturering > Nätfakturaadress och förvaring av fakturor eller i OP-företagsmobilen via Kundrelation > E-fakturaadress.

Kan ett företag få ett meddelande om en ankommen e-faktura som textmeddelande eller per e-post?

Den här funktionen finns inte för företag.

I tjänsten op.fi för företag och OP-företagsmobilen kan ditt företag sända och ta emot e-fakturor. Tjänsten för sändning av e-fakturor är avgiftsbelagd. I tjänsten op.fi kan fakturor också sändas via Materialöverföringen.

  • Om ditt företag har ett mindre behov av att sända eller ta emot e-fakturor, lönar det sig att använda e-fakturatjänsten i tjänsten op.fi eller i OP-företagsmobilen. I OP-företagsmobilen kan du sända fakturor till dina kunder också per e-post samt sända påminnelsefakturor och kreditnotor.
  • Om ditt företag använder ett ekonomiförvaltningsprogram, med vilket du hittills har skött e-faktureringen, kan du också i fortsättningen sända e-fakturamaterialet via Materialöverföringen.

Företagstjänstkoderna – vad är de och varifrån får jag dem?

Vad är de?

Företagstjänstkoderna är personliga koder med vilka du kan logga in i tjänsten op.fi för företag, OP-företagsmobilen och Pohjola Försäkrings nättjänst. Du kan sköta flera olika företags ärenden med samma koder.

Företagstjänstkoderna består av en användarkod, ett lösenord och en nyckeltalslista. Koderna är avgiftsfria.

Om du har företagstjänstkoder kan du inte logga in i nättjänsten för företag med dina koder för privatkunder.

Var får ja dem?

Du får företagstjänstkoderna genom att ansöka om dem via nätet eller i närmaste andelsbank.

För att kunna beställa koderna via nätet måste du ha personliga nätbankskoder, antingen OP:s eller någon annan banks. Med hjälp av dem kontrollerar vi din identitet.

Beställ företagstjänstkoder

OPs Nättjänst för försäkringar för företag, hur och var loggar jag in?

Du kan logga in i Nättjänsten för försäkringar med dina personliga nättjänstkoder. Användarna i ditt företag kan via nätet beställa företagstjänstkoder, som är ett alternativ till användningen av de personliga bankkoderna.

Inloggningen i tjänsten sker via OPs och A-Försäkrings nätsidor och knappen för Nättjänsten för försäkringar för företag i inloggningsavsnittet.  Om ditt företag använder OP-nättjänsten för företag eller nättjänsten Företagstjänster kan du logga in i Nättjänsten för försäkringar för företag också via banktjänsterna.
För att du ska kunna logga in och använda Nättjänsten för försäkringar för företag ska företaget ha ett gällande avtal om nättjänster för företag och du ska ha åtkomsträttigheter, som företagets huvudanvändare beviljar, till försäkringstjänsterna.

Materialöverföring i OP-nättjänsten för företag

Vad är Materialöverföring i nättjänsten op.fi?

Ditt företag kan sköta betalningsrörelsen via Materialöverföringen, om  ekonomiförvaltningssystemet inte stöder användning av kanalen Företagets bankförbindelse (Web Services).
Med Materialöverföringen kan en användare med fullmakt av ditt företag sända och hämta betalningsrörelsematerial som kan användas i ekonomiförvaltningsprogrammet.

Hur börjar jag använda Materialöverföringen?

Du kan ta i bruk Materialöverföringen i din andelsbank. Materialöverföringen kan användas av dem som i banken har beviljats rätt att använda den.

Vad gör jag om jag inte lyckas sända material?

Det kan finnas flera olika orsaker till det:

  • Materialstorleken: Man kan samtidigt sända högst 10 st. material. Storleksgränsen för flera material som sänds samtidigt är 10 megabyte.
  • Materialformatet: Kontrollera att det material som du försöker sända har det format som du har valt att ska sändas.
  • Felmeddelande:

"Sändningen misslyckades.
Sändningen av följande material misslyckades XXXX.
Korrigera materialet och sänd det på nytt.
Den största tillåtna storleken på en e-faktura är 9765 kilobyte.”

Det felmeddelande som visas är ett standardmeddelande som visas oberoende av felet. En exaktare beskrivning av felet finns i materialets felretur, som du ser på ingångssidan i Materialöverföringen direkt efter den felaktiga sändningen.

I vilket format borde material sparas i nättjänsten op.fi?

Användaren ska fråga sin reskontraskötare vilket filnamn och format reskontraprogrammet läser och spara materialet med just det namn och i det format som reskontraprogrammet läser.