Min profil

Vanliga frågor

Varför syns de ändringar som jag gjort i mina kunduppgifter inte i Min profil?

De ändringar du gör i dina uppgifter ska alltid sparas. Till exempel i visningen för samtycken i Min profil finns knappen Spara längst ner till höger. Om problemet fortsätter kan du kontakta oss via vår riksomfattande telefontjänst (0100 0500 i bankärenden eller 010 253 0022 i försäkrings- och ersättningsärenden).

Vart tog min kontaktinformation vägen i op.fi?

Namnet på helheten Min kontaktinformation i op.fi har ändrats och heter nu Min profil. Innehållet har utökats, men här finns fortfarande din kontaktinformation och uppgifter om kundkännedom, din avtalsbank och dina apparater som anslutits till OP-mobilen. Min profil utvecklas hela tiden och innehåll och nya funktioner läggs till stegvis.

Överförs informationen till alla register i OP Gruppen om jag uppdaterar mitt telefonnummer och min e-postadress i Min profil?

Uppgifterna om telefonnummer och e-post uppdateras från Min profil till tjänsterna i OP Gruppens bank- och försäkringsrörelse samt kapitalförvaltning. Vissa funktioner, såsom Pohjola Sjukhus och Pivo, har egna register i vilka uppgifterna ska uppdateras separat.

Hur kommer jag till den föregående sidan i Min profil? Jag hittar ingen Tillbaka-knapp i tjänsten.

Du kan navigera i tjänsten med webbläsarens funktion Tillbaka. Om du har uppdaterat dina uppgifter eller inställningar ska du ändå alltid komma ihåg att klicka på knappen Spara som finns nertill på sidan.

Hur hanterar jag tillstånd och förbud för marknadsföring och kommunikation i Min profil?

I Min profil kan du hantera elektroniska direktmarknadsföringstillstånd, dvs. välja om du vill ha aktuella meddelanden av oss per e-post eller i din mobiltelefon. Dessutom kan du i Min profil förbjuda marknadsföring per brev och telefon. I Min profil hanterar du också inställningarna för cookies, som används då du är inloggad i op.fi. Dessutom kan du förbjuda kundenkäter.